Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Balvu iela 13, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Vadītājs/ direktors:

Rita Gruševa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Rita Gruševa 28386859 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

Muzeja pirmsākumi meklējami 1962.gadā, kad toreizējā Viļakas vidusskolā notika pirmā izstāde, kas rādīja vēsturiskas fotogrāfijas, priekšmetus un atmiņu stāstus, ko bija savākuši skolēni vēstures skolotājas Leontīnas Maksimovas vadībā. Izveidojās novadpētniecības pulciņš. Tā dalībnieki aktīvi pierakstīja Viļakas un apkārtnes vecāko iedzīvotāju atmiņas, vāca vecas grāmatas, sadzīves priekšmetus, fotogrāfijas un citas vēstures liecības. Skolas vadība topošajam muzejam iedalīja atsevišķu plašu telpu toreizējā 1. - 4. klašu ēkā ("garnizonā"). 1980. gadā uzcēla vidusskolas jauno korpusu un muzejam iedalīja divas telpas skolas vēsturiskajā ēkā (tagad - Viļakas Valsts ģimnāzijas ēka). Gatavojoties skolas 50 gadu jubilejai, atjaunoja muzeja ekspozīciju. 1996. gadā tika atjaunots Viļakas Valsts ģimnāzijas (VVĢ) statuss, muzejs pārtapa par VVĢ muzeju Tobrīd ekspozīcija jau bija pāraugusi skolas vēstures ietvarus un sniedza ieskatu visa Viļakas novada vēsturē. 2004. gadā Viļakas pilsētas domei pārceļoties uz pašreizējo ēku, tika rasta iespēja muzeja rīcībā nodot vēsturisko, 1913. gadā celto bijušo domes ēku un muzejs oficiāli kļuva par Viļakas muzeju, kopš 2012. gada 24. maija - Viļakas novada muzeju.

Misija:

Radīt kultūrtelpu, kurā satiekoties pagātnes faktiem un atmiņām stiprinās ļaužu piederība savai tautai un Viļakas novadam un tās cilvēkiem.

Darbība:

Darbs ar krājumu: Viļakas novada materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzskaite, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; darbs ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu; muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem un pētniekiem. Pētnieciskais darbs: muzeja krājuma materiālu par Viļakas novada vēsturi un kultūrvēsturi komplektēšana un zinātniskā apstrāde; tematisko izstāžu un ekspozīciju plānu izstrāde. Komunikācijas darbs: pasākumu organizēšana novada vēstures, kultūrvēstures un tautas tradīciju popularizēšanai; ekskursiju vadīšana; izglītojošais darbs - muzejpedagoģisko programmu īstenošana; sadarbība ar pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm; muzeja pasākumu publicitātes nodrošināšana.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

115A

Akreditācijas datums:

09.02.2018

Muzejs akreditēts līdz:

08.02.2023

Muzeja šifrs:

VļM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Viļakas novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Iespējams iepriekš pieteikties ekskursijām arī ārpus muzeja oficiālā darba laika. Vasaras sezonā muzejs atvērts apmeklētājiem no otrdienas līdz ceturtdienai 9.00-17.00, piektdienās - 9.00-18.00, sestdienās - 9.00-16.00.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar muzeja krājumu Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem ir ikvienam apmeklētājam
2 Konsultācijas Konsultācijas muzeja kompetences ietvaros
3 Muzeja apmeklējums Invalīdiem, ārvalstu,valsts un pašvaldību delegāciju dalībniekiem, muzeju darbiniekiem, projektu koordinatoriem, Viļakas novada skolu skolēniem muzeja pameklējums ir bez maksas.
4 Starptautiskā Muzeju diena, starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts" Starptautiskajā Muzeju dienā, 18. maijā, un Muzeju naktī muzeja apmeklējums un rīkotie pasākumi visiem interesentiem ir bez maksas.
5 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu deponēšana Viļakas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātajiem, akreditētajiem muzejiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums Viļakas novada muzeja apmeklējums skolēniem (izņemot Viļakas novada skolu skolēnus) 0,50 €
2 Muzeja apmeklējums Viļakas novada muzeja apmeklējums pieaugušajiem, studentiem un pensionāriem 1.00 €
3 Muzeja ekspozīciju un izstāžu fotografēšana, filmēšana Iespēja fotografēt un filmēt muzeja ekspozīcijās un izstādēs 0,50 €
4 Fotogrāfiju skenēšana par vienu krājuma vienību (cena atkarīga no datējuma) Viļakas novada bērniem, studentiem, pētniekiem, pašvaldības uz izglītības iestādēm 0,10-0,30 €
5 Fotogrāfiju skenēšana par vienu krājuma vienību (cena atkarīga no datējuma) Fiziskām un juridiskām personām 1,20-3,00 €
6 Ekskursija Ekskursija Viļakas pilsētā grupai līdz 10 cilvēkiem 15,00 €
7 Ekskursija Ekskursija Viļakas pilsētā grupai, kurā ir vairāk nekā 10 cilvēki 25,00 €
8 Krājuma priekšmetu fotografēšana Vienas krājuma vienības fotografēšana, norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no muzeja direktora - Viļakas novada bērniem, studentiem, pētniekiem, pašvaldības izglītības, kultūras u.c. iestādēm (cena atkarīga no priekšmeta datējuma) 0,10-0,30 €
9 Krājuma priekšmetu fotografēšana Vienas krājuma vienības fotografēšana, norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no muzeja direktora - fiziskām un juridiskām personām (cena atkarīga no priekšmeta datējuma) 2,00-3,00 €
10 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu vienas vienības deponēšana juridiskām un privātpersonām uz 1 dienu 1,00 €
11 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu vienas vienības deponēšana juridiskām un privātpersonām uz 1 nedēļu 5,00 €
12 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu vienas vienības deponēšana juridiskām un privātpersonām uz 1 mēnesi 7,00 €
13 Ekskursija pa novadu Neatkarīgi no cilvēku skaita- 35,00 €
14 Ekskursija uz Stompaku purvu Neatkarīgi no cilvēku skaita- 15,00 €
15 Ekskursija “Livonijas pērle Viļakā”, ar gidu 1.00 EUR no personas, minimālā maksa grupai 5EUR.
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Viļakas novada muzeja nolikums 27.10.2011 Lēmums Nr. 24
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Viļakas novada muzeja krājumu 24.05.2012 Lēmums Nr. 13
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 06.09.2012
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Viļakas novada muzeja padomes nolikums 29.10.2012 Lēmums Nr. 83
2 Par ieejas maksu Viļakas novada muzejā 26.09.2012 Lēmums Nr. 20
3 Noteikumi Viļakas novada muzeja apmeklētājiem 10.02.2014 Rīkojums Nr. 2
4 Viļakas novada muzeja iekšējās kārtības noteikumi 10.02.2014 Rīkojums Nr. 1
5 Viļakas novada muzeja krājuma komisijas nolikums 02.03.2015 Rīkojums Nr.2
6 Viļakas novada muzeja arhīva nolikums 05.10.2016 Rīkojums Nr.5
7 Viļakas novada muzeja priekšmetu izmantošanas kārtība 02.01.2016 Rīkojums Nr.3
8 Viļakas novada muzeja vidējā attīstības stratēģija 2017.-2021.gadam 29.11.2017 Lēmums Nr.583
9 Noteikumi par Viļakas novada muzeja krājumu 29.11.2017 Lēmums Nr.584

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

3443

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1422

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

151

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

95

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 151 95

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

116

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1348

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

266

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

266

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

163

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

973

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

134

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Viļakas novada vēsture laikmeta griežos 261 38
2 Viļakas novada senie darba rīki un sadzīves priekšmeti 78 23
3 Baltā istaba- viļacēnu katoļu bīskapu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba 71 39
4 Viļakas garīdznieki 68 14
5 Viļakas novada skolu vēsture 46 20
6 Ed.Spravnika "Latvijas putnu olu kolekcija" 449 0

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

52

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

25

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Ceļojošās izstādes “Latvija Brīvības cīņu laikā 1918-1921” 0 0
2 Novadnieces tekstilmākslinieces Anneles Slišānes izstādes “Zeļčusola” 0 0
3 Mākslinieka Aivja Pīzeļa gleznu izstāde 0 0
4 Foto izstādes “Neatklātā Viļaka” 52 25

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

8

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

4

Krājums ārpusmuzeja izstādēs:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Starptautiskā ceļojošā izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu. Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture" 8 4

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

8

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Arheoloģija, grāmatas, priekšmeti Starptautiskā izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:Latvija un Polija.Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture" Valsts Etnogrāfijas muzejs Varšavā 8 4 26.10.2020 21.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 142 54 196
Digitālo attēlu izgatavošanai 60 21 81

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2020.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
1. Referāti, ziņojumi, raksti 6 6
3. Izstāžu, krājuma katalogi 1 1
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

4

no tiem realizēti:

4

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 R.Gruševa Viļakas slimnīcas vēsture 12.06.2020 18.06.2021 Raksts Uzsākts
2 R.Gruševa Dzelzceļš Viļakas novadā 10.09.2020 12.04.2021 Izstāde Uzsākts
3 R.Gruševa Kolhozi Viļakas novadā 08.02.2020 17.07.2023 Izstādei Uzsākts
4 R.Gruševa Viļakas novada vēsture 16.03.2015 19.09.2023 Ekspozīcijai Uzsākts
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Gruševa Dzīvokļu celtniecība Viļakā (20.gs 40-to gadu II puse-20.gs 90-to gadu I puse) Viļakas novada domes informatīvais izdevums Rakstzīmes 9447
2 R.Gruševa Kolhozs “Jaunais spēks” 20.gs 50-to gadu avīzēs Viļakas novada domes informatīvais izdevums Rakstzīmes 7901
3 R.Gruševa Kolhozs “Jaunie Lugi” padomju laika avīzēs Viļakas novada domes informatīvais izdevums Rakstzīmes 8129
4 R.Gruševa Ebreju dzīve Viļakā pirmskara periodā un holokausta laikā. Viļakas novada domes informatīvais izdevums Rakstzīmes 11 200
5 R.Gruševa Veikals “Turība” Viļakas nodaļa Viļakas novada domes informatīvais izdevums Rakstzīmes 4737
6 R.Gruševa Tautas daiļamatu un suvenīru ražošanas apvienību „Daiļrade” (1968-1993) Viļakā Viļakas novada domes informatīvais izdevums Rakstzīmes 9192
Publicētie katalogi:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Saturs (kolekcija/ izstāde/ ekspozīcija, tās nosaukums) Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 A.Bitner Wroblewska, R.Gruševa Tak daleko, a tak blisko Tik tālu, bet tomēr tik tuvu So far away and yet so close Łotwa i Polska Więcej niż 100 lat wspólnej historii Latvija un Polija Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture Latvia and Poland More than 100 years of common history Ceļojoša arheoloģijas izstāde, “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija.Vairāk kā 100” kopīga vēsture 103 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 R.Gruševa, A.Ločmele Ziemeļlatgales atbrīvošanas simtgade Rakstzīmes 5576 Raksts
2 R.Gruševa Muzejpedagoģiskā programma “1991.gada barikādes” Rakstzīmes 1947 Raksts
3 R.Gruševa Novadnieces, tekstilmākslinieces A.Slišānes “Zeļčusolas” izstādes atklāšana Rakstzīmes 2237 Raksts
4 R.Gruševa Stompaku stāsts Eiropas kultūras mantojumu dienu lapā Rakstzīmes 2636 Raksts
5 R.Gruševa Valsts kultūrkapitāls Viļakas novada muzejam apstiprinājis projektu “Loginu senkapu apbedījumu datēšana” Rakstzīmes 1775 Raksts
6 R.Gruševa Vēsturiskā orientēšanās Viļakas pilsētā Rakstzīmes 1908 Raksts
7 R.Gruševa Skolēnu ekskursija pa Viļakas pilsētu Rakstzīmes 2812 Raksts
8 R.Gruševa Pasākums “Marienhauzenas muižas apbūve laika gaitā” Rakstzīmes 3000 Raksts
9 R.Gruševa Loginu senkapu apbedījumu datēšana Rakstzīmes 1733 Raksts
10 R.Gruševa Ceļojošā starptautiskā Viļakas novada muzeja izstāde “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu. Latvija un Polija. Vairāk ka 100 gadus kopīga vēsture” turpina priecēt apmeklētājus Varšavā Rakstzīmes 1756 Raksts
11 R.Gruševa Muzejs īstenojis projektu “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas modernizācija” Rakstzīmes 3894 Raksts
12 R.Gruševa Īstenots projekts “Viļakas viduslaiku pils maketa izgatavošana” Rakstzīmes 2623 Raksts
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Gruševa Novadnieces tekstilmākslinieces Anneles Slišānes izstādes “Zeļčusola” Rakstzīmes 5311
2 R.Gruševa Ceļojošās izstādes “Latvija Brīvības cīņu laikā 1918-1921” Rakstzīmes 16457
3 R.Gruševa Mākslinieka Aivja Pīzeļa gleznu izstāde Rakstzīmes 1550
4 R.Gruševa, M.Boldāne Foto izstādes “Neatklātā Viļaka” Rakstzīmes 3933
5 R.Gruševa Ekspozīcijas “Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas” modernizēšana Rakstzīmes 182366
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Gruševa, M.Boldāne Muzejpedagoģiskā programma “1991.gada barikādes” Pievērst skolēnu uzmanību 1991.gada barikādēm kā svarīgam Latvijas atmodas fenomenam Rakstzīmes 9815

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

266

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 983
Individuālie 47
Pārējie 172
Apmeklētāji grupās 764
Skolēni grupās 335
Ārzemnieki grupās 8
Pārējie grupās 421
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

662

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

210

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1680

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

21

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

68

Lekciju skaits muzejā:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

9

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

157

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

5

tai skaitā muzejā:

4

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 R.Gruševa, M.Boldāne 1991.gada barikādes 2020 1 11 Viļakas novada skolēni
2 M.Boldāne Senie darba rīki un sadzīves priekšmeti 2015 2 26 Viļakas novada skolēni
3 R.Gruševa Par ko stāsta zeme (arheoloģija) 2014 1 11 Viļakas novada skolēni
4 R.Gruševa Muzeja priekšmets- ceļš līdz ekspozīcijai un izstādei 2017 2 26 Viļakas novada skolēni
5 R.Gruševa, M.Boldāne Iepazīsti kultūrvēsturiskos pieminekļus Viļakas pilsētā-ielu stāsti 2018 3 83 Viļakas novada skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Pasākuma “ Brīvības cīņām 100” 08.01.2020. Viļakas novada muzejs 1 100 Viļakas novada skolēni un interesenti
2 Pasākuma “Muižas Viļakas apkārtnē” 25.02.2020. Viļakas novada muzejs 2 32 Viļakas novada skolēni
3 Pasākuma “Vēsturiskā orientēšanās pa pilsētu” 01.08.2020. Viļakas novada muzejs/Viļakas pilsēta 1 9 Interesenti
4 Pasākuma “ Marienhauzenas muižas apbūves teritorija laika gaitā” 25.09.2020. Viļakas pilsēta un Viļakas Valsts ģimnāzija 1 9 Interesenti

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Var tikt un apskatīt Viļakas novada muzeja izstāžu zāli

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

4

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

4

Tai skaitā no muzeja krājuma:

1

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

6

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 "Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcija" Valsts kultūrkapitāla fonds

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Valsts Etnogrāfijas muzejs Varšavā Izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture" 10.12.2020.-21.05.2021 Valsts arheoloģijas muzejs Varšavā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Varšava Polija
Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Viļakas novada muzejs Pašvaldības īpašums 1913
Klostera iela 1 Pašvaldības īpašums 1939
Teritorijas kopējā platība (m2):

400

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Viļakas novada muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

315

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 250
Krājuma telpas 45
Pārējās telpas 20
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: