Apes tautas nama 4.-6. gadu bērnu tautisko deju kolektīvs “Nebēdiņa”

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs:

Dace Ķelpe

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2019

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Apes tautas nams

Piederība:

Apes novada dome

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs dibinājies 2019. gada oktobrī pēc vecāku ierosinājuma.

Misija:

Mācīt bērniem deju, ritmu, kombinācijas, uzvedību uz skatuves, cieņu pret savu partneri, skatuves mākslu.

Darbība:

Mēģinājumi notiek vienu reizi nedēļā pa 40 minūtēm, kuru laikā tiek mācīti bērniem deju soļi,kombinācijas, dejas, ar kurām iepriecināt vecākus un pilsētas iedzīvotājus koncertos un svētkos.

Nodarbības notiek:

Otrdienās 16.00 - 17.00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

20

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 10 10
līdz 13 gadiem 10 10