Vērgales pagasta Ziemupes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000482

Adrese:

Ziemupes tautas nams, Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 29437166 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Pāvilostas novada pašvaldība
Citas iestādes vietne Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka
Sociālie tīkli draugiem.lv - Ziemupe ziemupniekiem
Sociālie tīkli facebook.com - Ziemupe ziemupniekiem
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Vītola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009134553

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0410

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

630A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

09.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Par bibliotēkas dibināšanas laiku precīzu ziņu nav, tādēļ par tās pirmsākumu tiek uzskatīts 1930.gada 22.novembris, kad Ziemupes pagasta valde pieņem darbā ilggadējo Ziemupes Izglītības biedrības „Centība” bibliotekāru Andreju Zēbergu. Ziemupes bibliotēkā atrodas Andreja Zēberga personīgā dienasgrāmata(rokraksts)

Darbība:

Iedzīvotāju apkalpošanā: • nodrošina lietotājiem brīvu pieeju bibliotēkas krājumiem; • nosaka bezmaksas interneta izmantošanas kārtību; nodrošina grāmatu piegādi mājās iedzīvotājiem, kuriem ir apgrūtināta bibliotēkas apmeklēšana. • sniedz bibliotekāros, bibliogrāfiskos un informacionālos pakalpojumus. Resursu veidošanā: • veic jaunieguvumu komplektēšanu un bibliotekāro apstrādi, uzskaiti; • izmanto SBA pakalpojumus; • nodrošina pieeju interneta resursiem; • nodrošina valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās informācijas pieejamību. • veido dabas un dokumentālo filmu kolekciju, novadpētniecības datu bāzi. • dokumentē (fotografē) apkārtējos notikumus ciematiņā, nepieciešamības gadījumā fotogrāfijas pārsūtot bibliotēkas lietotājiem, novada mājas lapai un citiem masu medijiem. Sociālo problēmu risināšanā: • sniedz informāciju par iespējām darba meklētājiem; • nodrošina bezmaksas saturīga laika pavadīšanas iespējas bezdarbniekiem, mājsaimniecēm, jauniešiem; • pilda komunikācijas centra funkcijas; • organizē pasākumus visām sabiedrības sociālajām grupām; • aicina dažādas bibliotēkas lietotāju grupas uz izglītojošiem un atpūtas pasākumiem; • nepieciešamības gadījumā nodrošina bezmaksas telefona sakarus. Automatizācijas jomā: • iedzīvotāju informacionālajā apkalpošanā izmanto elektroniskās uzziņas, interneta resursus; • realizē bibliotēkas lasītāju individuālu apmācību datoru un to iespējamo funkciju izmantošanā; • konsultē datubāzēs ietvertās informācijas meklēšanā. Ziemupes bibliotēka veic līdzīgas darbības kā pārējās bibliotēkas, savdabīgākais ir laba vides filmu kolekcija, fotoarhīvs.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 15:00
Trešdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 15:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas krājuma izmantošana Brīva pieeja grāmatām un presei
2. Interneta un pieejamo datu bāzu izmantošana Konsultējam apmeklētājus
3. SBA Nodrošinām iespēju jebkuram lasītājam saņemt jebkuru grāmatu (iespēju robežās), arī filmas
4. Filmas Izsniedzam filmas no savas kolekcijas un piedāvajam iespēju tās noskatīties bibliotēkā Sadarbībā ar projektu "Kinopunkts" nodrošinām jauno filmu demonstrēšanau Ziemupē
5. Tematiskie pasākumi Organizējam dažādus pasākumus
6. Izstādes Organizējam literatūras un dažādas citas izstādes
7. Novadpētniecība Mums ir plašs fotoarhīvs, novadpētniecības materiālu klāsts
8. Dažādas uzziņas e-pastā, telefoniski Izsūtām fotofrāfijas, rakstus pēc pieprasījuma. Esam izveidojuši nelielas mājas lapas portālā www.draugiem.lv,facebook.com "Ziemupe ziemupniekiem, kurā informējam par notikumiem ciemā."
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana, izdruka melnbalta A4 0,09
2. Kopēšana,izdruka krāsaina A4 0,44
3. Skenēšana 1lpp 0,25
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1928

Teritorijas kopējā platība (m2):

6230

Papildu informācija par infrastruktūru:

Ziemupes bibliotēka atrodas Ziemupes tautas nama ēkas otrajā stāvā

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

63

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1533

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1522

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3550

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

115

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 939
Seriālizdevumi 2603
Audiovizuālie resursi 8
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 107

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 45
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 12
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 33

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

549

Izslēgto dokumentu kopskaits:

390

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4113

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 117 3312
Seriālizdevumi 431 390 738
Audiovizuālie resursi 1 61
Kartogrāfiskie materiāli 1
Rokraksti 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 12 371

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2