Apes tautas nama jauktais koris "Ape"

Kolektīva kontaktinformācija

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Smiltenes nov., LV-4337

Vadītājs:

Sandra Oto

Tālrunis:

29326532

E-pasts:

@

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

1948

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Apes tautas nams

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kordziesma Apē skan jau vairāk kā astoņus gadu desmitus. Taču par kora atjaunotni ir uzskatāms 1948. gads kad uz pirmo mēģinājumu sanāk 73 dziedātāji. Šajā laikā kori vada Jānis Rauziņš un Jānis Blūms. Pa šiem gadiem ir bijuši daudzi kora diriģenti, un par viņiem visiem dziedātājiem ir sakāmi daudzi labi un silti vārdi. Kopš 1989.gada jaukto kori ”Ape” vada diriģente Sandra Oto, kas ar savu enerģiju un sirdsdegsmi spēj ap sevi pulcēt cilvēkus, kuri mīl dziesmu un iemācīt viņiem dziedātun mīlēt dziesmu.

Misija:

Dziesmu svētku tradīcijas saglabāšana, turpināšana, attīstīšana, nepārtrauktība.

Darbība:

Jauktā kora dalībnieki aktīvi piedalās dažādu svētku organizēšanā pilsētā, ir atvērti jaunām idejām, notikumiem. Kolektīvs ir piedalījies dažādu kultūras projektu realizēšanā – INTERREG III A „Kultūras intergrācija jaunajā ES pierobežā”, ”Ar Dāvja Ozoliņa vārdu”, „Kultūru dialogi Vidzemē”, Biedrības „Eiroreģions „Pleskava- Livonija” Mazajā projektā Mazie dziesmu un deju svēki „Dzied vien dziesmiņ”. Ir uzvests koncertuzvedums „Gaismas atgriešanās”, VKKF projektā: Ak, šī jaukā lauku dzīve Apes novada dziesmās, dejās un darbos". Jauktais koris ”Ape” ir arī Dziesmu svētku dalībnieks un šie ir paši lielākie svētki kolektīvam. Ik gadu kolektīvs piedalās Jāzepa Vītola mūzikas dienās Gaujienā, mēroja ceļu arī uz dziesmu svētkiem Secē, dziesmu un deju svētkiem „Dziedi, dziedi, dvēselīte” Valkā … Labprāt dodas ciemos pie kaimiņiem Igaunijā. Jauktā kora „Ape” dalībnieki dzied sev par prieku un priecājas ja spēj aizkustināt skatītāju un klausītāju sirdis. Pēdējos gados kordziedātāju skaists sarucis, no 40 dziedātājiem, šobrīd aktīvi piedājās vien 24 dziedātāji, kuri otrdienas vakarus velta kordziesmas apguvei. Apenieši vienmēr ir bijuši draugos ar dziesmu. Daudziem tas nozīmē gūt sirdsprieku un sirdsmieru. Kad cilvēks dzied, viņa dvēsele atveras un sejā staro gaišums… Būt draugos ar dziesmu nozīmē atdot tai sevi un reizēm atteikties tās labā no mierīgām stundām ģimenes lokā, no darbiem, kas mēģinājumu vakaros paliek nepadarīti… Tas nozīmēs arī justies drošam un stipram kopā ar citiem – tādiem pašiem kā tu, dziesmai ziedoties gribošiem un varošiem. Būt kopā korī – tas ir liels spēks.

Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Dziesmu svētku kustības dalībnieks:

Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku koprepertuāra kolektīvs:

Vecuma grupa:

Pieaugušo

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

25