Bērzpils pagasta jauniešu deju kolektīvs ''Jauda''

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> jauniešu

Adrese:

Dārza iela 15, Bērzpils, Bērzpils pag., Balvu nov., LV-4576

Vadītājs:

Iveta Tiltiņa

Kontaktpersona:

Anna Kriviša

Tālrunis:

27872031
29101873

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2013

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Kolektīva raksturojums

Darbība:

Kolektīvs ir Dziesmu un Deju svētku dalībnieks. Apgūst svētku repertuāru. Vadītāja Iveta Tiltiņa. Dalība starpnovadu deju kolektīvu skatē Kubulos - gatavojoties Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem. Piedalījies XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. Pagasta valsts svētku pasākumā ''Saules mūžu Latvijai'' nominēts “Gada cilvēks/kolektīvs kultūrā” - par nozīmīgu ieguldījumu kultūrā un pagasta vārda popularizēšanu.

Nodarbības notiek:

Bērzpils vidusskolas zālē

Informācija citās internetvietnēs:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Jauniešu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

17

Kolektīva dalībnieki 2018.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 9
14-24 gadi 4 7
25-44 gadi 4 2