Vietalvas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000121

Adrese:

Pagasta māja, Vietalva, Vietalvas pag., Pļaviņu nov., LV-5109

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
26195450 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jānis Usāns

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

LV90000043649

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0299

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

01.12.2003

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

700A

Akreditācijas datums:

15.10.2014

Akreditācijas termiņš:

15.10.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 17:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 19:00
Piektdiena 09:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskās stundas no 9:00 līdz 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Bibliotēkas apmeklēšana un lasītājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā, konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, katalogiem, informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošanu:
1. SBA abonoments
2. Interneta pakalpojumi - praktiska palīdzība strādājot ar elektroniskajām datu bāzēm un datoru izmantošanu
3. Palīdzība elektrības maksājumu veikšanā, internetbanku izmantošanā, veidlapu sameklēšanā un izdrukāšanā no VID, VZD, VMD, Valsts nodarbinātības dienesta, portāla "Latvija"un "Mana Latvija"
4. Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām bibliotēkām
5. Apmācības darbam ar datoru, internetu un bezmaksas datu bāzēm
.
No maksas pakalpojumiem ir atbrīvotas:
1. Pļaviņu novada trūcīgās un maznodrošinātās personas, uzrādot statusu apliecinošu derīgu izziņu no Pļaviņu novada sociālā dienesta, kopējot vai drukājot dokumentus
2. Personas, kurām piešķirta invaliditāte
3. Pļaviņu novada iestādes un struktūrvienības
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana/ datorizdruka uz A4 -melnbalta- viena puse 0.12
2. Kopēšana/ datorizdruka uz A4 -melnbalta- divas puses 0.14
3. Kopēšana/ datorizdruka uz A3 -melnbalta- viena puse 0.24
4. Kopēšana/ datorizdruka uz A3 -melnbalta- abas puses 0.36
5. Kopēšana/ datorizdruka uz A4 -krāsu 1/3 pārklājuma - viena puse 0.52
6. Kopēšana/ datorizdruka uz A4 - krāsu 3/3 pārklājuma - viena puse 0.96
7. Kopēšana/ datorizdruka uz A3 - krāsu - viena puse
8. Skenēšana 0.14
Maksas pakalpojumi Vietalvas pagasta bibliotēkā apstiprināti ar Pļaviņu novada domes noteikumiem "Pļaviņu novada pašvaldības iestāžu sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība" (2. pielikumu).
Piezīme: maksas pakalpojumos nepiemēro PVN saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52.panta 1. daļas 17. punkta e) apakšpunktu.
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

39,2

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

39,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

239

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

208

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3742

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3147

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

595

Virtuālais apmeklējums:

1404

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4709

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

310

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3868
Seriālizdevumi 829
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 354

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 29
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

770

Izslēgto dokumentu kopskaits:

220

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

4677

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 133 28 3836
Seriālizdevumi 637 192 829
Audiovizuālie resursi 6
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 2
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 354

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 1
Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1