Aizputes novadpētniecības muzejs - tūrisma informācijas punkts

Kontaktinformācija

Nozare:

Muzeji >> Reģionālais muzejs (daudzpusīgi raksturo kādu noteiktu teritoriju)

Adrese:

Skolas iela 1, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456

Vadītājs/ direktors:

Jolanta Berga

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja J. Berga 29623284 @

Apraksts

Dibināšanas gads:

1993

Sākums:

Pašvaldības muzeja statusā kopš 1993. gada 6. aprīļa.

Misija:

Balstoties uz savākto muzeja krājumu un tā izpētes rezultātiem, mūsdienīgām metodēm izglītot dažāda vecuma pilsētas iedzīvotājus un tās viesus, radot viņos izpratni un interesi par Aizputes pilsētas un tās apkārtnes vēsturi, ievērojamiem novadniekiem un šodienas notikumiem, celt pilsētas iedzīvotāju patriotisma un lepnuma jūtas par piederību tai, sekmēt viņu intelektuālo izaugsmi un dzīves kvalitātes celšanos.

Darbība:

Muzejs misijas un mērķu realizēšanai veic sekojošas funkcijas: uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai, sniedz tūrisma informāciju; uztur muzeja infrastruktūru.

Mājaslapa

Mājaslapas raksturojums:

1. bloks - virtuāla muzeja ekspozīcija"Pastaiga pa Aizputi pirms 100 gadiem un šodien"; 2. bloks - informācija par muzeju un tā piedāvājumiem; 3. bloks - aktualitātes muzejā.

Izveides (un pārveides) gads:

2016

Kas aktualizē informāciju:

J. Berga

Mājaslapā pieejamā informācija:

Darba laiki
Ieejas maksa
Piemērotība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām
Pakalpojumi
Atrašanās vieta
Autotransporta novietošanas iespējas
Iespējas apmeklējumam bez maksas vai ar atlaidi

Informācija citās internetvietnēs:

Muzeja reģistrācija

Akreditācijas apliecības nr.:

53A4

Akreditācijas datums:

03.11.2017

Muzejs akreditēts līdz:

02.11.2022

Muzeja šifrs:

ANM

Padotība/ piederība

Klasifikācija saskaņā ar Muzeju likuma 1.pantu:

Pašvaldības

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Padotība/piederība:

Aizputes novada pašvaldība

Dalība organizācijās:

Latvijas Muzeju biedrība

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 10:00 17:00
Sestdiena 10:00 14:00 Vasaras sezonā (1.05.-1.10.)- katru sestdienu Ziemas sezonā (1.10.-1.05.) katra mēneša 3. sestdienā
Papildu informācija:

Muzeja apmeklējums ārpus muzeja darba laika iespējams iepriekš vienojoties, zvanot pa tālruni 29623284

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 Krājuma pieejamība Apmeklētājiem ir tiesības muzeja noteiktajā kārtībā bez maksas iepazīties ar muzeja krājuma uzskaites kartotēkām un muzeja priekšmetiem
3 Uzziņu materiāla pieejamība Apmeklētāji muzeja noteiktajā kārtībā var bez maksas iepazīties ar muzeja kartotēkām, datu bāzi, ceļvežiem un palīgliteratūru
5 Muzeja apmeklējums Muzeja ekspozīcijas un izstāžu apmeklējums šādām apmeklētāju grupām: pirmsskolas vecuma bērniem; muzeju darbiniekiem; Aizputes novada skolu audzēkņiem pedagogu vadībā - Aizputes novada domes noteiktajā kārtībā.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Izstādes apmeklējums izstāžu zālē pieaugušie Studenti, skolēni, pensionāri, invalīdi 0,80 EUR 0,50 EUR
2 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums Aizputes novada iedzīvotājiem: pieaugušie pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti 1,50 EUR 1,00 EUR
3 Muzeja pastāvīgo ekspozīciju individuāls apmeklējums pieaugušie pensionāri, invalīdi, skolēni un studenti 2,00 EUR 1,50 EUR
4 Gida pakalpojumi muzejā Līdz 15 cilvēkiem Vairāk par 15 cilvēkiem Vācu valodā 3,50 EUR 7,00 EUR 15,00 EUR
5 Muzejpedagoģiskā programma "No skaliem līdz svecēm", "Kļūsti muzeja gids!" No personas 2,00 EUR
6 Programma jaunlaulātajiem "Kamolu stāsts" Jaunais pāris, vedēji, vecāki, katrs nākamais viesis 40,00 EUR 1,00 EUR
7 Programma bērnu dzimšanas dienai "Mani mīļie radiņi, man jau .... gadiņi!" No personas 2,00 EUR
8 Saimes / konferenču telpas noma 1 stunda Visa diena + vakars Komerciāliem pasākumiem, par stundu 10,00 EUR 100.00 EUR 15,00 EUR
9 Aprīkojuma noma semināra norisei ( ekrāns, projektors, i- neta pieslēgums, magnētiskā tāfele 1 stunda 15,00 EUR
10 Gida pakalpojumi un ekskursija pa pilsētu Latviešu valodā, 1 stunda Vācu valodā, 1 grupai 15,00 EUR 50,00 EUR
11 Velonoma Līdz 3 stundām Par diennakti Par katru nākamo dienu 5,00 EUR 10,00 EUR 8,00 EUR
12 Kopēšanas pakalpojumi Par lapaspusi 0,14 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Normatīvie akti

Darbības virzieni/funkcijas:

muzejs uztur un attīsta muzeja krājumu; veic zinātniski pētniecisko darbu; veic izglītojošo darbu; veic izstāžu darbību; nodrošina muzeja pieejamību sabiedrībai; sniedz tūrisma informāciju un uztur muzeja infrastruktūru.

Muzeja iekšējie normatīvie akti:
Muzeja iekšējie normatīvie akti Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1. Nolikums/ reglaments Aizputes novadpētniecības muzeja-tūrisma informācijas punkta nolikums 29.05.2013 193
2. Noteikumi par krājumu Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma noteikumi 24.11.2010 451
3. Nacionālā krājuma aizsardzība Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā 01.09.2007
4. Darba kārtības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba kārtības noteikumi 03.01.2007
5. Darba drošības u.c. noteikumi Aizputes novadpētniecības muzeja-TIP darba aizsardzības sistēma 01.09.2010
Citi muzeja iekšējie normatīvie akti:
N.p.k. Nosaukums Izdošanas datums Izdošanas numurs
1 Aizputes novadpētniecības muzeja komunikāciju politika 30.08.2017 393
2 Aizputes novadpētniecības muzeja krājuma darba politika 30.08.2017 393
3 Aizputes novadpētniecības muzeja pētniecības darba politika 30.08.2017 393
4 Krājuma glabātāja amata apraksts 01.10.2012
5 Krājuma komisijas noteikumi 27.04.2017 181

Krājums: pamatinformācija

Kopējais krājuma vienību skaits 2018.gada beigās:

14070

tai skaitā pamatkrājuma vienību skaits:

4096

Krājuma papildināšana

Kopējais jauniegūto vienību skaits:

375

t.sk. pamatkrājuma vienību skaits:

291

Jaunieguvumi (izņemot pirkumus):
Papildināšanas veidi Skaits Pamatkrājuma jaunieguvumu skaits
2. Dāvinājumi 375 291

Izņemšana no muzeja krājuma

Kopējais izņemto vienību skaits:

0

No pamatkrājuma izņemto vienību skaits:

0

Krājuma esības pārbaude

Krājuma vienību skaits, kam veikta esības pārbaude:

1087

Datorizēta krājuma uzskaite

Kopkatalogā ievadīto krājuma vienību kopskaits:

5553

no tām pārskata gadā ievadīto vienību skaits:

1078

no tām pārskata gadā ievadīto pamatkrājuma vienību skaits:

291

Krājums: izmantošana

2018.gadā eksponēto pamatkrājuma vienību skaits:

993

Krājuma izmantošana pamatekspozīcijās

Krājuma vienību kopskaits pamatekspozīcijās:

2190

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

917

Pamatekspozīcijās izmantotās krājuma vienības:
N.p.k. Ekspozīcijas nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Lielā iela 528 127
2 Aizputes vēsture gadsimtu griežos 118 41
3 Skoliņa 173 42
4 Lauku sēta 265 98
5 Mazbānītis Aizpute-Liepāja un Aizpute-Saldus 97 24
6 Padomju režīma represijas 1941.-1949. g. 116 80
7 Aizputes sporto 317 136
8 Senās amatu prasmes 576 369

Krājuma izmantošana izstādēs muzejā

Izmantoto krājuma vienību kopskaits izstādēs:

76

tai skaitā izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

76

Izstādes muzejā:
N.p.k. Izstādes nosaukums Vienību skaits kopā tai skaitā pamatkrājuma vienības
1 Tematiskā izstāde "Aizpute, Visvalda Actiņa acīm veroties" 67 67
2 Novada rokdarbu izstāde "Par prieku sev un citiem " 9 9

Krājuma izmantošana muzeja veidotajās ārpus muzeja eksponētajās izstādēs

Kopējais ārpusmuzeja izstādēs izmantoto krājuma vienību skaits:

0

tai skaitā kopējais izmantoto pamatkrājuma vienību skaits:

0

Deponējumi

Kopējais deponēto krājuma vienību skaits:

3

Kopējais deponēto pamatkrājuma vienību skaits:

3

Deponējumi:
N.p.k. Priekšmets/ priekšmetu grupa Deponēšanas mērķis Institūcija, kurai deponēts Vienību skaits t.sk.-no pamatkrājuma Termiņš No Līdz Termiņš (piezīmes) Pēdējais glabāšanas apstākļu pārbaudes datums Slēdziens par glabāšanas atbilstību līgumam Veiktie pasākumi, ja glabāšana neatbilst nosacījumiem
1 Glezna Eksponēšana Maskavas mākslinieka Nikolaja Sokolova personālizstādē Liepājas muzejs 1 1 10.10.2018 16.11.2018
2 LR karogi Eksponēšana izstādē "Latvijas gadsimts" LNVM 2 2 05.12.2017 31.05.2021

Citi muzeja krājuma izmantošanas veidi

Citi izmantošanas veidi (izmantoto vienību skaits):
Muzeja krājuma izmantošanas veidi Muzeja darbinieki Ārpusmuzeja lietotāji KOPĀ
Pētnieciskajam darbam muzeja krātuvē/lasītavā 338 53 391
Digitālo attēlu izgatavošanai 173 31 204

Muzeja pētnieciskais darbs

Izstāžu un ekspozīciju plānu skaits:

11

no tiem realizēti:

10

Izglītojošo programmu scenāriju skaits:

2

no tām uzsāktas īstenot:

1

Pētnieciskā darba tēmas:
N.p.k. Autors Pētnieciskā darba nosaukums Uzsākts Plānots pabeigt Darba mērķis Izstrādes stadija
1 J. Zvirgzds-Zvirgzdiņš Mākslinieciskās-dizaina koncepcijas izveide muzeja pastāvīgās ekspozīcijas "Aizputes vēsture laikmetu griežos" modernizācijai. 26.03.2018 05.09.2018 Ekspozīcijas modernizācijas projekta 2. kārta pabeigts
2 J. Berga Tematiskā struktūrplāna izveide muzeja pastāvīgajai ekspozīcijai par Padomju periodu Aizputē 01.01.2018 31.12.2018 informācijas apkopošana un sistematizēšana darbs turpinās
Cita rakstura publikācijas:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Nosaukums Apjoms (zīmju/lpp. skaits) Publikācijas veids
1 J. Berga Preses relīze Latvijas fotoklubu kopizstādei "Fotomarina" 1 lpp. masu mediji
2 J. Berga Preses relīze Aizputes novada rokdarbu izstādei "Par prieku sev un citiem" 1 lpp. masu mediji
3 J. Berga Preses relīze par akcijas "Muzeju nakts" aktivitātēm 1 lpp. masu mediji
4 J. Berga Preses relīze par Aizputes novada Jaunrades centra audzēķņu darbu izstādi mācību gada noslēgumā 1 lpp. masu mediji
5 J. Berga Preses relīze par projekta "Domā. Dari. Dalies!"aktivitātēm 12 lpp. masu mediji
6 J. Berga Preses relīze par J. Žimanta un Jāņa, Anda un Arnolda Aigaru kopizstādi "Bezgalīgais stāsts" 1 lpp. masu mediji
7 J. Berga Preses relīze par Roberta Kulpes privātkolekciju "Nauda Latvijā un pasaulē"un "Dziesmu svētku vēsture" izstādēm muzeja izstāžu zālē 1 lpp. masu mediji
8 J. Berga Preses relīze V. Actiņa fotoizstādei no muzeja krājuma "Aizpute, fotogrāfa V. Actiņa acīm veroties". 1 lpp. masu mediji
9 J. Berga Preses relīze par gleznotājas Gintas Stavrovskas personālizstādi"Tu un es. Krāsas uz viena audekla" 1 lpp. masu mediji
10 J. Berga Preses relīze par Liepājas pozitīva fotoizstādi "Kaleidoskops" 1 lpp. masu mediji
11 J. Berga Preses relīze par Priekules novada Bunkas pagasta rokdarbnieču darbu izstādi "Radītprieks" 1 lpp. masu mediji
12 J. Berga Preses relīze par VKKF finansētā muzeja projekta "Aizputes novadpētniecības muzeja pastāvīgās ekspozīcijas"Aizputes vēsture gadsimtu griežos"modernizācijas 2. kārta" izpildes rezultātiem. 2 lpp. masu mediji
13 J. Berga Preses relīze par VKKF finansētā muzeja projekta "Domā. Dari. Dalies!"izpildes rezultātiem 1 lpp. masu mediji
14 J. Berga Preses relīze par fotogrāfa P. Jaunzema jubilejas izstādi "Līdzgaitnieki" 1 lpp. masu mediji
Realizēto izstāžu un ekspozīciju plāni:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Izstādes/ ekspozīcijas nosaukums Izstādes/ ekspozīcijas plāna apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 U. Liberte Latvijas fotoklubu kopizstāde "Fotomarina" 3 lpp.
2 I. Spīre Aizputes novada rokdarbu izstādei "Par prieku sev un citiem" 4 lpp.
3 I. Spīre Aizputes novada Jaunrades centra audzeķņu darbu izstādi " 4 lpp.
4 A. Aigars J. Žimanta un Jāņa, Anda un Arnolda Aigaru kopizstāde "Bezgalīgais stāsts" 2 lpp.
5 R. Kulpe Roberta Kulpes privātkolekciju "Nauda Latvijā un pasaulē"un "Dziesmu svētku vēsture" izstādes 4 lpp.
6 V. Sants V. Actiņa fotoizstāde no muzeja krājuma "Aizpute, fotogrāfa V. Actiņa acīm veroties". 4 lpp.
7 G. Stavrovska Gleznotājas Gintas Stavrovskas personālizstāde"Tu un es. Krāsas uz viena audekla" 2 lpp.
8 J. Vecbrālis Liepājas pozitīva fotoizstāde "Kaleidoskops" 2 lpp.
9 I. Spīre Priekules novada Bunkas pagasta rokdarbnieču darbu izstāde "Radītprieks" 3 lpp.
10 V. Sants Fotogrāfa P. Jaunzema jubilejas izstāde "Līdzgaitnieki" 3 lpp.
Pārskata gadā uzsākto izglītojošo programmu scenāriji:
N.p.k. Autors/ sastādītājs Programmas nosaukums Izglītojošās programmas mērķis Scenārija apjoms (zīmju/lpp. skaits)
1 M. Tīmane "No vecmāmiņas pavārgrāmatas"- "Ūdenskliņģeru gatavošanas darbnīca" Agrāk cilvēki nevarēja būt droši, ka visu maltītei nepieciešamo izdosies nopirkt, tāpēc dažādus ēdienus, arī konditorejas izstrādājumus, daudz biežāk gatavoja paši, cepot kliņģerus mājās pašu spēkiem. Tas gan prasa zināmu laiku un darbu, tomēr nav nemaz tik grūti izdarāms. Daudzās ģimenēs šie kliņģeri un to garša un smarža saistās ar bērnības garšu, kad tos cepa vecmāmiņas kopā ar mazbērniem. Kliņģerus ļaudis ir pratuši cept jau kopš viduslaikiem. Kā kliņģeris ticis pie savas formas, neviens īsti nezina. Taču, piedaloties ūdenskliņģeru cepšanas darbnīcā, ir iespēja uzzināt, kāpēc tos sauca par ūdens kliņģeriem vai peldināmajiem kliņģeriem, kā tos darināja un kā tie garšoja. 3 lpp

Krājuma zinātniskā inventarizācija

Cita veida kartotēkas:
Veids Jaunas kartītes Papildinātas kartītes
Tematiskā uzskaites kartotēka 686 53

Muzeja apmeklējums

Muzeja apmeklējums 2018.gadā:
Apmeklētāju veidi Apmeklējumu skaits
Apmeklējumu skaits kopā 5417
Individuālie 3908
Pārējie 684
Apmeklētāji grupās 825
Skolēni grupās 535
Ārzemnieki grupās 73
Pārējie grupās 217
Tai skaitā bezmaksas apmeklējumu skaits:

485

Muzeja pieejamība

Dienu skaits gadā, kad muzejs atvērts apmeklētājiem:

277

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem:

2100

Stundu skaits gadā, kad muzejs pieejams apmeklētājiem brīvajā laikā:

176

Muzeja izglītojošās aktivitātes

Muzeja darbinieku vadīto ekskursiju skaits muzejā:

69

Lekciju skaits muzejā:

12

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - NORIŠU skaits:

36

Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros - KLAUSĪTĀJU skaits:

652

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - NORIŠU skaits:

3

Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa - KLAUSĪTĀJU skaits:

114

Citu muzeja rīkoto pasākumu skaits:

10

tai skaitā muzejā:

10

Lekcijas:
N.p.k. Lektors Lekcijas tēma Lekciju skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 I. Freibergs Zīmes un to rakstība. Senču saglabātās zinības un to pielietojums. 1 25 dažādu vecumu un dzimumu klausītāju auditorija
2 A. Dzērve Kurzemes etnografiskie vainagi un to darināšana 1 18 sievietes
3 L. Alundere Kurzemes celaines un to darināšana 2 53 sievietes
4 M. Sants Latvju spēka dzērieni un to darīšana 1 16 jdažādu vecumu un dzimumu klausītāju auditorija
5 L. Eglīte Cimdu dekoratīvo valnīšu vei un to darināšana 1 17 sievietes
6 A. Dimzēna Cimdu dekoratīvo valnīšu vei un to darināšana 1 14 sievietes
7 A. Krieviņa Senie latvju ādas apavi un to darināšana 1 15 sievietes
8 E. Medene Simboli latvieša ikdienā- agrāk un mūsdienās 1 36 jaukta
9 I. un V. Medeņi Veļu laika tradicijas 1 38 jaukta
10 E. Medene, E. Medenis Vasaras Saulgrieži , to svinēšanas senie rituāli 1 29 jaukta
11 S. Santa Aizputes šūpulis- Aizputes Dzemdību nodaļas vēsture 1 53 jaukta
Muzejpedagoģiskās programmas formālās izglītības ietvaros (pirmsskolas iestāžu audzēkņiem un skolēniem):
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 M. Tīmane No vecmāmiņas pavārgrāmatas"Ūdenskliņģeru cepšanas meistarklase 2018 16 291 skolēni
2 M. Tīmane Draudzības rokassprādžu darināšanas meistarklase 2018 16 291 skolēni
3 J. Berga Kaņepju sviesta kulšanas darbnīca 2016 3 42 jaukta
4 S. Santa Latvju godi un to svinēšanas tradicijas 2018 1 28 skolēni
Muzejpedagoģiskās programmas kā MŪŽIZGLĪTĪBAS sastāvdaļa:
N.p.k. Autors Nosaukums Gads-kad programma uzsākta Norišu skaits Klausītāju skaits Auditorijas sastāvs
1 J. Berga "Kamolu stāsts"- programma jaunlaulātajiem 2013 3 114 jaukts
Tematiskie (muzejiskie) pasākumi:
N.p.k. Pasākuma nosaukums Norises laiks Norises vieta Pasākumu skaits Dalībnieku skaits Dalībnieku sastāvs
1 "Muzeju nakts" pasākums- pārgājiens "Aizputes šūpuli meklējot" 19.05.2018. muzejs 1 37 jaukts
2 Pasākumu cikls "Adventes darbnīcas" 27.11-21.12.2018. muzejs 4 54 jaukts
3 Vēja zvanu darināšanas darbnīca "Jumta paksī vējš stabules spēlē" 7.12.2018. muzejs 1 9 jaukta
4 Spēka dziesmu dziedāšanas vakari 09.-12.2018. muzejs 4 53 jaukta

Citas aktivitātes apmeklētāju ērtībām

Pakalpojumi un piemērotas vides nodrošināšana invalīdiem:
Piemērota vide invalīdiem Vispārīgs situācijas raksturojums Pārskata gadā paveiktais Ieceres (norādot projekta stadiju: skiču projekts, uzsākta īstenošana u.tml.)
1. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem Ir mobilais pacēlājs. Saziņai ar muzeja darbiniekiem, pie muzeja ēkas ir zvanu poga
2. Redzes invalīdiem Ekspozīcijās nav pieejama informācija braila rakstā
Pasākumi sabiedrības viedokļa izzināšanai par muzeja darbu:

Apmeklētāju mutiskas aptaujas Apmeklētāju anketēšana

Izstādes muzejā pārskata periodā

Izstāžu skaits muzejā 2018.gadā:

14

Tai skaitā atklātas pārskata periodā:

12

Tai skaitā no muzeja krājuma:

2

Izstādes ārpus muzeja pārskata periodā

tai skaitā atklātas pārskata periodā:

0

Ekspozīcijas muzejā

Pastāvīgo ekspozīciju skaits:

8

no tām pārskata periodā atklātās ekspozīcijas:

0

Muzeja ēkas

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Aizputes novadpētniecības muzejs Skolas iela 1, Aizpute Pašvaldības īpašums ap 1790 7437
Teritorijas kopējā platība (m2):

8317,3

Ēku pieejamība:
Nosaukums vai adrese Telpas ir pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3-fāzu elektrības pieslēgums
Aizputes novadpētniecības muzejs, Skolas iela 1

Muzeja telpu izmantošana

Telpu kopplatība (m2):

854

Muzeja telpas:
Muzeja telpu veidi Telpu platība (m2)
Ekspozīciju, izstāžu telpas 680
Krājuma telpas 62
Pārējās telpas 112
Telpās ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Datortehnikas izmantojums

Bezmaksas Wi-Fi: