Apes vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis "Dziesmas mūžs"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> sieviešu
Mākslinieciskie kolektīvi >> Vokālais ansamblis >> senioru

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs:

Sandra Oto

Tālrunis:

29326532

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2000

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Apes tautas nams

Piederība:

Apes novada dome

Kolektīva raksturojums

Misija:

Kopā būšana, dziedāšana, dzīvošana.

Darbība:

Ansamblī dzied sievietes, kas sasniegušas pensijas vecumu. Agrāk dziedājušas jauktajā korī, tradīciju ansamblī, tagad labprāt apmeklē ansambļa mēģinājumus un dzied priekš sevis un citiem Apes iedzīvotājiem. Kolektīvs aktīvi piedalās pilsētas, novada kultūras dzīvē.

Nodarbības notiek:

Trešdienās 11.30 - 12.30

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Senioru

Dzimuma grupa:

Sieviešu

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8
45-61 gads 4
62 un vairāk gadi 4