Aizputes novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas punkts

Kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, Dienvidkurzemes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

J. Berga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja J. Berga 29623284 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa

Misija:

Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.

Darbība:

Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu, veic zinātniski pētniecisko darbu, veic izglītojošo darbu nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai sniedz tūrisma informāciju uztur muzeja infrastruktūru

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latviešu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks- aktualitātes muzejā Vācu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; Angļu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem;

Mājaslapas adrese:

www.aizputesmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016
2020
2021

Kas aktualizē informāciju:

J. Berga, M. Tīmane, M. Uztics

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Vācu valoda
Angļu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

53A4

Akreditācijas datums:

03.11.2017

Muzejs akreditēts līdz:

04.11.2022

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 7.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizputes novada dome / Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 17:00
Otrdiena 9:00 17:00
Trešdiena 9:00 17:00
Ceturtdiena 9:00 17:00
Piektdiena 9:00 17:00
Sestdiena 9:00 14:00 Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā
Papildu informācija:

Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizputes novadpētniecības muzeja-tūrisma informācijas punkta nolikums 29.05.2013 193
2. Noteikumi par krājumu Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 24.11.2010 451
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 01.09.2007
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba kārtības noteikumi 03.01.2007
5. Darba drošības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba aizsardzības sistēma 01.09.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Aizputes novadpētniecības muzeja komunikāciju politika 30.08.2017 393
2 Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma darba politika 30.08.2017 393
3 Aizputes novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 30.08.2017 393
4 Krājuma glabātāja amata apraksts 01.10.2012
5 Krājuma komisijas noteikumi 27.04.2017 181

Krājums: izmantošana

2021.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

838

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2308

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

838

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lielā iela 548 130
2 Aizputes vēsture gadsimtu griežos 58 29
3 Skoliņa 177 38
4 Lauku sēta 204 75
5 Mazbānītis Aizpute-Liepāja un Aizpute-Saldus 119 19
6 Padomju režīma represijas 1941.-1949. g 109 15
7 Aizputes sporto 355 27
8 Senās amatu prasmes 722 502
9 Tualetes telpa 16 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

0

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 138 40 178
Digitālo attēlu izgatavošanai 48 12 60

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

3

no tiem realizēti:

3

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

1

no tām uzsāktas īstenot:

0

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 J. Berga Lielā (Atmodas) iela Aizputē 01.10.2020 31.07.2022 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Lielā iela" satura modernizācijas projekts procesā
2 J. Berga Padomju periods Aizputē 01.01.2021 31.07.2022 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Lielā iela" satura modernizācijas projekts procesā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Silārs "Virtuālās pastaigas pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" angļu valodas versija Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapā www.aizputesmuzejs.lv 200 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 J. Berga Preses relīze par VKKF mērķprogrammā "Muzeju nozares attīstības programma" atbalstītā projekta ""Virtuālās pastaigas pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" angļu valodas versijas izveide" realizāciju un tajā plānotajām aktivitātēm 13 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
2 J. Berga Preses relīze par I. Eidiņas, K. Grinbergas un A. Ausmanes darbu izstādi "Krāsu sprādziens" 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
3 J. Berga Preses relīze par Ingas Ozolas fotogrāfiju personālizstādi "Rītausma" 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
4 J. Berga Preses relīzes par VKKF atbalstītā projekta "Bērnu sēdratiņu restaurācija" realizāciju un tajā plānotajām aktivitātēm 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
5 J. Berga Preses relīze par A. Lieģes gleznu izstādi "Mirklis" 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
6 J. Berga Baltvācietes Gerdas Kolas atmiņu "Mans pirmais ceļojums uz Aizputi"tulkojuma publicējums 4 lpp. soc. tīklā Facebook.com
7 J. Berga Preses relīzes par VKKF Kurzemes Kultūras programmā atbalstītā projekta "Audzē un stiprini kursi sevī!" realizāciju un tajā plānotajām aktivitātēm 7 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Silārs Muzeja virtuālās ekspozīcijas "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" angļu valodas versija muzeja mājas lapā 200 lpp.
2 K. Grīnberga I. Eidiņas, K. Grinbergas un A. Ausmanes gleznu izstāde "Krāsu sprādziens" 2 lpp.
3 I. Ozola Ingas Ozolas fotogrāfiju personālizstāde "Rītausma" 2 lpp.
4 A. Lieģe A. Lieģes gleznu izstāde "Mirklis" 2 lpp.

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Jaunizveidotas zinātniskā apraksta kartītes:

654

Papildinātās zinātniskā apraksta kartītes:

38

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2021.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 1288
Individuālie 579
Pārējie 436
Apmeklētāji grupās 273
Skolēni grupās 150
Pārējie grupās 123
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

506

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

144

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1079

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

12

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

8

Lekciju skaits muzejā:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

75

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

1

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

29

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

8

tai skaitā muzejā:

8

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 Iveta Galēja "Garšaugu pasaule" 1 16 jaukta auditorija
2 Iveta Galēja "Bagātīgā augu eļļu pasaule garšai, labsajūtai un skaistumam" 1 18 jaukta auditorija
3 Iveta Galēja "Garšvielas virtuvei, labsajūtai un skaistumam" 1 17 jaukta auditorija
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M. Tīmane Zīmju un simbolu darbnīca 2019 3 75 5.-7. klašu skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M. Tīmane "Ūdenskliņģeru meistardarbnīca" 2018 1 29 jaukta auditorija
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Meistardarbnīca "Vilnas vērpšana ar ratiņu un vārpstiņu" 21.07.2021. Aizpute 1 13 jaukta auditorija
2 Meistardarbnīca"Vilnas velšana un masku gatavošana" 30.06.2021. Aizpute 2 27 jaukta auditorija
3 Meistardarbnīca "Dažādie sklandrauši" 28.07.2021. Aizpute 1 15 jaukta auditorija
4 Meistardarbnīca "Cepam maizi paši!" 18.08.2021. Aizpute 1 13 jaukta auditorija
5 Meistardarbnīca "Zāļu vainagu pīšana " 22.06.2021. Aizpute 1 21 jaukta auditorija
6 Meistardarbnīca "Arheoloģisko jostu pīšana" 22.09.2021. Aizpute 1 8 jaukta auditorija
7 Orientēšanās pulsētā un tiešsaistes intervijas muzeja Facebook profilā- pasākuma "Citādāka "Muzeju nakts - 2021"" ietvaros. 15.05.2021. Aizpute 1 jaukta auditorija
8 "Mājas kafejnīcas" pasākums 07.08.2021. Aizpute 1 267 jaukta auditorija

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir mobilais pacēlājs. Saziņai ar muzeja darbiniekiem, pie muzeja ēkas ir zvanu poga.
2. Redzes invalīdiem Informācija nav pieejama braila rakstā
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju mutiska aptauja un anketēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2021.gadā:

5

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

3

Tai skaitā no muzeja krājuma:

0

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

Ārpus muzeja eksponēto izstāžu skaits:

0

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Izstāžu eksponēšanas vietu skaits ārpus muzeja:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

8

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Muzeja virtuālā ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" - angļu valodas versija muzeja mājaslapā www.aizputesmuzejs.lv VKKF un pašvaldība

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novadpētniecības muzejs Skolas iela 1, Aizpute Pašvaldības īpašums ap 1790 7437
Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

854

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 680
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 112
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: