Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola""

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās izglītības iestāde >> mākslas vidusskola
Kultūrizglītības iestādes >> Profesionālās ievirzes izglītības iestāde >> mākslas skola

Adrese:

Saules iela 6/8, Daugavpils, LV-5401

Vadītājs/ direktors:

Inguna Kokina

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Direktore Inguna Kokina 65424576 26428390
Direktores vietniece izglītības jomā Jolanta Kudiņa 65424576 @
Direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos Raimonds Tukišs 65424576 26512847 @
Galvenā grāmatvede Irina Gornaka 65424767 28659397 @
Profesionālās ievirzes izgl. progr. "Vizuāli plastiskā māksla" vadītāja Ieva Reitāle 20217462 @
Kancelejas pārzine Liene Abricka 65424576 20217446 @
Direktora vietnieks ārpusklases darbā Margarita Stoļarova 20217482 @
Direktora vietnieks starptautisko projektu jautājumos Olga Krumpāne 26493725 @
Informācija citās internetvietnēs:
www vietne
Saules skola

Izglītības iestāžu reģistrs

Reģistrācijas nr.:

2734903200

Juridiskais statuss:

Pašvaldības

Padotība:

Pašvaldības

Juridiskā adrese:

Saules iela 6/8, Daugavpils, LV-5401

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās ievirzes programmās:

337

Audzēkņu skaits izglītības iestādē 2018.gada 1.septembrī profesionālās vidējās izglītības programmās:

138

Apraksts

Dibināšanas gads:

1917

Sākums:

Daugavpils mākslas vidusskola ir dibināta 1917.gadā, kad Latgales latviešu Romas katoļu kultūras veicināšanas biedrība “Saule” atklāja šūšanas un rokdarbu kursus, vēlāk tie pārtapa par Sieviešu arodskolu. 1953.gada pavasarī skola pieredzēja savu pēdējo izlaidumu, jo tā paša gada rudenī to pievienoja Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolai. Līdz ar Daiļamatniecības vidusskolas likvidāciju uz vairākiem gadu desmitiem Daugavpilī un visā dienvidaustrumu Latgalē tika aizkavēta nacionālās kultūras pārmantojamība. Tikai pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1992.gadā atdzima arī Daugavpils Lietišķās mākslas vidusskola Saules skola un atgriezās tās vēsturiskajās telpās Saules ielā 6/8. 1992. gada 20. februārī Daugavpils pilsētas valde pieņēma lēmumu par Daugavpils Lietišķās mākslas vidusskolas atjaunošanu. Atjaunotās skolas pirmajā mācību gadā par tās audzēkņiem kļuva 29 jaunieši. No 2017.gada 1.septembra skola ir ieguvusi profesionālās izglītības kompetences centra statusu.

Misija:

Nodrošināt Latvijas tautsaimniecības nākotnei vitāli svarīgo augstas kvalitātes vidējās profesionālās mākslas un dizaina izglītības profesionāļus starptautiskajā darba tirgū pieprasītus un konkurētspējīgus augstas kvalitātes speciālistus.

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Plānotie pasākumi

Pasākumi:
Nr. Norise Norises laiks Līdz Apraksts
1. Seminārs “Dizaina nozares potenciāls un attīstības perspektīvas” 25.01.2018 25.01.2018 Seminārs par dizaina nozares mantojumu, mūsdienu tendencēm un nākotnes attīstības perspektīvām.
2. Žetonu vakars. 05.04.2018 Izglītojamo pašpārvaldes organizētais pasākums 4.kursam un 2.kursam (divgadīgās programmas), noslēdzoties mācībām.
3. “Intervija ar profesionāli”. Tikšanās ar māksliniekiem. 06.04.2018 27.04.2018 Izglītojošs pasākums vispārizglītojošu skolu skolēniem no Daugavpils un reģiona ESF projekta Nr.8.3.5.0/16./I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
4. „Skice – īstermiņa zīmējums” 16.04.2018 19.05.2018 Profesionālo vidējo izglītības iestāžu mākslas un dizaina izglītības programmu audzēkņu Valsts konkursa darbu izstāde.
5. Latgales profesionālo izglītības iestāžu jauniešu radošais pasākums “Radi, rādi, raidi!2017”. 11.05.2017 Radošo kolektīvu konkurss.
6. Atvērto durvju diena un Muzeju nakts. 19.05.2018 Ekskursijas pa skolu, izstāžu apskate, meistardarbnīcas izglītības programmās. Modes skate un ansambļa "Akvarelis" koncerts.
7. Mākslas nakts, Daugavpils cietoksnis. 31.05.2018 Ansambļa "Akvarelis" koncerts un tērpu demonstrējumi.
8. PIKC "DDMV "Saules skola"" IZLAIDUMS. 20.06.2018 Daugavpils Latviešu kultūras centrs.
9. Zinību diena. 03.09.2018 Mācību sākums, skolēnu apliecību izsniegšana.
10. 1.kursa IESVĒTĪŠANA 03.09.2018 4.kursa organizētais pasākums.
11. VII Mūzikas un mākslas festivāls “ReStArt 2018” Rīgas ielas svētki. 22.09.2018 PIKC "DDMV "Saules skola"" radošās darbnīcas un ansambļa "Akvarelis" koncerts Muzeju ielā.
12. Skolotāju dienai veltīts pasākums. 09.10.2018 Izglītojamo pašpārvaldes organizētais pasākums par godu skolotāju dienai.
13. Karjeras nedēļa. 08.10.2018 12.10.2018 Karjeras nedēļas ietvaros radošās darbnīcas izglītības programmās, ekskursijas pa skolu
14. Helovīns - masku parāde. 31.10.2018 Tematiskais vakars audzēkņiem.
15. Plenēra darbu izstāde "Neatpaliec". 01.11.2018 20.12.2018 Bērnu mākslas skolas audzēkņu darbu izstādes Daugavpils Domē, Dzelzceļa stacijā, 16.vidusskolā.
16. Silvas Linartes darbu izstāde. 08.11.2018 21.12.2018 Latgales mākslinieces un izcilas personības Silvas Linartes darbu izstāde.
17. Audzēkņu darbu izstāde "Latvijai - 100" 08.11.2018 02.12.2018 Gleznošanas darbu izstāde, kas veltīta Latvijas proklamēšanas 100. gadadienai.
18. Lāčplēša dienai veltīts pasākums. Lāpu gājiens. 11.11.2018 Skolotāju un skolēnu dalība Daugavpils Lāpu gājienā.
19. Latvijas 100.proklamēšanas dienai veltīts pasākums. 15.11.2018 Latvijas 100.gadadienai veltīts pasākums audzēkņiem un skolotājiem.
20. Ziemassvētku pasākums audzēkņiem. 06.12.2018 Izglītojamo pašpārvaldes pasākums.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Skolas ēka Saules iela 6/8 Pašvaldības īpašums 1917
Saules iela 1/3 Valsts īpašums
Muzeja iela 3 Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

1394

Telpas kultūrizglītības iestādē

Kultūrizglītības iestādes izmantotās telpas:
Iestādes telpas Telpu skaits Kopējā platība Tehniskais stāvoklis
Mācību telpas 16 556 Labs
Darbnīcas 4 169 Labs
Bibliotēkas telpas 1 120 Ļoti labs
Citas telpas 36 537 Labs
Vai telpas piemērotas izglītojamo ar īpašām vajadzībām apmācībai:

Daļēji

IT aprīkojums kultūrizglītības iestādē

Bezmaksas Wi-Fi:

Kolektīvā muzicēšana

Kolektīvās muzicēšanas aktivitātes skolā (neieskaitot mācību duetus):
Muzicēšanas veids Instrumentu veids Nosaukums Audzēkņu skaits Kolektīva vadītājs
Ansamblis Jaukts 9 Brigita Madelāne