Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000584

Adrese:

"Pagastmāja", Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Darbojās 2021.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26789500 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Madonas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jūsma Ogorodņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042728

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1326

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

164B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Vestienas pagasta bibliotēku oficiāli dibina 1921.g Latvijas jaunatnes savienības Vestienas organizācija, bet neoficālais pirmsākums tiek datēts ar 1919. g., kad Vestienas pilī no Devēnas un Vējavas tika atvestas mēbeles, lai iekārtotu pirmo bērnu rotaļu istabu; vienlaicīgi izveidota bibliotēka, kurā pirmais bibliotekārs bijis Alfrēds Dinka. Pēc kara ( 1947.g.) bibliotēka darbojas kādreizējā krājaizdevu sabiedrības ēkā, kur nelielā istabiņā ir apmēram 100 grāmatas. Divdesmitā gadsimta septiņdesmito gadu vidū bibliotēka pārceļas uz ēku pašā pagasta centrā, kur tā atrodas arī pašlaik, tikai tagad bibliotēkas krājums ir gandrīz 6000 vienības.

Darbība:

Vestienas bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Vestienas bibliotēkas uzdevumi: nodrošināt visiem apkalpojamā mikrorajona iedzīvotājiem brīvu nepieciešamās literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus; veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu. Madonas bibliotēkas mājas lapā, Facebook, Kultūras datu portāla www, ir informācija par Vestienas bibliotēku un pasākumiem. Bibliotēkas popularizēšanai izmantoju sarunas par grāmatām, jauno grāmatu apskatus nelielai lasītāju kopai un literatūras izstādes. Bibliotēkai ir lasītāju atsauksmju un ierosinājumu grāmata

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 17:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

Trešdienās darbiniece apmeklē seminārus, pērk grāmatas un veic citus pienākumus

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Brīva piekļuve datubāzei internetā: Letonika ( attālināti),
2. Datori un internets, e-pakalpojumi Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana. Palīdzība populārāko e-pakalpojumu izmantošanā www.latvija.lv : Mani dati Iedzīvotāju reģistrā; Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana; Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa; Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā; Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) pieteikšana u.c.
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņa pagarināšanu var veikt pa e-pastu vestiena_biblioteka@inbox.lv, vestienasbiblioteka@madona.lv vai t. 26789500, attālināti elektroniskajā katalogā
4. Starpbibliotēku abonements Iespēja pasūtīt no citām bibliotēkām iespieddarbus, kuru nav Vestienas bibliotēkā, .
5. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu, Digitālo Covid-19 sertifikātu, Elektrum u.c.
6. Grāmatu un periodisko izdevumu abonements Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām pēc lasītāju pieprasījuma.
7. Autorizācijas datu izsniegšana Pakalpojums nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.
8. 3TD e-grāmatu bibliotēka "3td e-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē.
9. Literatūras un izglītojošās izstādes Katru mēnesi bibliotēkā var apskatīt tematiskās izstādes, kuras domātas gan pieaugušo, gan bērnu auditorijām. Izstādēs izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par dažādām tēmām.
10. Pasākumi Bibliotēkā, atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai, tiek piedāvāti tematiskie pasākumi. Visi pasākumi ir bez maksas.
11. Rotaļu stūrītis bērniem Bērnu vajadzībām un interesēm atbilstoši iekārtots bērnu stūrītis.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka :
1.1. Viena A4 lapa - Melnbalta 0.07 EUR
1.2. Viena A4 lapa - Krāsaina 0.28 EUR
1.3. Viena A4 lapa - Melnbalta Abas puses - 0.14 EUR
1.4. A3 - Melnbalts 0.11 EUR
1.5. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.57 EUR
1.6. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% - 1.00 EUR
1.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25- 100%, Abas puses - 2.00 EUR
.
2. Laminēšana:
2.1. A7 formāts 0,36
2.2. A4 formāts 0,50
2.3. A3 formāts 0,90
.
3. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
Pārskata periods
2021
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

279

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

56

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2021.gadā:

241

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

33

Pārējie:

208

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2815

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2622

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

193

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

6626

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

193

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2335
Seriālizdevumi 4289
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 66

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 59
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 44
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 15

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

851

Izslēgto dokumentu kopskaits:

866

Dokumentu kopskaits krājumā 2021.gada beigās:

5925

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 202 284 5139
Seriālizdevumi 649 582 763
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti 16
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 34 5 118

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2021.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1