Apes tautas nams

Kontaktinformācija

Nozare:

Kultūras centri >> Tautas nams

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs/ direktors:

Ilva Sāre

Kontaktinformācija:
Amats Kontaktpersona Tālrunis Mobilais tālrunis Epasts
Vadītāja Ilva Sāre 64322274 27823322 @
Pasākumu organiztore Edīte Dauškane 64322274 26153717 @
Informācija citās tīmekļvietnēs:

Padotība/piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Apraksts

Dibināšanas gads:

1943

Sākums:

Par tautas nama dibināšanas laiku tiek uzskatīts 1943.gads. Sākotnēji nams bija pakļauts Valkas apriņķa Apes pilsētas darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejai. Pirmā direktore Austra Vilmane. Pirmajos gados darbojas jauktais koris, deju kolektīvs, dramatiskais pulciņš. Tautas nams (tāpat kā visas citas valsts iestādes) visos laikos ir strādājis pēc tā laika esošās valsts politikas.

Misija:

Attīstīt, kopt, popularizēt, organizēt un atbalstīt tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbu, iekļaujoties tautas mākslas aktivitātēs, valsts un pilsētas kultūras dzīves norisēs. Nodrošināt kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību.

Darbība:

Pamatdarbības virzieni: amatiermākslas kolektīvu darbības organizēšana un nodrošināšana, koncertu, izrāžu, atpūtas vakaru, izstāžu organizēšana dažādām vecuma grupām. Tautas nams organizē sadarbību ar citām kultūras un izglītības iestādēm. Ape ir mazpilsēta, kas atrodas uz robežas ar Igaunijas Republiku. Visos laikos ir notikusi sadarabība starp Monistes, Varstu pagastiem un Apes pilsētu. Tiek veidoti kopēji pasākumi. Apes tautas namu apmeklē visu paaudžu cilvēki, līdz ar to pasākumi tiek pielāgoti viņu interesēm un iespējām. Starptautisku un Latvijas mēroga projektu rakstība un realizācija.

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Telpu noma Apes pilsētas iedzīvotājiem, sabiedriskajām organizācijām dažādu sapulču, tikšanos organizēšanai. Izglītības iestāžu norišu organizēšanai.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Telpu noma Tirdzniecībai un reklāmas pasākumiem 6.88 EUR
2 Telpu noma. Lielā zāle (ar koplietošanas telpām) 1 stunda - 25,57 EUR; 1 diennakts - 67.16 EUR
3 Telpu noma. Mazā zāle (ar koplietošanas telpām) 1 stunda - 17.22 EUR; 1 diennakts - 40.00 EUR
4 Brīvdabas estrādes izmantošana. Pasākumu organizēšanai 1 stunda - 17,22 EUR; 1 diennakts - 40.00 EUR
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:

Partneri

Sadarbības partneri:

Radošu ideju centrs (RIC)
Apes attīstības atbalsta klubs (AAA)
Jauniešu klubs "Sliedes"
D. Ozoliņa Apes vidusskola
PII "Vāverīte"
Monistes Saieta nams
Alūksnes novada kultūras un sporta pārvalde
Apes novada kultūras iestādes
Alūksnes mūzikas skolas Apes mācību punkts
Biedrība "Ozolzīle"
Biedrība "Vaidavas pērles"

Atbalstītāji:

Apes novada uzņēmēji
Smiltenes novada uzņēmēji

Starptautiskā sadarbība:
Projekta nosaukums Sadarbības norise, rezultāts Sākums Līdz Valsts Pārējās sadarbības valstis
Koru koncerts Latvijas un Igaunijas koru kopkoncerts Mustlā 27.10.2019 27.10.2019 Igaunija
Muzeju nakts Muzeju nakts Monistes muzejā 18.05.2019 18.05.2019 Igaunija
Deju Eiropiāde Starptaustiks deju festivāls 17.07.2019 21.07.2019 Vācija

ĒKAS

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Apes tautas nams Pašvaldības īpašums 1928
Teritorijas kopējā platība (m2):

2764

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ēkā atrodas: Apes Tautas nams Apes pilsētas bibliotēka (abonements, lasītava, bērnu nodaļa) Apes Tūrisma un informācijas punkts (Apes TIC) Radošo ideju centrs (RIC) Jauniešu klubs "Sliedes"

Ēkas: papildu informācija

Ēku pieejamība:
Nosaukums Telpu platība m2 Telpas pieejamas-cilvēkiem ar kustību traucējumiem Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums Galvenā ēka
Tautas nama ēka 928

Telpas KC

Zāļu skaits:

2

Nodarbību telpu skaits:

2

Zāles

Zāļu raksturojums:
Nosaukums Platība (m2) Vietu skaits Tehniskais stāvoklis Zāles akustika Gaismas aparatūra Skaņas aparatūra
Lielā zāle 178 200 Labs Ļoti laba Mobila Mobila
Mazā zāle 55 50 Labs Laba Mobila Mobila
Skatuves:
Zāles nosaukums Skatuves platība (m2) Skatuves stāvoklis Priekškars Kulises
Lielā zāle 63 Apmierinošs
Zālēs ir iespējamas norises:

Teātra izrādes
Simfoniskās mūzikas koncerti
Kora mūzikas koncerti
Kamermūzikas koncerti
Deju vakari
Konferences, semināri
Kino seansi
Mākslas izstādes
Izstādes pārdošanas

Darbība pārskata periodā iestādē

Iestāde darbojās 2019.gadā:

Norišu skaits pavisam:

52

Maksas norišu skaits pavisam:

19

Bezmaksas norišu skaits pavisam:

33

Norišu apmeklējumu skaits pavisam:

8445

Maksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

1829

Bezmaksas norišu apmeklējumu skaits pavisam:

6616

Iestādes organizētās norises:
Norišu saturs, formas Maksas - norišu skaits Maksas norises - apmeklējumi Bezmaksas - norišu skaits Bezmaksas norises - apmeklējumi
Valsts / tradicionālie svētki 1 130 3 304
Izklaides sarīkojums 2 202 5 510
Kinoizrāde 2 132 2 117
Informatīva / izglītojoša norise 1 100 2 60
Cits izglītojošs pasākums 1 100 2 60
Koncerts 2 159 3 230
Amatieru koncerts 1 120 2 195
Profesionāļu koncerts 1 39 1 35
Izrāde 2 125 1 150
Amatieru izrāde 1 49 1 150
Profesionāļu izrāde 1 76
Izstāde 3 245
Amatieru izstāde 1 95
Profesionāļu izstāde 2 150
Konkurss, skate 1 95 1 150
Pilsētas /novada /pagasta svētki 1 4000