Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Inguna Kokina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inguna Kokina 65424576 26428390 @
Direktores vietniece izglītības jomā Jolanta Kudiņa 65424576 @
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Raimonds Tukišs 65424576 26512847 @
Galvenā grāmatvede Irina Gornaka 65424767 28659397 @
Profesionālās ievirzes izgl. progr. "Vizuāli plastiskā māksla" vadītāja Ieva Reitāle 20217462 @
Kancelejas pārzine Liene Abricka 65424576 20217446 @
Direktora vietnieks ārpusklases darbā Margarita Stoļarova 20217482 @
Direktora vietnieks starptautisko projektu jautājumos Olga Krumpāne 26493725 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:
Tīmekļvietne
Saules skola

Iestādes apraksts

Dibināšanas gads:

1917

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Saules iela 8, Daugavpils, LV-5401

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi

Izglītības iestādes rīkotie pasākumi (skaits):
Pašu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Konkursi 1
Citi pasākumi 2
Izstādes 3
Informācija par iestādes rīkotajiem pasākumiem:

Izglītības iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos

Izglītības iestādes dalība citu rīkotajos pasākumos (skaits):
Citu pasākumi 2020.gada janvāris-augusts 2020.gada septembris-decembris
Konkursi 1
Citi pasākumi 2
Iestādes dalība citu rīkotāju pasākumos: