Pamatinformācija

Nosaukums:

Eversmuižas Sv.Andreja Romas katoļu baznīca

Adrese:

Eversmuižas baznīca, Cibla, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Apraksts:

Baznīca celta 1771.-1776.g. Eversmuižas katoļu baznīca ir rets baroka laikmeta koka sakrālās celtnes paraugs, kas bija plaši izplatīts 18.gs. Latgales arhitektūrā, tomēr mūsdienās vairs reti sastopams. Tā ir halles tipa, sākotnēji vienjoma koka guļbūve ar horizontālu dēļu apšuvumu, kas 19.gs.(iespējams) pārbūvēta par 3 jomu baznīcu. Taisnsūra plāna barokālā celtne ar poligonālo altārdaļu un diviem sānu ģērbkambariem, slēgtu priekštelpu un frontāliem sānu torņiem. Sānu jomi no vidusjoma atdalīti ar 3 daudzskaldņu kolonnveida stabiem. Pie baznīcas 1883.gadā uzcelts zvanu tornis. Ap to 1896.gadā uzbūvēta mūra sēta. Baznīcā var apskatīt sakrālās mākslas priekšmetus. . Baznīcā atrodas divas unikālas gleznas - "Sv. Pēteris" (1745.g.) un " Sv. Rozālija" (1746.g.). Tās ir vecākās zināmās datētās gleznas Latgalē. Baznīca ir valsts aizsargājamais arhitektūras piemineklis.