Maršruti

Pavisam kopā 169

Pa Slīteres lībiešu ciemiem

Šis maršruts piemērots aktīviem braucējiem, kam interesē piekrastes daba un lībiešu kultūras mantojums. Baltijas jūras...

Lasīt vairāk →

Šis maršruts piemērots aktīviem braucējiem, kam interesē piekrastes daba un lībiešu kultūras mantojums. Baltijas jūras...

Abavas senleja

Apļveida maršruts, kas iepazīstina ar teritoriju, ko literatūrā dēvē arī par Kurzemes Šveici.

Aizpute - Cīrava - Apriķi

Izbraucot šo maršrutu, ir iespēja apskatīt Kurzemes romantisko mazpilsētu Aizputi, Cīravas, Dzērves un Apriķu muižas, kā arī...

Aizpute - Kazdanga - Bojas - Aizpute

Izbraucot šo maršrutu, ir iespēja apskatīt Kurzemes romantisko mazpilsētu Aizputi, kā arī skaisto Kazdangas muižas kompleksu...

Alūksnei pa pēdām!

Tempļa kalns ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis, sens latgaļu pilskalns un senpilsētas vieta. Viena no leģendām...

Apceļo seno Atzeles novadu!

1. Gaujiena - senatnes elpa Atzeles pilskalnā 28386923 2. Trapene - senlietu muzejs “Fazāni” barona Vulfa parkā...

Apceļosim Pāvilostu

90% pāvilostnieku pilsētā pārvietojas ar velosipēdu, jo pilsēta izstiepusies 3km garumā. Pilsētas viesiem piedāvājam...

Apkārt Engures ezeram ar velo

Maršruts iepazīstina ar dabas parka „Engures ezers” dabas un kultūrvides bagātībām.

Apkārt Kolkas bākai

Maršruts tiek īstenots ar īpaši šim nolūkam domātām jūraslaivām, kas ir stabilas un piemērotas braukšanai jūrā. To var...

Apkārt Slīterei

Maršruta mērķis ir iepazīstināt ar daudzveidīgo Ziemeļkurzemes pussalas dabas un kultūras mantojumu, kā arī skaistākajām...

Ar velo pa Vidzemi un Dienvidigauniju

Fiziski pagrūts, bet pasakainām ainavām bagāts maršruts. Pa ceļam iespējas apmeklēt dažādus Kultūrvēsturiskos objektus un...