Ērgļu novada līnijdeju kolektīvs "Raibā līnija"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> līnijdejas

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Emma Cera

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26468124

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2001

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Līnijdeju kolektīvs saieta namā darbojas jau 16 gadus. Dejotājas brīvo laiku velta veselīgai un patīkamai nodarbei- kustību priekam, sniedzot gandarījumu sev un citiem.

Misija:

Misija ir apgūt līnijdeju mākslu, uzturēt veselīgu dzīvesveidu ļaujoties kustību priekam; saturīgi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Ar saviem priekšnesumiem sniegt prieku sev un skatītājiem.

Darbība:

Ar saviem priekšnesumiem līnijdeju kolektīvs kuplina saieta nama pasākumus. Dāmām ir daudz draugu citos novados, kur dejotājas bieži viesojas un aicina līdzīgi domājošos ciemoties pie sevis. Tiekoties dalās pieredzē, apgūst jaunas dejas un deju soļus.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

11

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 11
45-61 gads 7
62 un vairāk gadi 4