Bērzpils pagasta jauniešu deju kolektīvs ''Jauda''

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Iveta Tiltiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
29101873

E-pasts:

@
@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2013

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Bērzpils saieta nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

2013.gads,.

Darbība:

Kolektīvs ir Dziesmu un Deju svētku dalībnieks. JDK ''Jauda'' piedalās pagasta rīkotajos kultūras pasākumos.

Nodarbības notiek:

Bērzpils vsk. aktu zālē un Bērzpils saieta namā, pēc dalībnieku vienošanās.

Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

14

Kolektīva dalībnieki 2021.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 7 7
14-24 gadi 2 1
25-44 gadi 5 6