Aizputes novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas punkts

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

Jolanta Berga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Jolanta Berga 29623284 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa.

Misija:

Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.

Darbība:

Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai, sniedz tūrisma informāciju; uztur muzeja infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

1. bloks - virtuāla muzeja ekspozīcija"Pastaiga pa Aizputi pirms 100 gadiem un šodien"; 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks - aktualitātes muzejā.

Izveides (un pārveides) gads:

2016

Kas aktualizē informāciju:

J. Berga

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

53A4

Akreditācijas datums:

03.11.2017

Muzejs akreditēts līdz:

04.11.2022

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizputes novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00 Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā
Papildu informācija:

Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Apmeklētājiem ir tiesības muzeja noteiktajā kārtībā bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var bez maksas iepazīties ar muzeja kartotēkām, datu bāzi, ceļvežiem un palīgliteratūru
3 Muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums šādām apmeklētāju grupām: pirmsskolas vecuma bērniem; muzeju darbiniekiem; Aizputes novada skolu audzēkņiem pedagogu vadībā - Aizputes novada domes noteiktajā kārtībā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Izstādes apmeklējums izstāžu zālē Pieaugušie - 0,80 EUR Studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi - 0,50 EUR
2 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Aizputes novada iedzīvotājiem Pieaugušie - 1,50 EUR Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,00 EUR
3 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Pieaugušie - 2,00 EUR Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,50 EUR
4 Gida pakalpojumi muzejā Līdz 15 cilvēkiem - 3,50 EUR Vairāk par 15 cilvēkiem - 7,00 EUR Vācu valodā - 15,00 EUR
5 Muzejpedagoģiskā programma "No skaliem līdz svecēm", "Kļūsti muzeja gids!" No personas - 2,00 EUR
6 Programma jaunlaulātajiem "Kamolu stāsts" Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 40,00 EUR Katrs nākamais viesis - 1,00 EUR
7 Programma bērnu dzimšanas dienai "Mani mīļie radiņi, man jau .... gadiņi!" No personas - 2,00 EUR
10 Gida pakalpojumi un ekskursija pa pilsētu Latviešu valodā, 1 stunda - 15,00 EUR Vācu valodā, 1 grupai - 50,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizputes novadpētniecības muzeja-tūrisma informācijas punkta nolikums 29.05.2013 193
2. Noteikumi par krājumu Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 24.11.2010 451
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 01.09.2007
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba kārtības noteikumi 03.01.2007
5. Darba drošības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba aizsardzības sistēma 01.09.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Aizputes novadpētniecības muzeja komunikāciju politika 30.08.2017 393
2 Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma darba politika 30.08.2017 393
3 Aizputes novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 30.08.2017 393
4 Krājuma glabātāja amata apraksts 01.10.2012
5 Krājuma komisijas noteikumi 27.04.2017 181

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2019.gada beigās:

14269

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4262

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

199

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

166

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 199 166

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

4498

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

6393

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

840

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

186

Krājums: izmantošana

2019.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

917

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2190

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

917

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lielā iela 528 127
2 Aizputes vēsture gadsimtu griežos 118 41
3 Skoliņa 173 42
4 Lauku sēta 265 98
5 Mazbānītis Aizpute-Liepāja un Aizpute-Saldus 97 24
6 Padomju režīma represijas 1941.-1949. g. 116 80
7 Aizputes sporto 317 136
8 Senās amatu prasmes 576 369

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

3

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Latvijas Republikas karogi Eksponēšana izstādē "Latvijas gadsimts" LNVM 2 2 05.12.2017 31.05.2021
2 Kartiņa - apsveikums Iesvētes dienā Izstāde Jūrmalas muzeja filiāle Aspazijas māja 1 1 12.12.2019 20.04.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 332 76 408
Digitālo attēlu izgatavošanai 89 29 118

Muzeja pētnieciskais darbs

Darbu kopskaits 2019.gadā:
Zinātniskā darbība Sagatavots Publicēts
4. Prospekti, ceļveži, informatīvās lapas u.c. 4 4
Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

8

no tiem realizēti:

8

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

4

no tām uzsāktas īstenot:

4

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 J. Berga Aizputes uzņēmumi un iestādes padomju periodā 01.05.2019 01.10.2019 Ekspozīcijai "Aizputes vēsture laikmetu griežos" pabeigts
2 J. Berga Aizpute - novada centrs 01.05.2019 01.10.2019 Ekspozīcijai "Aizputes vēsture laikmetu griežos" pabeigts
Publicētie prospekti, ceļveži u.c.:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 K. Karlsone, I. Riekstiņa Ceļvedis pastāvīgajai ekspozīcijai "Aizputes vēsture laikmetu griežos" latviešu valodā 6 lpp.
2 K. Karlsone, Ilze Riekstiņa Ceļvedis pastāvīgajai ekspozīcijai "Aizputes vēsture laikmetu griežos" angļu valodā 19 lpp.
3 K. Karlsone, Ilze Riekstiņa Ceļvedis pastāvīgajai ekspozīcijai "Aizputes vēsture laikmetu griežos" krievu valodā 20 lpp.
4 K. Karlsone, Ilze Riekstiņa Ceļvedis pastāvīgajai ekspozīcijai "Aizputes vēsture laikmetu griežos" vācu valodā 20 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 J. Berga Liepājas TLMS "Kursa" 60 gadu jubilejas izstāde muzeja izstāžu zālē 1 lpp. preses relīze
2 J. Berga Aizputes novada rokdarbnieku darbu izstāde muzeja izstāžu zālē 1 lpp. preses relīze
3 J. Berga Fotogrāfa A. Rozenbaha darbu izstāde "Ciano X" muzeja izstāžu zālē 1 lpp. preses relīze
4 J. Berga VKKF piešķirtais finansējums muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Aizputes vēsture laikmetu griežos" iekārtošanai 1 lpp. preses relīze
5 J. Berga VKKF piešķirtais finansējums izglītojošām muzeja aktivitātēm projektā "Nāc tikties uz laipas starp pagātni un tagadni-Aizputē!" 1 lpp. preses relīze
6 J. Berga Projekta "Nāc tikties uz laipas starp pagātni un tagadni-Aizputē!" aktivitātes 12 x 1 lpp. preses relīzes
7 J. Berga Preses relīze par gleznotāja Jāņa Gunara Kalnmaļa 80. gadu jubilejas izstādei "Mans lielais Eiropas plenērs" 1 lpp. preses relīze
8 J. Berga Preses relīze par fotogrāfa Vara Santa jubilejas izstādi "110" 1 lpp. preses relīze
9 J. Berga Preses relīze par fotogrāfu grupas "Liepājas pozitīvs"kopizstādi 'Mēs" 1 lpp. preses relīze
10 J. Berga Preses relīze par fotoizstādi "Laternu stundā" 1 lpp preses relīze
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 K. Karlsone, I. Riekstiņa Muzeja pastāvīgā ekspozīcija "Aizputes vēsture laikmetu griežos" 16 lpp.
2 I. Rubene Liepājas TLMS "Kursa" 60 gadu jubilejas izstāde 4 lpp
3 I. Spīre Aizputes novada rokdarbnieku darbu izstāde 3 lpp
4 J. Berga Fotogrāfa A. Rozenbaha darbu izstāde "Ciano X" 4 lpp
5 J. Kalnmalis Gleznotāja Jāņa Gunara Kalnmaļa 80. gadu jubilejas izstāde "Mans lielais Eiropas plenērs" 4 lpp
6 V. Sants Fotogrāfa Vara Santa jubilejas izstāde "110" 3 lpp
7 J. Vecbrālis Fotogrāfu grupas "Liepājas pozitīvs"kopizstāde 'Mēs" 4 lpp
8 V, Bērziņa Fotoizstāde "Laternu stundā" 2 lpp
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M. Tīmane Sveču darbnīca Programma izveidota kā piedāvājums skolēniem aktivitātei "Skolas soma" 5 lpp.
2 M. Tīmane Papīra liešanas darbnīca Programma izveidota kā piedāvājums skolēniem aktivitātei "Skolas soma" 2 lpp.
3 M. Tīmane Ziepju liešanas darbnīca Programma izveidota kā piedāvājums skolēniem aktivitātei "Skolas soma" 2 lpp.
4 M.Tīmane Filcēšanas darbnīca Programma izveidota kā piedāvājums skolēniem aktivitātei "Skolas soma" 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā uzskaites kartotēka 367 34

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2019.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5563
Individuālie 3934
Pārējie 712
Apmeklētāji grupās 917
Skolēni grupās 631
Ārzemnieki grupās 59
Pārējie grupās 227
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

438

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

279

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2116

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

146

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

54

Lekciju skaits muzejā:

14

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

22

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

635

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

105

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

78

tai skaitā muzejā:

78

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Folkloras Kopa "Zīle" "Meteņu svinēšanas tradīcijas 1 37 jaukts
2 V. Sants "Mana dzimta- mans spēks"- dzimtas koka veidošana 1 26 jaukts
3 I. Vīksna Novada tautas tērps Kurzemes pūra lādē 1 14 jaukts
4 A. Mičulis Senā mezglu un cilpu rakstība ar praktisko nodarbību 1 13 jaukts
5 I. Rubene Aušanas pamatu ABC ar praktisko nodarbību 4 76 jaukts
6 L. Priedniece Ko un kā darīja Kurzemes podnieki ar praktisko nodarbību 2 28 jaukts
7 K. Sants Senās koka rotaļlietas.- tarkšķis. Rotaļlietas izgatavošanas darbnīca 1 8 jaukts
8 I. Rubene Kā uzadīt Dienvidkurzemes jaku ar praktisko nodarbību 2 14 jaukts
9 G. Sisenis Aizputes 10. kājinieku pulks 1 37 jaukts
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M. Tīmane No vecmāmiņas pavārgrāmatas 'Ūdenskliņģeru darbnīca 2018 11 285 skolēni
2 M. Tīmane Zīmes un simboli 2018 6 219 skolēni
3 M. Tīmane Papīra liešanas darbnīca 2019 1 29 skolēni
4 M. Tīmane Filcēšanas darbnica 2019 1 45 skolēni
5 M. Tīmane Sviesta kulšana 2018 1 20 skolēni
6 M. Tīmane Sveču darbnīca 2019 1 24 skolēni
7 M. Tīmane Ziepju liešanas darbnica 2019 1 13 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 J. Berga Kamolu stāsts 2013 3 105 jaukts
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Meteņu dienas svinības 19.02.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 1 37 jaukta auditorija
2 Telpu kvēpekļu veidi un to darināšana 29.03.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 1 16 jaukta auditorija
3 Pagalmu spēles Padomju laika Aizputē 17.06.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 1 13 jaukta auditorija
4 Sēņu pēcpusdiena 16.10.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 1 23 jaukta auditorija
5 Citādi šūdināti krekli 19.09.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 1 29 sievietes
6 Senie telpu rotājumi 9.12.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 1 8 jaukta auditorija
7 Muzeju nakts 2019. 18.05.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 1 287 jaukta auditorija
8 Spēka dziesmu dziedāšanas vakari 01.-12.2019. Aizputes novadpētniecības muzejs 9 135 jaukta auditorija

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir mobilais pacēlājs. Saziņai ar muzeja darbiniekiem, pie muzeja ēkas ir zvanu poga.
2. Redzes invalīdiem Ekspozīcijās nav informācijas Braila rakstā.
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju mutiska aptauja, apmeklētāju anketēšana.

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2019.gadā:

9

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

7

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

8

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Pastāvīgā ekspozīcija "Aizputes vēsture laikmetu griežos" VKKF un Aizputes novada dome

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novadpētniecības muzejs Skolas iela 1, Aizpute Pašvaldības īpašums ap 1790 7437
Teritorijas kopējā platība (m2):

8317,3

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

854

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 680
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 112
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: