Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000584

Adrese:

"Vestienas muiža", Vestiena, Vestienas pag., Madonas nov., LV-4855

Darbojās 2022.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26789500 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Citas iestādes vietne Madonas novada mājaslapa
Elektroniskais katalogs Elektroniskais kopkatalogs
Citas iestādes vietne Kultūras dati
Citas iestādes vietne Madonas novada bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jūsma Ogorodņikova

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000042728

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1326

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

14.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

164B

Akreditācijas datums:

17.09.2019

Akreditācijas termiņš:

17.09.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1921

Sākums:

Vestienas pagasta bibliotēku oficiāli dibina 1921.g Latvijas jaunatnes savienības Vestienas organizācija, bet neoficālais pirmsākums tiek datēts ar 1919. g., kad Vestienas pilī no Devēnas un Vējavas tika atvestas mēbeles, lai iekārtotu pirmo bērnu rotaļu istabu; vienlaicīgi izveidota bibliotēka, kurā pirmais bibliotekārs bijis Alfrēds Dinka. Pēc kara ( 1947.g.) bibliotēka darbojas kādreizējā krājaizdevu sabiedrības ēkā, kur nelielā istabiņā ir apmēram 100 grāmatas. Divdesmitā gadsimta septiņdesmito gadu vidū bibliotēka pārceļas uz ēku pašā pagasta centrā, kur tā atradās 45 gadus. līdz 2022. gada nogalē atgriežas savā sākotnē- Vestienas muižā., tikai tagad bibliotēka ir krājums ir ap 6000 vienības.

Darbība:

Vestienas bibliotēka ir Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvaldes struktūrvienība, kura nodrošina iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Vestienas bibliotēkas uzdevumi: nodrošināt visiem apkalpojamā mikrorajona iedzīvotājiem brīvu nepieciešamās literatūras un informācijas saņemšanu, sniedzot visiem pieejamus bezmaksas un maksas bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus; veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu. Madonas bibliotēkas mājas lapā, Facebook, Kultūras datu portāla www, ir informācija par Vestienas bibliotēku un pasākumiem. Bibliotēkas popularizēšanai izmantoju sarunas par grāmatām, jauno grāmatu apskatus nelielai lasītāju kopai un literatūras izstādes. Bibliotēkai ir lasītāju atsauksmju un ierosinājumu grāmata

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Trešdienās darbiniece apmeklē seminārus, pērk grāmatas un veic citus pienākumus

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Brīva piekļuve datubāzei internetā: Letonika ( attālināti), News
2. Datori un internets, e-pakalpojumi Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana. Palīdzība populārāko e-pakalpojumu izmantošanā www.latvija.lv : Mani dati Iedzīvotāju reģistrā; Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana; Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa; Dokumenta pārbaude Nederīgo dokumentu reģistrā; Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) pieteikšana ; energoresursu atbalsta pieteikumi u.c.
3. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu izdevumu rezervēšanu, nodošanas termiņa pagarināšanu var veikt pa e-pastu vestiena_biblioteka@inbox.lv, vestienasbiblioteka@madona.lv vai t. 26789500, attālināti elektroniskajā katalogā
4. Starpbibliotēku abonements Iespēja pasūtīt no citām bibliotēkām iespieddarbus, kuru nav Vestienas bibliotēkā, .
5. Uzziņas un konsultācijas Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde, konsultācijas par bibliotēkas izmantošanu, Elektrum, www.latvija.lv u.c.
6. Grāmatu un periodisko izdevumu abonements Grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana uz mājām pēc lasītāju pieprasījuma.
7. Autorizācijas datu izsniegšana Pakalpojums nodrošina piekļuvi attālināti abonētajām datubāzēm, 3td e-GRĀMATU bibliotēkai. Sniedz iespēju pašam lietotājam iestāties rindā uz kādu izdevumu, rezervēt, pagarināt grāmatu nodošanas termiņu u.t.t.
8. 3TD e-grāmatu bibliotēka "3td e-GRĀMATU bibliotēka" ir pakalpojums, kas reģistrētajiem pašvaldību publisko bibliotēku lietotājiem piedāvā bez maksas lasīt e-grāmatas tiešsaistē.
9. Literatūras un izglītojošās izstādes Katru mēnesi bibliotēkā var apskatīt tematiskās izstādes, kuras domātas gan pieaugušo, gan bērnu auditorijām. Izstādēs izvietoti bibliotēkā pieejamie materiāli par dažādām tēmām.
10. Pasākumi Bibliotēkā, atbilstoši situācijai, tiek piedāvāti tematiskie pasākumi. Visi pasākumi ir bez maksas.
11. Rotaļu stūrītis bērniem Bērnu vajadzībām un interesēm atbilstoši iekārtots bērnu stūrītis.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Kopija, izdruka : no bibliotēkas krājuma / no klienta materiāliem
1.1. Viena A4 lapa - Melnbalta 0.09 EUR / 0.11 EUR
1.2. Viena A4 lapa - Krāsaina 0.25 EUR/ 0.30 EUR
1.3. Viena A4 lapa - Melnbalta Abas puses - 0.18 EUR/0.22 EUR
1.4. A3 - Melnbalts 0.18 EUR/0.22 EUR
1.5. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums līdz 25% - 0.50 EUR/ 0.60 EUR
1.6. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25-100% -1.00 EUR/ 1.21 EUR
1.7. A3 - Krāsains Lappuses aizpildījums 25- 100%, Abas puses - 2.00 EUR/2.42EUR
2. Laminēšana: no bibliotēkas krājuma/ klienta dokumentiem
2.1. A7 formāts 0.40 EUR/ 0,48 EUR
2.2. A4 formāts 0.55 EUR/ 0,67EUR
2.3. A3 formāts 0.95 EUR/ 1.15 EUR
3. Pasūtīšana SBA kārtā Pasta izdevumi
4. skenēšana Viena lapa - abas lapas puses no bibliotēkas krājuma/ no klientu materiāliem 0.09 EUR/ 0.11 EUR 0.18 EUR/ 0.22 EUR
Pārskata periods
2022
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1576

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2022.gadā:

245

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

37

Pārējie:

208

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2619

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2417

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

202

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5920

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

150

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1981
Seriālizdevumi 3939
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Skaits
Bērnu un jauniešu grāmatas 150

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 113
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 88
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 25

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

820

Izslēgto dokumentu kopskaits:

163

Dokumentu kopskaits krājumā 2022.gada beigās:

6582

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 193 163 5169
Seriālizdevumi 626 1389
Audiovizuālie resursi 5
Pārējie dokumenti u.c. krājuma vienības 1 17
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatas Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu un jauniešu grāmatas 33 12 139

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2022.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1