Ērgļu saieta nama bērnu deju kolektīvs "Pienenīte"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Antra Grinberga

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2001

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Bērnu deju kolektīvā "Pienenīte" darbojas no 3-6 gadus veci bērni, kurus to vadītāja, ar pacietību un iejūtību, māca apgūt pirmos deju soļus un mācīt ritma izjūtu. Vēlāk mazie dejotāji, jau apguvuši pamatiemaņas, visi iekļaujas 1. klašu deju kolektīvā.

Misija:

Radīt bērniem mīlestību uz deju, mācīt mazajiem ritma izjūtu, veidot stāju, audzināt apgūt labestīgas savstarpējās attiecības kolektīvā, kuplināt saieta nama pasākumus ar priekšnesumiem.

Darbība:

Mazie dejotāji piedalās saieta nama un bērnudārza organizētajos pasākumos. Neiztrūkstoša viņu dalība ir Ziemassvētkos, Lieldienās, Bērnības svētkos, Ērgļu novada svētkos.

Nodarbības notiek:

Otrdienās un ceturtdienās

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 9
līdz 13 gadiem 9 9