Valkas novada Zvārtavas pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000838

Adrese:

Luturskola, Stepi, Zvārtavas pag., Valkas nov., LV-4735

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 22034783 22034783 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Namniece

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000068708

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0459

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

724A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

05.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1930

Sākums:

Zvārtavas pagasta bibliotēka dibināta 1930. gadā. Vienā ēkā ar bibliotēku atradās arī skola. 1934. gadā, pateicoties "Draudzīgajam aicinājumam", bibliotēkas krājums ievērojami palielinājās. Grāmatas pirmajā lappusē tika ierakstīts dāvinātāja uzvārda pirmais burts. No tā laika bibliotēkā par bibliotēkas vadītājiem strādājuši apmēram 20 cilvēki.

Darbība:

Bibliotēka nodrošina visiem pagasta iedzīvotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas pieejamību. Tiek nodrošināta lasītājiem draudzīga vide mācībām un brīvā laika pavadīšanai.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 16:00
Piektdiena 08:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datubāzes Piekļuve datubāzēm - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Apmācības Informācijas meklēšana e-katalogā, internetā, e-pakalpojumu izmantošana, datorapmācība
4. SBA pakalpojumi Grāmatu un citu dokumentu pasūtīšana no citām bibliotēkām
5. Izdevumu rezervēšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana un konta pārraudzība internetā https://valka.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Izdruka, kopēšana A5 lapa teksts, melnbalts A4 lapa teksts, melnbalts A3 lapa teksts, melnbalts 0.02 EUR 0.03 EUR 0.08 EUR
2. Izdruka, kopēšana A5 lapa attēls, melnbalts A4 lapa attēls, melnbalts A3 lapa attēls, melnbalts 0.23 EUR 0.44 EUR 1.23 EUR
3. Izdruka, kopēšana A5 lapa teksts, krāsains A4 lapa teksts, krāsains 0.03 EUR 0.04 EUR
4. Izdruka, kopēšana A5 lapa attēls, krāsains A4 lapa attēls, krāsains 0.34 EUR 0.67 EUR
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1930

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

80

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

133

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

124

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1343

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1303

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

40

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3015

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

42

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 875
Seriālizdevumi 2137
Pārējie dokumenti 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 68

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 55
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 50
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

408

Izslēgto dokumentu kopskaits:

631

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4059

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 80 159 3375
Seriālizdevumi 328 466 670
Audiovizuālie resursi 1 5
Pārējie dokumenti 2 5
Elektroniskie resursi 3 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 9 14 393

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2