Ērgļu novada jauniešu deju kolektīvs "Rūdis"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu

Adrese:

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., Ērgļu nov., LV-4840

Vadītājs:

Antra Grinberga

Kontaktpersona:

Sandra Avotiņa

Tālrunis:

26528132

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2005

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Piederība:

Ērgļu saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Vairums kolektīva dejotāju ir studenti, kuri absolvējuši Ērgļu vidusskolu. Viņus vieno draudzība un dejotprieks. Kolektīvs ir ilggadīgs starptautiskā festivāla "Eiropiāde" dalībnieks.

Misija:

Misija ir kultūrvēsturisko vērtību, tautas dejas, tautas tērpu valkāšanas tradīciju saglabāšana un popularizēšana; latvisko svētku un godu tradīciju apzināšana un kopšana. Aktīvi pavadīt brīvo laiku un sniegt prieku skatītājiem.

Darbība:

Kolektīvs koncertē gan pašu saieta namā, gan ārpus tā. Dejotāji bieži viesojas pie draugiem citos novados un ārzemēs.

Nodarbības notiek:

Piektdienās un sestdienās

Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
www.ergli.lv
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

18

Kolektīva dalībnieki 2017.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 9 9
14-24 gadi 3 3
25-44 gadi 6 6

Izrādes, koncerti

Kolektīva REPERTUĀRS:
Autors Nosaukums Papildu informācija
Cīrulīti, mazputniņ
Es karā aiziedams
Lielais rits
Pa zaru ariem, pa lapu lapām iet mūsu pādīte
Pērkondēli
Veļu druva