Apes tautas nama 1.-2. klašu bērnu tautisko deju kolektīvs "Mazie Nebēdnieki"

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Tautas deju kolektīvs >> bērnu

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs:

Dace Ķelpe

Tālrunis:

29448831

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2017

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Apes tautas nams

Piederība:

Apes novada dome

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Bērnu tautisko deju kolektīvs "Mazie Nebēdnieki" savu darbību uzsāka 2016. gada oktobrī.

Misija:

Kolektīva darbības misija ir saglabāt latviešu tautas tradīcijas, nodot to no paaudzes paaudzei.

Darbība:

Sīs tradīcijas saglabāšana ir nepārtraukts izglītojošs process, kura pamatuzdevums ir dejotāju garīga izglītošana un viņu vienotības idejas akcentēšana. Būtiska sastāvdaļa ir sasniegtais rezultāts, virzība uz augstāku sniegumu un augstāka mākslinieciskā sasnieguma kvalitāte.

Nodarbības notiek:

Pirmdienās 16.00 - 17.00

Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

16

Kolektīva dalībnieki 2019.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 8 8
līdz 13 gadiem 8 8