Feimaņu pagasta jauniešu biedrība "Bučas"

Kontaktinformācija

Nozare:

Nevalstiskas organizācijas >> Bērnu un jauniešu NVO

Adrese:

Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

Vadītājs/ direktors:

Vita Ameļko

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Valdes locekle Vita Ameļko 64644888 28665397 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

2010

Misija:

Izstrādāt projektus iesniegšanai pašvaldību, valsts un starptautiskajos fondos līdzekļu piesaistei savas darbības nodrošināšanai sportā, kultūrā, sadzīvē un jauniešu izaugsmē, kas veicinātu Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību.

Darbība:

Jauniešu centra izveide. Aktivizēt bērnu, jauniešu, iedzīvotāju, iedzīvotāju ar īpašām vajadzībām un jauno ģimeņu iesaistīšanos pagasta, novada un valsts politiskajā, sabiedriskajā, sporta un kultūras dzīvē. Piedalīties jauniešu apmaiņas programmās, gūstot iespēju gan uzņemt pie sevis, gan pašiem iepazīties ar citu tautu kultūru un tradīcijām. Organizēt lekcijas, pārrunas, ekskursijas, konkursus, koncertus, sporta pasākumus un praktiskās nodarbības prasmju un pieredzes nodošanai interesentiem. Piesaistīt ziedojumus no Latvijas un ārvalstu juridiskajām un fiziskajām personām, nodrošinot to uzskaiti un izlietojumu saskaņā ar likumiem un biedrības mērķiem.

Juridiskais statuss

Juridiskais statuss:

Biedrība

Juridiskā adrese:

Klubs, Feimaņi, Feimaņu pag., Rēzeknes nov., LV-4623

NVO darbība

Biedru skaits:

5

Reģistrācija

Komercreģistra kods:

40008165538

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Papildus informācija:

Pēc iepriekšēja pieteikuma