Apes tautas nama bērnu un jauniešu vokālā grupa

Kolektīva kontaktinformācija

Nozare:

Mākslinieciskie kolektīvi >> Modernā mūzika >> vokālā

Adrese:

Skolas iela 4, Ape, Apes nov., LV-4337

Vadītājs:

Sandra Oto

Tālrunis:

29326532

Kolektīva piederība

Dibināšanas gads:

2015

Statuss:

Kultūras centra kolektīvs

Institūcija:

Apes tautas nams

Piederība:

Apes novada dome

Kolektīva raksturojums

Sākums:

Kolektīvs izveidojās 2015.gadā, kad radās vēlme bērna dziedāšanas prasmes apvienot ar teātra mākslu. Dot iespēju bērniem un jauniešiem radoši izpausties, piedalīties dažādos konkursos, veidot muzikālas izrādes, kāpt uz skatuves, dziedāt pie mikrofoniem.

Misija:

Attīstīt bērnos un jauniešos radošumu. Mācīt dziedāt, spēlēt teātri.

Darbība:

Kolektīvs piedālās vokālajos konkursos. Sagatavo dažādas muzikālas izrādes, kuras tiek izrādītas pilsētā.

Nodarbības notiek:

Trešdienās, piektdienās plkst. 17.00 - 18.30

Pārskata periods
2016
Statistikas dati tiek ielādēti!

Kolektīvs pārskata periodā

Vecuma grupa:

Bērnu

Dzimuma grupa:

Jauktie

Dalībnieku skaits:

8

Kolektīva dalībnieki 2016.gadā:
Dalībnieku vecums Vīrieši Sievietes
PAVISAM 2 6
līdz 13 gadiem 2 6