Aizputes novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas punkts

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

J. Berga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja J. Berga 29623284 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa

Misija:

Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.

Darbība:

Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu, veic zinātniski pētniecisko darbu, veic izglītojošo darbu nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai sniedz tūrisma informāciju uztur muzeja infrastruktūru

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

Latviešu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks- aktualitātes muzejā Vācu valodas versija: 1. bloks- virtuāla muzeja ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem;

Mājaslapas adrese:

www.aizputesmuzejs.lv

Izveides (un pārveides) gads:

2016
2020

Kas aktualizē informāciju:

J. Berga, M. Tīmane, M. Uztics

Svešvalodas, kurās pieejama mājaslapa:

Vācu valoda

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

53A4

Akreditācijas datums:

03.11.2017

Muzejs akreditēts līdz:

04.11.2022

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizputes novada dome

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00 Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā
Papildu informācija:

Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Krājuma pieejamība Apmeklētājiem ir tiesības muzeja noteiktajā kārtībā bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
2 Uzziņu materiāla pieejamība Apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var bez maksas iepazīties ar muzeja kartotēkām, datu bāzi, ceļvežiem un palīgliteratūru
3 Muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums šādām apmeklētāju grupām: pirmsskolas vecuma bērniem; muzeju darbiniekiem; Aizputes novada skolu audzēkņiem pedagogu vadībā - Aizputes novada domes noteiktajā kārtībā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Izstādes apmeklējums izstāžu zālē Pieaugušie - 0,80 EUR Studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi - 0,50 EUR
2 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Aizputes novada iedzīvotājiem Pieaugušie - 1,50 EUR Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,00 EUR
3 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Pieaugušie - 2,00 EUR Pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti - 1,50 EUR
4 Gida pakalpojumi muzejā Līdz 15 cilvēkiem - 3,50 EUR Vairāk par 15 cilvēkiem - 7,00 EUR Vācu valodā - 15,00 EUR
5 Muzejpedagoģiskā programma "No skaliem līdz svecēm", "Kļūsti muzeja gids!" No personas - 2,00 EUR
6 Programma jaunlaulātajiem "Kamolu stāsts" Jaunais pāris, vedēji, vecāki - 40,00 EUR Katrs nākamais viesis - 1,00 EUR
7 Programma bērnu dzimšanas dienai "Mani mīļie radiņi, man jau .... gadiņi!" No personas - 2,00 EUR
10 Gida pakalpojumi un ekskursija pa pilsētu Latviešu valodā, 1 stunda - 15,00 EUR Vācu valodā, 1 grupai - 50,00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Normatīvie akti Muzeja iekšējā normatīvā akta nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizputes novadpētniecības muzeja-tūrisma informācijas punkta nolikums 29.05.2013 193
2. Noteikumi par krājumu Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 24.11.2010 451
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 01.09.2007
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba kārtības noteikumi 03.01.2007
5. Darba drošības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba aizsardzības sistēma 01.09.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Aizputes novadpētniecības muzeja komunikāciju politika 30.08.2017 393
2 Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma darba politika 30.08.2017 393
3 Aizputes novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 30.08.2017 393
4 Krājuma glabātāja amata apraksts 01.10.2012
5 Krājuma komisijas noteikumi 27.04.2017 181

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2020.gada beigās:

14662

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4521

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

393

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

259

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 393 259

Krājuma saglabāšana

Pārskata periodā konservēto un restaurēto krājuma vienību skaits:

0

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

2353

Vienību skaits, kas netika atrastas:

0

Vienību skaits, kam konstatēti būtiski bojājumi:

0

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

7251

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

858

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

259

Krājums: izmantošana

2020.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

838

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2308

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

838

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lielā iela 548 130
2 Aizputes vēsture gadsimtu griežos 58 29
3 Skoliņa 177 38
4 Lauku sēta 204 75
5 Mazbānītis Aizpute-Liepāja un Aizpute-Saldus 119 19
6 Padomju režīma represijas 1941.-1949. g. 109 15
7 Aizputes sporto 355 27
8 Senās amatu prasmes 722 502
9 Tualetes telpa 16 3

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

0

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

6

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

4

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Latvijas Republikas karogi Eksponēšana izstādē "Latvijas gadsimts" Latvijas Nacionālais vēstures muzejs 2 2 05.12.2017 31.05.2021
2 Kartīte - apsveikums Iesvētes dienā Izstāde Jūrmalas muzeja filiāle Aspazijas māja 1 1 12.12.2019 20.04.2020
3 Bērnu sēdratiņi priekšizpētes veikšana restaurācijai restauratorsUģis Baļļa 1 1 05.05.2020 31.05.2021
4 Brošūra pētnieciskā darba vajadzībām U. Tabūns 1 12.08.2020 25.01.2021
5 Žurnāli "Atpūta" pētnieciskā darba vajadzībām B. Neiburga 1 20.11.2020 27.11.2020

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 214 79 293
Digitālo attēlu izgatavošanai 28 13 41

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

5

no tiem realizēti:

5

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

5

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 J. Berga Lielā ( Atmodas) iela Aizputē 01.10.2020 01.10.2021 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Lielā iela" satura modernizācijas projekts procesā
2 J. Berga Padomju periods Aizputē 01.01.2021 31.12.2021 Muzeja pastāvīgās ekspozīcijas izveide procesā
Publicētie pētnieciskie raksti:
N.p.k. Autors Nosaukums Izdevums, kurā publicēts Apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Silārs "Virtuālās pastaigas pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" vācu valodas versija Aizputes novadpētniecības muzeja mājas lapā www.aizputesmuzejs.lv 200 lpp.
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 J. Berga Preses relīze Aizputes novada rokdarbu izstādei "Par prieku sev un citiem" 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
2 J. Berga Preses relīzes par VKKF Kurzemes Kultūras programmā atbalstītā projekta "Audzē un stiprini kursi sevī!" realizāciju un tajā plānotajām aktivitātēm 13 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
3 V. Bērziņa Preses relīze par fotogrāfu kopas 'Četri elementi" darbu izstādi "Divdesmit mirkļi" 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
4 J. Berga Preses relīze par M. Kalniņa fotogrāfiju personālizstādi 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
5 J. Berga Preses relīzes par VKKF atbalstītā projekta "Bērnu sēdratiņu pimsrestaurācijas izpēte" realizāciju un tajā plānotajām aktivitātēm 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
6 J. Berga Preses relīze par muzeja modernizētās pastāvīgās ekspozīcijas "Aizputes vēsture laikmetu griežos" atklāšanu 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
7 J. Berga Preses relīze par A. Rozenbaha un P. Ozolas darbu izstādi "Cianotype 2020" 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
8 J. Berga Preses relīze par VKKF atbalstītā projekta "Aizputes novadpētniecības muzeja virtuālās ekspozīcijas "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" vācu valodas versijas izveide" īstenošanu 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
9 J. Berga Preses relīze par liepājnieku - Rudzīšu ģimenes izstādi "Doma." 1 lpp. soc. tīkli, mājas lapa un Aizputes avīze
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 I. Spīre Aizputes novada rokdarbu izstāde "Par prieku sev un citiem" 3 lpp.
2 J. Berga Liepājas fotogrāfu kopas "Četri elementi" darbu izstāde "Divdesmit mirkļi" 2 lpp,
3 M. Kalniņš M. Kalniņa fotogrāfiju personālizstāde 3 lpp,
4 J. Berga A. Rozenbaha un P. Ozolas darbu izstāde "Cianotype 2020" 2 lpp,
5 A. Rudzīte Liepājnieku- Rudzīšu ģimenes izstāde "Doma." 6 lpp,
6 M. Uztics Muzeja virtuālās ekspozīcijas "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" vācu valodas versija muzeja mājas lapā 200 lpp,
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M. Tīmane Seno rotaļlietu darbnīca Iepazīstināt bērnus un jauniešus ar senajām rotaļlietām un rotaļām, kuras spēlēja bērni. Sniegt ieskatu par to, kā rotaļlietas tika gatavotas praktiski no nekā. Šajā nodarbībā tiek stāstīts, kādas bija senās rotaļlietas un tiek praktiski gatavotas divas rotaļlietas- lupatu vai dzijas lellītes un dūcenis, kā arī tiek izspēlēta kāda senā rotaļa vai spēle 2 lpp
2 M. Tīmane Augu un krāsu saspēles darbnīca Nodarbības apmeklētāji tiek aicināti ieskatīties augu daudzveidībā, tās unikalitātē, pievērst uzmanību augu formai, veidot augu nospiedumu kompozīciju uz auduma, radīt savu īpašo mākslas darbu no augiem un krāsas. 2 lpp
3 M. Tīmane Es to savu goda kārtu, dziedādama izrakstīju Sniegt ieskatu par tautastērpa tapšanu un valkāšanu. Pievērst uzmanību detaļām un to izmantošanai tautastērpā, kā arī pievērst uzmanību biežāk pieļautajām kļūdām. Meitas pūrs un to darināšana, goda tērps- tautastērps, tautastērpa valkāšana, Aizputes un Lažas etnogrāfiskie tērpi, to raksti. Tautastērpa valkāšana, kas jāzina jaunām meitām, sievām un vīriem. Nodarbības beigās katram ir iespēja pagatavot dažādiem tautastērpa elementu rakstiem izrakstītu grāmatzīmi. 3 lpp
4 M. Tīmane Kāzu piedāvājums jaunlaulātiem pāriem. Programma izveidota balstoties uz senajām kāzu tradīcijām-, līdzināšanu, mārtošanu, līgavas pūra locīšanu 4 lpp
5 M. Tīmane Pasaules mērīšana Iepazīstināt ar muzeja krājumā esošajām mērierīcēm un ar senajām mērvienībām. Nodarbības dalībnieki tiek aicināti izmērīt pasauli, kas mums apkārt, mērīt laiku, garumu un svaru. Būs iespēja iepazīties ar senām mērvienībām, tās salīdzināt. Nodarbībā ielūkosimies senā pavārgrāmatā un mēģināsim saprast vai šodien mēs šīs receptes saprastu tieši tā, kā senās saimnieces uzrakstījušas. Katram dalībniekam būs iespēja izmērīt pašam sevi mazliet citādāk nekā ierasts. Galu galā viss šai pasaulē ir izmērāms, vien atliek saprast- “kā?”. 3 lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Muzeja krājuma uzskaites tematiskā kartotēka 243 19

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2020.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 2881
Individuālie 2306
Pārējie 197
Apmeklētāji grupās 378
Skolēni grupās 215
Ārzemnieki grupās 0
Pārējie grupās 163
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

197

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

228

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

1728

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

59

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

17

Lekciju skaits muzejā:

2

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

6

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

167

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

2

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

32

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

16

tai skaitā muzejā:

15

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 H. Jaunzems Senās kuršu rotas un to ornamenti 1 20 jaukts, dažādu paaudžu klausītāji
2 Z. Manteja Zedeņu žogu veidi un to darināšanai lietotie materiāli 1 35 jaukts, dažādu paaudžu kla
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M. Tīmane Kulinārais mantojums "No vecmāmiņas pavārgrāmatas" Ūdenskliņģeru darbnica 2019 3 64 skolēni
2 M. Tīmane Latvju raksti 2019 2 71 skolēni
3 M. Tīmane Ziepju liešanas darbnīca 2018 1 32 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M. Tīmane Papīra liešanas darbnīca 2019 1 19 jaukta, dažādu paaudžu
2 M. Tīmane Ūdenskliņģeru un draudzības rokassprādžu meistardarbnīca 2018 1 13 jaukta, dažādu paaudžu
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 Meistardarbnīca "Skati mani no cepures!" Meldru cepures pīšana 22.08.2020 Aizputes novadpētniecības muzejs 1 15 sievietes, dažādu paaudžu
2 Meistardarbnīca "Zedeņu žogu darināšana" 08.08.2020 z/s "Turaidas" Dunalkas pag. 1 35 jaukts, dažādas paaudzes
3 Meistardarbnīca "Krāsošana ar augu krāsvielām" 4 nodarbībās 04.07.2020; 10.07.2020; 17.07.2020; 27.07.2020 Aizputes novadpētniecības muzejs 4 50 jaukts, dažādas paaudzes
4 Meistardarbnīcu cikls "Savvaļas augu virtuve" 4 nodarbībās 11.06.2020; 09.07.2020; 6.08.2020; 10.09.2020 Aizputes novadpētniecības muzejs 4 52 jaukts, dažādas paaudzes
5 Sveču diena 05.02.2020 Aizputes novadpētniecības muzejs 1 17 jaukts, dažādas paaudzes
6 Augu un krāsu saspēles darbnīca 11.03.2020 Aizputes novadpētniecības muzejs 1 9 dažādu paaudžu sievietes
7 Spēka dziesmu sadziedāšanās vakari 07.01.2020; 04.02.2020; 3.03.2020 Aizputes novadpētniecības muzejs 3 46 jaukts, dažādas paaudzes
8 Maizes cepšana mājās 12.09.2020 Aizputes novadpētniecības muzejs 1 5 dažādu paaudžu sievietes

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir mobilais pacēlājs. Saziņai ar muzeja darbiniekiem, pie muzeja ēkas ir zvanu poga.
2. Redzes invalīdiem Informācija nav pieejama Braila rakstā
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju mutiska aptauja un anketēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2020.gadā:

7

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

5

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

8

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

1

Pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Finansējuma avots Piezīmes
1 Muzeja virtuālā ekspozīcija "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien" - vācu valodas versija muzeja mājaslapā www.aizputesmuzejs.lv VKKF un pašvaldība

Starptautiskā sadarbība

Starptautiskā sadarbība 2020.gadā:
Nosaukums, norises vieta Pasākuma/ projekta mērķis Laiks Sadarbības partneris Pilsēta Valsts
Muzeja virtuālās ekspozīcijas "Pastaiga pa Aizputi pirms simts gadiem un šodien vācu valodas versijas izveide muzeja mājas lapā Pilnveidot un papildināt muzeja virtuālās ekspozīcijas saturu muzeja mājas lapā un dažādot tās piedāvājumu klāstu kvalitatīva digitāla satura kultūrvēsturiskā mantojuma pētījumu pieejamības veicināšanai visu paaudžu vācvalodīgajiem interneta lietotājiem, kas orientēti uz kultūrvēsturiskā mantojuma iepazīšanu un izpēti. 01.08.2020-31.12.2020. Gerda Hannelora Kola Neuminstere Vācija

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novadpētniecības muzejs Skolas iela 1, Aizpute Pašvaldības īpašums ap 1790 7437
Teritorijas kopējā platība (m2):

8317,3

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

854

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 680
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 112
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: