Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Balvu iela 13, Viļaka, Viļakas nov., LV-4583

Vadītājs/ direktors:

Rita Gruševa

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Rita Gruševa 64563302 28386859 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

2004

Sākums:

Muzeja pirmsākumi meklējami 1962.gadā, kad toreizējā Viļakas vidusskolā notika pirmā izstāde, kas rādīja vēsturiskas fotogrāfijas, priekšmetus un atmiņu stāstus, ko bija savākuši skolēni vēstures skolotājas Leontīnas Maksimovas vadībā. Izveidojās novadpētniecības pulciņš. Tā dalībnieki aktīvi pierakstīja Viļakas un apkārtnes vecāko iedzīvotāju atmiņas, vāca vecas grāmatas, sadzīves priekšmetus, fotogrāfijas un citas vēstures liecības. Skolas vadība topošajam muzejam iedalīja atsevišķu plašu telpu toreizējā 1. - 4. klašu ēkā ("garnizonā"). 1980. gadā uzcēla vidusskolas jauno korpusu un muzejam iedalīja divas telpas skolas vēsturiskajā ēkā (tagad - Viļakas Valsts ģimnāzijas ēka). Gatavojoties skolas 50 gadu jubilejai, atjaunoja muzeja ekspozīciju. 1996. gadā tika atjaunots Viļakas Valsts ģimnāzijas (VVĢ) statuss, muzejs pārtapa par VVĢ muzeju Tobrīd ekspozīcija jau bija pāraugusi skolas vēstures ietvarus un sniedza ieskatu visa Viļakas novada vēsturē. 2004. gadā Viļakas pilsētas domei pārceļoties uz pašreizējo ēku, tika rasta iespēja muzeja rīcībā nodot vēsturisko, 1913. gadā celto bijušo domes ēku un muzejs oficiāli kļuva par Viļakas muzeju, kopš 2012. gada 24. maija - Viļakas novada muzeju.

Misija:

Radīt kultūrtelpu, kurā satiekoties pagātnes faktiem un atmiņām stiprinās ļaužu piederība savai tautai un Viļakas novadam un tās cilvēkiem.

Darbība:

Darbs ar krājumu: Viļakas novada materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzskaite, dokumentēšana un saglabāšana; muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība; darbs ar Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu; muzeja krājuma pieejamības nodrošināšana apmeklētājiem un pētniekiem. Pētnieciskais darbs: muzeja krājuma materiālu par Viļakas novada vēsturi un kultūrvēsturi komplektēšana un zinātniskā apstrāde; tematisko izstāžu un ekspozīciju plānu izstrāde. Komunikācijas darbs: pasākumu organizēšana novada vēstures, kultūrvēstures un tautas tradīciju popularizēšanai; ekskursiju vadīšana; izglītojošais darbs - muzejpedagoģisko programmu īstenošana; sadarbība ar pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm; muzeja pasākumu publicitātes nodrošināšana.

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

115A

Akreditācijas datums:

09.02.2018

Muzejs akreditēts līdz:

08.02.2023

Muzeja šifrs:

VļM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Viļakas novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

Iespējams iepriekš pieteikties ekskursijām arī ārpus muzeja oficiālā darba laika. Vasaras sezonā muzejs atvērts apmeklētājiem no otrdienas līdz ceturtdienai 9.00-17.00, piektdienās - 9.00-18.00, sestdienās - 9.00-16.00.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Iepazīšanās ar muzeja krājumu Muzeja noteiktajā kārtībā tiesības iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem ir ikvienam apmeklētājam
2 Konsultācijas Konsultācijas muzeja kompetences ietvaros
3 Muzeja apmeklējums Invalīdiem, ārvalstu,valsts un pašvaldību delegāciju dalībniekiem, muzeju darbiniekiem, projektu koordinatoriem, Viļakas novada skolu skolēniem muzeja pameklējums ir bez maksas.
4 Starptautiskā Muzeju diena, starptautiskā akcija "Eiropas Muzeju nakts" Starptautiskajā Muzeju dienā, 18. maijā, un Muzeju naktī muzeja apmeklējums un rīkotie pasākumi visiem interesentiem ir bez maksas.
5 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu deponēšana Viļakas novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādēm, krājuma priekšmetu dāvinātajiem, akreditētajiem muzejiem
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Muzeja apmeklējums Viļakas novada muzeja apmeklējums skolēniem (izņemot Viļakas novada skolu skolēnus) 0,50 €
2 Muzeja apmeklējums Viļakas novada muzeja apmeklējums pieaugušajiem, studentiem un pensionāriem 1.00 €
3 Muzeja ekspozīciju un izstāžu fotografēšana, filmēšana Iespēja fotografēt un filmēt muzeja ekspozīcijās un izstādēs 0,50 €
4 Fotogrāfiju skenēšana par vienu krājuma vienību (cena atkarīga no datējuma) Viļakas novada bērniem, studentiem, pētniekiem, pašvaldības uz izglītības iestādēm 0,10-0,30 €
5 Fotogrāfiju skenēšana par vienu krājuma vienību (cena atkarīga no datējuma) Fiziskām un juridiskām personām 1,20-3,00 €
6 Ekskursija Ekskursija Viļakas pilsētā grupai līdz 10 cilvēkiem 15,00 €
7 Ekskursija Ekskursija Viļakas pilsētā grupai, kurā ir vairāk nekā 10 cilvēki 25,00 €
8 Krājuma priekšmetu fotografēšana Vienas krājuma vienības fotografēšana, norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no muzeja direktora - Viļakas novada bērniem, studentiem, pētniekiem, pašvaldības izglītības, kultūras u.c. iestādēm (cena atkarīga no priekšmeta datējuma) 0,10-0,30 €
9 Krājuma priekšmetu fotografēšana Vienas krājuma vienības fotografēšana, norādot izmantošanas mērķi un saņemot atļauju no muzeja direktora - fiziskām un juridiskām personām (cena atkarīga no priekšmeta datējuma) 2,00-3,00 €
10 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu vienas vienības deponēšana juridiskām un privātpersonām uz 1 dienu 1,00 €
11 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu vienas vienības deponēšana juridiskām un privātpersonām uz 1 nedēļu 5,00 €
12 Krājuma materiālu deponēšana Krājuma priekšmetu u.c. materiālu vienas vienības deponēšana juridiskām un privātpersonām uz 1 mēnesi 7,00 €
13 Ekskursija pa novadu Neatkarīgi no cilvēku skaita- 35,00 €
14 Ekskursija uz Stompaku purvu Neatkarīgi no cilvēku skaita- 15,00 €
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Viļakas novada muzeja nolikums 27.10.2011 Lēmums Nr. 24
2. Noteikumi par krājumu Noteikumi par Viļakas novada muzeja krājumu 24.05.2012 Lēmums Nr. 13
5. Darba drošības u.c. noteikumi Darba aizsardzības instrukcija 06.09.2012
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Viļakas novada muzeja padomes nolikums 29.10.2012 Lēmums Nr. 83
2. Viļakas novada muzeja vidējā termiņa attīstības stratēģija 2012-2016.gads 24.05.2012 Lēmums Nr. 13
3. Par ieejas maksu Viļakas novada muzejā 26.09.2012 Lēmums Nr. 20
4 Noteikumi Viļakas novada muzeja apmeklētājiem 10.02.2014 Rīkojums Nr. 2
5 Viļakas novada muzeja iekšējās kārtības noteikumi 10.02.2014 Rīkojums Nr. 1
6 Viļakas novada muzeja krājuma komisijas nolikums 02.03.2015 Rīkojums Nr.2
7 Viļakas novada muzeja arhīva nolikums 05.10.2016 Rīkojums Nr.5
8 Viļakas novada muzeja priekšmetu izmantošanas kārtība 02.01.2016 Rīkojums Nr.3
9 Viļakas novada muzeja vidējā attīstības stratēģija 2017.-2021.gadam 29.11.2017 Lēmums Nr.583
10 Noteikumi par Viļakas novada muzeja krājumu 29.11.2017 Lēmums Nr.584

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

3292

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

1327

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

192

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

113

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
1. Pieņemti no citas iestādes 0 0
2. Dāvinājumi 192 113
3. Novēlējumi 0 0
4. Ieguvumi saskaņā ar līgumu 0 0
5. Muzejam nodotās konfiscētās vērtības 0 0

Ekspedīcijas

Ekspedīcijas:
N.p.k. Veids, tēma Vieta Norises laiks Dalībnieku skaits Iegūto vienību skaits
1 Projekts "Arheoloģiskā izpēte Loginu senkapos". Arheoloģisko pieminekli iepriekš bija stipri postījuši mantrači. 2019.gada izdevās piesaistīt finansējumu senvietas izpētei. Paralēli izpētei arheologi sakārtoja arī postījumu pēdas, kuras laikā atrada dažas senlietas, kuras arheoloģi nodeva muzejam. Loginu senkapi, Medņevas pagasts 26.08.2019.-07.09.2019. 3 2

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

0

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

1082

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

141

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

141

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

211

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

524

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

134

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Viļakas novada vēsture laikmeta griežos 261 38
2 Viļakas novada senie darba rīki un sadzīves priekšmeti 78 23
3 Baltā istaba- viļacēnu katoļu bīskapu K.Duļbinska un V.Zondaka piemiņas istaba 71 39
4 Viļakas garīdznieki 68 14
5 Viļakas novada skolu vēsture 46 20

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

396

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

77

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Starptautiskā izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu. Latvija un Polija: vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture" 219 61
2 Novadnieka V.Dadžāna mākslas darbu izstāde 23 10
3 Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale 142 2
4 S.Krastiņas izstāde "Es nezinu, ko nezinu, Abrene" 12 4

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

8

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Arheoloģija, grāmatas, priekšmeti Starptautiskā izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:Latvija un Polija.Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture" Latvijas Nacionālā bibliotēka un Valsts arheoloģijas muzejs Varšavā 8 07.03.2019 16.05.2019

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 78 12 90
Digitālo attēlu izgatavošanai 0 0 0

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 R.Gruševa, D.Korņejeva Ziemeļlatgales robežsardze 05.02.2019 30.10.2019 Izstāde Pabeigts
2 R.Gruševa Viļakas ielu vēsture 10.04.2019 07.08.2023 Izstāde Turpinās darbs pie izpētes
3 R.Gruševa SIA “Daiļrades koks” vēsture 06.06.2019 01.07.2020 Raksts Turpinās darbs pie izpētes
4 R.Gruševa Dzīvokļu celtniecība Viļakas pilsētā 21.04.2019 30.10.2020 Raksts Turpinās darbs pie izpētes
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 R.Gruševa Atmiņu labirinti 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
2 R.Gruševa Īstenots projekts “Kvalitatīvas tūrisma un dabas izziņas infrastruktūras izveide Stompaku purvā” 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
3 R.Gruševa Starptautiskās izstādes “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture” atklāšana LNB 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
4 R.Gruševa Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstādes atklāšana Viļakas novada muzejā 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
5 R.Gruševa Starptautiskās izstādes “Tik tālu, bet tomēr tik tuvu:Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture” atklāšana Polijas Republikas Senāta 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
6 R.Gruševa Novadnieka V.Dadžāna izstādes atklāšana Viļakas novada muzejā 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
7 R.Gruševa Muzeju nakts 2019 2 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
8 R.Gruševa Viļakas novada muzejam apstiprināti vairāki projekti 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
9 R.Gruševa, M.Boldāne Atceroties 1941.gada 14.jūnija deportācijas 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
10 R.Gruševa S.Krastiņas personalizstādes atklāšana Viļakas novada muzejā 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
11 R.Gruševa Izzinoša ekskursija pa Viļakas pilsētu 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
12 R.Gruševa Viļakas novada domes pārstāvji piedalās Kurzemes nacionālās pretošanās kustības aktivitātēs 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
13 R.Gruševa Tiek īstenota projekta “Arheoloģiska izpēte Loginu senkapos” pirmā daļa 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
14 R.Gruševa, M.Boldāne Viļakas PII “Namiņš ” audzēkņi viesojās Viļakas novada muzejā 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
15 R.Gruševa Izstādes “Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale ”atklāšana Viļakas novada muzejā 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
16 R.Gruševa Īstenots projekts “Viļakas pilsdrupu konservācijas dizaina izstrāde” 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
17 R.Gruševa Viļakas novada muzejs realizējis projektu “Ekspozīcijas “Ed.Spravnika Latvijas putnu olu kolekcijas” modernizācijas dizaina izstrāde” 1 lpp. Viļakas novada informatīvajā izdevumā
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 R.Gruševa, D.Korņejeva Izstāde "Austrumu robežu sargājot: Ziemeļlatgale" 48 lpp.
2 R.Gruševa Osvalda Zvejsalnieka personālizstāde 1 lpp.
3 R.Gruševa Novadnieka V.Dadžāna personālizstāde 1 lpp.
4 R.Gruševa Sandras Krastiņas personālizstāde “Es nezinu, ko nezinu, Abrene” 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

141

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

141

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1589
Individuālie 91
Pārējie 600
Apmeklētāji grupās 898
Skolēni grupās 533
Ārzemnieki grupās 57
Pārējie grupās 308
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

1448

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

250

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1900

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

48

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

85

Lekciju skaits muzejā:

1

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

5

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

89

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

0

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

0

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

6

tai skaitā muzejā:

2

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 A.Bambals 1949.gada 25.marta deportācijas Viļakas novada teritorijā 1 50 Skolēni, deportētie, interesenti
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M.Boldāne Senie priekšmeti un darba rīki 2015 3 52 Pirmsskolas audzēkņi
2 R.Gruševa Par ko stāsta zeme 2014 1 19 Viļakas novada skolēni
3 R.Gruševa, M.Boldāne Mīti 2018 1 18 Viļakas novada skolēni
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Atceres labirinti 21.01.2019. Viļakas novada muzejs 1 30 skolēni, interesenti
2 Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē-Stompaku purvs (kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi un Viļakas novada tūrisma speciālisti) 16.02.2019. Dabas liegums Stompaku purvs 1 20 interesenti
3 Nacionālo pretošanās kustību atceroties (kopa ar Viļakas novada IKS pārvaldi) 02.03.2019. Dabas liegums Stompaku purvi 1 65 interesenti
4 Atceroties 1949.gada 25.marta deportācijas 25.03.2019. Viļakas kultūras nams 1 50 interesenti
5 Muzeju nakts 2019 18.05.2019. Viļakas novada muzejs 1 120 interesenti
6 Izzinoša vēsturiska ekskursija pa Viļakas pilsētu 27.07.2019. Viļakas pilsēta 1 8 interesenti

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

6

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

1

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

2

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

5

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2019.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts . .. ...
Viļaka Izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture" 24.10.2018.-24.02.2019. Valsts arheoloģijas muzejs Varšavā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Varšava Polija
Varšava (Polijas Senāts) Izstāde "Tik tālu, bet tomēr tik tuvu: Latvija un Polija. Vairāk kā 100 gadus kopīga vēsture" 09.05.2019.-12.05.2019. Valsts arheoloģijas muzejs Varšavā, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Varšava Polija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Viļakas novada muzejs Pašvaldības īpašums 1913
Klostera iela 1 Pašvaldības īpašums 1939
Teritorijas kopējā platība (m2):

400

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Viļakas novada muzeja ēka

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

315

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 250
Krājuma telpas 45
Pārējās telpas 20
Telpās ir iespējamas norises:

Konferences, semināri
Mākslas izstādes

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: