Apes senioru dāmu deju grupa "Vīgrieze"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā deja >> ritma dejas

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs:

Edīte Dauškane

Tālrunis:

26153717

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2002

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Apes tautas nams

Piederība:

Apes novada dome

Kolektīva raksturojums

Sākums:

2002.gada 21.novembrī uz savu pirmo nodarbību Apes tautas namā pulcējās pavisam jauna žanra pulciņš – senioru deju pulciņš. Latvijā šī kustība bija izveidojusies nesen, bet, laikam ritot, nodarbošanās ar deju gados vecākām kundzītēm kļuva ļoti populāra. Sākumā Apē bija divpadsmit dalībnieces, kas nebaidījās, nekautrējās, uzticējās un vēlējās sevi apliecināt dejā. Kolektīva nosaukums netapa uzreiz darbības sākumā, vārdu "Vīgrieze " pieņēma 2004.gada oktobrī. Kāpēc gan dzīvojošām Vidzemē, skaistās Vaidavas krastos, nesaukties to puķu vārdā, ar kuru smaržu vasaras vidū tik pārbagāts katrs meža un pļavas ieloks ?

Misija:

Veicināt vecāka gadagājuma cilvēku aktīvu dzīvesveidu, iesaistot viņus sabiedriskajā dzīvē.

Darbība:

"Vīgriezi" pazīst un zin visos Latvijas novados, jo kolektīvs piedalījies festivālos Jūrmalā, Ventspilī, Sabilē, Valkā, Ogrē, Jelgavā un daudzos jo daudzos draudzības koncertos citur, arī Igaunijā. Kuplu dejotāju pulku "Vīgrieze" pulcējusi pie sevis trīs vasaras pēc kārtas (2006., 2007., 2008. g.) festivālā "Rožu valsis Apē". Kolektīvs aktīvi koncertē Latvijas pilsētās, kā arī Igaunijā. "Vīgriezes" devīze ir – "Kamēr dejo - tikmēr jauns!" Kopā dejotājas satur ne tikai deja, bet arī kolektīva tradīcijas – kopīgi svētki, dzimšanas dienas, spēka vārdi gūtā brīdī. Pa šiem gadiem augusi arī dejas meistarība, tāpēc ļoti liels prieks bija par Latvijas senioru deju apvienības rīkotajā 2.Jaunrades deju skatē iegūto pirmo vietu par savu piedāvāto deju. Grupas sastāvs pa astoņiem gadiem ir nedaudz mainījies, pašlaik kolektīvā ir 12 dejotājas.

Nodarbības notiek:

Ceturtdienās plkst. 16.30 - 18.00

Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

14

Kolektīva dalībnieki 2016.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 14
45-61 gads 2
62 un vairāk gadi 12