Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000584

Adrese:

Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26789500 @
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Vestienas pagasta mājaslap
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Madonas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras karte
Citas iestādes vietne Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēkas www
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jūsma Ogorodņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042728

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1326

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

164A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Vestienas pagasta bibliotēku oficiāli dibina 1921.g Latvijas jaunatnes savienības Vestienas organizācija, bet neoficālais pirmsākums tiek datēts ar 1919. g., kad Vestienas pilī no Devēnas un Vējavas tika atvestas mēbeles, lai iekārtotu pirmo bērnu rotaļu istabu; vienlaicīgi izveidota bibliotēka, kurā pirmais bibliotekārs bijis Alfrēds Dinka. Pēc kara ( 1947.g.) bibliotēka darbojas kādreizējā krājaizdevu sabiedrības ēkā, kur nelielā istabiņā ir apm. 100 grāmatas.70-to gadu vidū b-ka pārceļas uz ēku pašā pagasta centrā, kur tā atrodas arī pašlaik, tikai tagad b-kas krājums ir apmēram 6500 vienības

Darbība:

Vestienas bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Vestienas bibliotēkas uzdevumi: nodrošināt visiem apkalpojamā mikrorajona iedzīvotājiem brīvu nepieciešamās literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus; veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdienās darbiniece apmeklē seminārus, pērk grāmatas un veic citus pienākumus

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 abonētās datubāzes Brīva piekļuve abonētajām datubāzēm internetā: Letonika, Lursoft
2 datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3 izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana grāmatu un citu izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņa pagarināšanu var veikt pa e-pastu vestiena_biblioteka@inbox.lv, vestienasbiblioteka@madona.lv vai t. 26789500
4 starpbibliotēku abonements iespēja pasūtīt iespieddarbus, kuru nav Vestienas bibliotēkā, no citām bibliotēkām
5 uzziņas un konsultācijas tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu, Lattelecom, Latvenergo u.c.
6 grāmatu un periodisko izdevumu abonements Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām pēc lasītāju pieprasījuma
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 kopija, izdruka viena A4 formāta lapa viena A4 formāta lapa melnbalta- abas puses A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100% Abas puses A3 formāts- melnbalts A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%- 100% A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% A3 formāts krāsains Lappuses aizpildījums 25%-100% 0.07 EUR ( melnbalta) 0.28 EUR (krāsaina) 0.14 EUR 2.00 EUR 0.11 EUR 1.00 EUR 0.57 EUR 1.00 EUR
2 Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi Pasta izdevumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1900

Teritorijas kopējā platība (m2):

279

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

283

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Pārējie:

242

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4022

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3509

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

513

Virtuālais apmeklējums:

123

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7537

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

451

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3071
Seriālizdevumi 4465
Audiovizuālie resursi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 114

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 50
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 42
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 8

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

792

Izslēgto dokumentu kopskaits:

783

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6452

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 174 228 5615
Seriālizdevumi 618 555 830
Audiovizuālie resursi 5
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 42 108

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1