Apes tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs/ direktors:

Ilva Sāre

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ilva Sāre 64322274 27823322 @
Pasākumu organizatore Edīte Dauškane 64322274 @
Informācija citās internetvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1943

Sākums:

Par tautas nama dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1943.gads. Sākotnēji nams bija pakļauts Valkas apriņķa Apes pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai. Pirmā direktore Austra Vilmane. Pirmajos gados darbojas jauktais koris, deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš. Tautas nams (tāpat kā visas citas valsts iestādes) visos laikos ir strādājis pēc tā laika esošās valsts politikas.

Misija:

Attīstīt, kopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas aktivitātēs, valsts un pilsētas kultūras dzīves norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību.

Darbība:

Pamatdarbības virzieni: amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšana un nodrošināšana, koncertu, izrāžu, atpūtas vakaru, izstāžu organizēšana dažādām vecuma grupām. Tautas nams organizē sadarbību ar citām kultūras un izglītības iestādēm. Ape ir mazpilsēta, kas atrodas uz robežas ar Igaunijas Republiku. Visos laikos ir notikusi ļoti cieša sadarabība starp Monistes, Varstu pagastiem un Apes pilsētu. Ir noslēgti sadarbības līgumi, kas paredz kultūras programmu apmaiņu, kā arī sadarbību citās nozarēs. Apes tautas namu apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām. Starptautisku un Latvijas mēroga projektu rakstība un realizācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00 Ja sestdienā ir kultūras pasākums - pirmdiena BRĪVA
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

Pusdienu pārtraukums 12:30 - 13:00 Darba laiks tiek pakārtots pasākumu organizēšanai un norisei

Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Telpu noma Apes pilsētas iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām dažādu sapulču, tikšanos organizēšanai. Izglītības iestāžu norišu organizēšanai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 Telpu noma Tirdzniecībai un reklāmas pasākumiem 6.88 EUR
2 Brīvdabas estrādes izmantošana Pasākumu organizēšanai 1 stunda 17,22 EUR
3 Telpu noma Lielā zāle (ar koplietošanas telpām) 1 stunda 25,57 EUR
4 Telpu noma Lielā zāle (ar koplietošanas telpām) 1 diennakts 67.16 EUR
5 Telpu noma Mazā zāle (ar koplietošanas telpām) 1 stunda 17.22 EUR
6 Telpu noma Mazā Zāle (ar koplietošanas telpām) 1 diennakts 40.00 EUR
7 Brīvdabas estrādes izmantošana Pasākumu organizēšanai 1 diennakts 40.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:

Citu iestāžu, organizāciju pakalpojumi

Pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Darba laiks
1 Gleznošanas nodarbības - Radošo ideju centrā(RIC) Gleznošanas nodarbības bērniem un pieaugušajiem Pirmdienās no plkst.16.00 - 20.00
2 Floristikas nodarbības - Radošo ideju centrā(RIC) Floristikas nodarbības pieaugušajiem Otrdienās no plkst. 19.00.-21.00
3 Aušanas nodarbības - Radošo ideju centrā(RIC) Aušanas nodarbības pieaugušajiem Pēc individuāla grafika Pirmdienās no plkst.9.00 - 13.00( laiku saskaņojot)

Partneri

Sadarbības partneri:

Radošu ideju centrs (RIC)
Apes attīstības atbalsta klubs (AAA)
Jauniešu klubs "Sliedes"
D. Ozoliņa Apes vidusskola
PII "Vāverīte"
Monistes Saieta nams
Varstu kultūras centrs
Alūksnes novada kultūras un sporta pārvalde
Apes novada kultūras iestādes
Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkts
Biedrība "Ozolzīle"
Biedrība "Vaidavas pērles"

Atbalstītāji:

Apes novada uzņēmēji
Smiltenes novada uzņēmēji

Starptautiskā sadarbība:
Valsts Pārējās sadarbības valstis Projekta nosaukums Sākums Līdz Apraksts
Igaunija Muzeju naktis Monistē 19.05.2018 19.05.2018 Muzeju nakts ar Monistes, Tartu un Apes amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos.Piedalījās bērnu tautisko deju kolektīvs "Nebēdnieki", Jauktais koris "Ape".
Igaunija Ziemassvētku ieskaņas koncerts Tartu 22.12.2018 22.12.2018 Jauktā kora "Ape" Ziemassvētku ieskaņas koncerts Tartu tirdzniecības centrā
Igaunija Folkloras nakts Igaunijā 04.05.2018 13.05.2018 Jaunrozes un Apes kapelas filmēšana un koncertēšana Igaunijas folkloras naktī Mežabrāļa saimniecībā Jaunrozē.

Pasākumu saraksts

Pasākumi:
Nosaukums Kad notiek Līdz Rīkotājs Pasākuma apraksts
Barikāžu atceres pēcpusdiena 21.01.2019 Apes tautas nams Barikāžu atceres pēcpusdiena, tikšanās ar Barikāžu dalībniekiem, sarunas,atmiņas, kopā būšana.
Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija" 26.01.2019 Apes TN sadarbībā ar AANF Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija", kurā 26 komandas, 120 dalībnieku sastāvā spēlē deviņas spēles kārtas. Dalības maksu ziedojot labdarības projektiem atbalstot Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju vajadzības, ierosinājumus.
Fotoizstādes "Ape - mana dzintara pilsēta" atklāšana 11.02.2019 Apes tautas nams Fotoizstāde veltīta Apes pilsētas 91 dzimšanas dienai. Pasākums veidots ar dziesmām,Apei veltītu dzeju, svētku kūka novēlējumi, sajūtu salūts.
Pusnakts šovs septiņos ar apeniešiem 16.02.2019 Apes tautas nams Apes tautas nama amatiermākslas kolektīvu gada ieskaņas koncerts, svinot cūkas gada iestāšanos. Pasākums pozitīvā atmosfērā iesaistot skatītājus, kolektīvu vadītājus.
Apes novada "Gada balva sportā" 23.02.2019 Apes TN sadarbībā ar Apes novada domi Svinīgs pasākums, kurā tiks godināti Apes novada sportisti.
Apes, Alūksnes, Balvu, Gulbenes novadu vokālo ansambļu skate - koncerts 02.03.2019 Apes TN sadarbībā ar D.Ozoliņa Apes vidusskolu un novada kultūras darba organizatori Vokālo ansambļu skate, kurā piedalīsies sieviešu, vīru un jauktie vokāļie ansambļi.
Tikšanās ar Inesi Prisjolkovu pasākumā "Šodien ir mana nākotnes pirmā diena" 07.03.2019 Apes TN sadarbībā ar Apes bibliotēku Tikšanās ar lektori grāmatu autori.
Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija" 16.03.2019 Apes TN sadarbībā ar AANF Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija", kurā 26 komandas, 120 dalībnieku sastāvā spēlē deviņas spēles kārtas. Dalības maksu ziedojot labdarības projektiem atbalstot Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju vajadzības, ierosinājumus.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts sarīkojums 27.03.2019 Apes TN sadarbībā ar pensionāru biedrību Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīts sarīkojums. Tikšanās, pateicības vārdi, filma.
Mazo vokālistu kokurss "Ko tu proti" Vokālistu konkurss, kurā piedalās bērni līdz 12 gadu vecumam.
Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija" 20.04.2019 Apes TN sadarbībā ar AANF Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija", kurā 26 komandas, 120 dalībnieku sastāvā spēlē deviņas spēles kārtas. Dalības maksu ziedojot labdarības projektiem atbalstot Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju vajadzības, ierosinājumus.
Lieldienu lustes pilsētā 21.04.2019 Apes tautas nams Lieldienu tirdziņš un lustes pilsētā ar šūpošanos, olu krāsošanu, ripināšanu rotaļāšanos.
Jauktā kora "Ape" un sieviešu vokālā ansambļa jubilejas koncerts "Mums 101" 26.04.2019 Apes tautas nams Kolektīvu jubilejas koncerts
Koru skate 01.05.2019 Koru skate, kurā piedalās Jauktais koris "Ape"
Tautisko deju lielkoncerts 04.05.2019 Alūksnes novada kultūras nodaļa Alūksnes, Apes novadu tautsiko deju kolektīvu koncerts, kurā piedalās deju kolektīvs "Metenis"
Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija" 04.05.2019 Apes TN sadarbībā ar AANF Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija", kurā 26 komandas, 120 dalībnieku sastāvā spēlē deviņas spēles kārtas. Dalības maksu ziedojot labdarības projektiem atbalstot Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju vajadzības, ierosinājumus.
Bērnu tautisko deju skate 22.03.2019 Alūksnes izglītības pārvalde sadarbībā ar Apes novada domi Bērnu tautisko deju skatē, kurā piedālās kolektīvs "Nebēdnieki"
Atpūtas vakars ar grupu "Ballīšu orķestris" 04.05.2019 Apes tautas nams Motokrosa "Vaidavas kauss", nakst balle.
Upju festivāls "Vaidava - 2019" 11.05.2019 Apes tautas nams Kultūras, aktīvās atpūtas un kulinārijas pasākums, kurā tiek apvienots laivojums pa Vaidavas upi, izbaudīti garšigi ēdieni un baudīta īpaša kultūras programma.
Pierobežas pavasara gadatirgus 12.05.2019 Apes novada dome Pierobežas pavasara gadatirgus, kas pulcē vairāk kā 120 tirgotājus un ap 4 tūkstoši pircēju no Latvijas un Igaunijas.
Saulgriežu svinēšana 22.06.2019 Apes tautas nams Saulgriežu svinēšana kopā ar Stāmerienas un Litenes amatiermāklsalas kolektīviem.
Saulgriežu nakts balle 22.06.2019 23.06.2019 Apes tautas nams Saulgriežu nakts balle ar grupu Putukvass
Apes pilsētas svētki - Apes novadam 10 "Dvēsele priecājas Manā paradīzē" 23.08.2019 25.08.2019 Apes TN sadarbībā ar Apes novada pašvaldību, novada kultūras darbiniekiem Apes pilsētas svētki tiks veltīti Apes novada 10 gadu pastāvēšanai
"Dzeja Manā pilsētā" - Apes dzejnieku, rakstnieku devums literatūrā, kultūrā 20.09.2019 Apes TN sadarbībā ar Apes bibliotēku Literārs sarīkojums
Pierobežas rudens gadatirgus 29.09.2019 Apes novada dome Pierobežas pavasara gadatirgus, kas pulcē vairāk kā 120 tirgotājus un ap 4 tūkstoši pircēju no Latvijas un Igaunijas.
Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija" 12.10.2019 Apes TN sadarbībā ar AANF Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija", kurā 26 komandas, 120 dalībnieku sastāvā spēlē deviņas spēles kārtas. Dalības maksu ziedojot labdarības projektiem atbalstot Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju vajadzības, ierosinājumus.
Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltīts svētku koncerts 17.11.2019 Apes tautas nams Valsts svētkiem veltīts koncerts, cilvēku godināšana
Ziemassvētku ieskaņas koncerti 01.12.2019 22.12.2019 Apes TN sadarbībā ar Apes Svētā Mateja draudzi, Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punktu Ziemassvētku ieskaņas koncerti
Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija" 26.12.2019 Apes TN sadarbībā ar AANF Erudīcijas spēle "Prāta laboratorija", kurā 26 komandas, 120 dalībnieku sastāvā spēlē deviņas spēles kārtas. Dalības maksu ziedojot labdarības projektiem atbalstot Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju vajadzības, ierosinājumus.

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Apes tautas nams Pašvaldības īpašums 1928
Teritorijas kopējā platība (m2):

2764

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkā atrodas: Apes Tautas nams Apes pilsētas bibliotēka (abonements, lasītava, bērnu nodaļa) Apes Tūrisma un informācijas punkts (Apes TIC) Radošo ideju centrs (RIC) Jauniešu klubs "Sliedes"

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 928

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 178 200 Apmierinošs Ļoti laba Mobila Mobila
Mazā zāle 55 50 Labs Laba Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 63 Apmierinošs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Iegūtās atzinības

Atzinības 2019.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
02.03.2019. Alūksnes, Apes, Gulbenes, Balvu novadu vokālo ansambļu skate 1. pakāpe 44,8 punkti Apes tautas nama sieviršu vokālais ansamblis
10.03.2019. II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkurss I kārta Augstākā pakāpe 45,17 punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
22.03.2019. Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 1.pakāpe 40,8 punkti Apes tautas nama bērnu tautisko deju kolek'tivs "Nebēdnieki"
Atzinības 2018.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
25.02.2018. Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate Apē Augstākā pakāpe 45 punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
25.02.2018. Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate Apē 1. pakāpe 41.95 punkti Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis "Dziesmas mūžs"
11.03.2018. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latvijas vokālo ansambļu II kārta Lielvārdē 2. pakāpe 38,22 punkti Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis "Dziesmas mūžs"
11.03.2018. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latvijas vokālo ansambļu II kārta Lielvārdē 1.pakāpe 40,50 punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
29.04.2018. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latvijas amatierkoru koprepertuāra pārbaudes un dalībnieku atlases skate Alūksnē 2. pakāpe 39. punkti Apes tautas nama jauktais koris "Ape"
12.03.2018. XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku Latvijas tautikso deju kolektīvu skate Alūksnē 1. pakāpe 43,8 punkti Apes tautas nama tautisko deju kolektīvs "Metenis"
Atzinības 2017.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
25.02.2017. Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate Augstākā pakāpe Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
25.02.2017. Alūksnes un Apes novadu vokālo ansambļu skate 1. pakāpe Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis "Dziesmas mūžs"
12.03.2017 Alūksnes un Apes novadu tautaisko deju skate Augstākā pakāpe 45.3 punkti Ape tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Metenis"
24.03.2017. Alūksnes un Apes bērnu un jauniešu deju skate 1. pakāpe Apes tautas nama 1.-2. klašu deju kolektīvs "Nebēdnieki"
29.04.2017. Alūksnes, Gulbenes, Balvu apriņķa koru skate 2. pakāpe Apes tautas nama jauktais koris "Ape"
Atzinības 2016.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
27.02.2016. Starpnovadu vokālo ansambļu skate Gulbenē 1. pakāpes diploms 43,77 Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
04.03.2016. Starpnovadu senioru un jaukto vokālo ansambļu skate 1. pakāpes diploms 41.00 punkts Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis 'Dziesmas mūžs"
17.04.2017. Latvijas vokālo ansambļu 2016. gada konkurs II kārtā 3. pakāpes diploms 32,25 punkti Apes tautas nama senioruvokālais ansamblis 'Dziesmas mūžs"
17.04.2016. Latvijas vokālo ansambļu 2016. gada konkurs II kārtā 2. pakāpes diploms 35,25 punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
16.04.2016. Alūksnes un Apes novadu tautisko deju skate 46,7 punkti Apes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Metenis"
04.05. 2016. Alūksnes, Balvu, Gulbenes apriņķu koru skate 1. pakāpes diploms 40,11 punkti Apes tautas nama jauktais koris "Ape"
28.05. 2016. Par dalību Vidzemes un Latgales koru un pūtēju orķestru svētkos Alūksnē Pateicība Apes tautas nama jauktais koris "Ape"
23.07.2016. Par dalību Jāzepa Vītola mūzikas dienās Gaujienā Pateicība Apes tautas nama jauktais koris "Ape"
Atzinības 2015.gadā:
Norises laiks Konkurss / pasākums Atzinība / vieta Ieguvējs
28.02.2015. Starpnovadu vokālo ansambļu skate Viļakā 1. pakāpes diploms 43,5 punkti Apes tautas nama sieviešu vokālais ansamblis
02.05.2015. Starpnovadu vokaļo ansambļu skatē 1. pakāpes diploms 40,75 punkti Apes tautas nama senioru vokālais ansamblis "Dziesmas mūžs"
22.03.2015. Alūksnes deju apriņķa deju kolektīvu skatē 1. pakāpes diploms 43.5 punkti Apes tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Metenis"
08.05.2015. Alūksnes un Apes novadu koru skatē 1. pakāpes diploms 40,17 punkti Apes tautas nama jauktais koris "Ape"

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2018.gadā:

Norišu skaits pavisam:

143

Maksas norišu skaits pavisam:

16

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

127

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

19852

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1135

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

18717

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 1 120 9 10920
Izklaides sarīkojums 3 307 4 415
Kinoizrāde 5 140
Informatīva / izglītojoša norise 29 1735
Cits izglītojošs pasākums 29 1735
Koncerts 4 273 7 790
Amatieru koncerts 1 100 6 730
Profesionāļu koncerts 3 173 1 60
Izrāde 1 105 2 80
Amatieru izrāde 2 80
Profesionāļu izrāde 1 105
Literārs pasākums 2 95
Konkurss, skate 1 90 1 140
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 100 3 2750

Darbība pārskata periodā izbraukumos

Kopējais izbraukuma norišu skaits:

18

Izbraukuma norises:
Norišu saturs, formas Maksas Bezmaksas
Valsts / tradicionālie svētki 2
Koncerts 10
Amatieru koncerts 10
Konkurss, skate 6

Informācijas tehnoloģiju aprīkojums

Ir interneta pieslēgums:

Bezmaksas Wi-Fi:

Papildu informācija par IT aprīkojumu:

Krāsainais printeris, kopētājs, skeneris