Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000838

Adrese:

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22034783 22034783 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valkas un Smiltenes novada un Strenču apvienības kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Namniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068708

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0459

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

724A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Zvārtavas pagasta bibliotēka dibināta 1930. gadā. Vienā ēkā ar bibliotēku atradās arī skola. 1934. gadā, pateicoties "Draudzīgajam aicinājumam", bibliotēkas krājums ievērojami palielinājās. Grāmatas pirmajā lappusē tika ierakstīts dāvinātāja uzvārda pirmais burts. No tā laika bibliotēkā par bibliotēkas vadītājiem strādājuši apmēram 20 cilvēki.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas pieejamību. Tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga vide mācībām un brīvā laika pavadīšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 13:00
Otrdiena 08:00 13:00
Trešdiena 08:00 13:00
Ceturtdiena 08:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana e-katalogā, internetā, e-pakalpojumu izmantošana, datorapmācība
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
Izdruka, Kopēšana:
1. A5 lapa teksts, Melnbalts 0.02 EUR
2. A4 lapa teksts, Melnbalts 0.03 EUR
3. A3 lapa teksts, Melnbalts 0.08 EUR
4. A5 lapa attēls, Melnbalts 0.23 EUR
5. A4 lapa attēls, Melnbalts 0.44 EUR
6. A3 lapa attēls, Melnbalts 1.23 EUR
7. A5 lapa teksts, Krāsains 0.03 EUR
8. A4 lapa teksts, Krāsains 0.04 EUR
9. A5 lapa attēls, Krāsains 0.34 EUR
10. A4 lapa attēls, Krāsains 0.67 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

111

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

11

Pārējie:

100

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1318

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1277

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

41

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2882

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

34

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 952
Seriālizdevumi 1929
Pārējie dokumenti 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 38

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 21
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 19
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

451

Izslēgto dokumentu kopskaits:

421

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4117

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 127 81 3441
Seriālizdevumi 323 338 662
Audiovizuālie resursi 1 4
Pārējie dokumenti 1 7
Elektroniskais krājums (summa) 1 3
Citi elektroniskie resursi 1 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 35 12 423

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Tīmekļvietnes automātiskās tulkošanas iespēja:

Google

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1