Tērvetes novada Augstkalnes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000295

Adrese:

Zvaniņi, Augstkalne, Augstkalnes pag., Tērvetes nov., LV-3709

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63729672 23372606 @ 63729461
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Tērvetes novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Dobeles novada Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Dzintra Punka

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

40900008073

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

06.04.2018

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1528

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

577A

Akreditācijas datums:

14.12.2016

Akreditācijas termiņš:

13.12.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1918

Sākums:

1918. gads

Darbība:

Nodrošināt Tērvetes novada Augstkalnes pagasta iedzīvotājiem piekļuvi visa veida informācijai un bibliotēkas krājumā esošajiem iespieddarbiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 18:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Otrdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Trešdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Ceturtdiena 08:30 17:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Piektdiena 08:30 16:30 Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:30
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā trešdienā bibliotēka slēgta - metodiskā diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datori ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, NEWS.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana un datorizdruka Melnbalts (pamatā teksts) A4 EUR 0.10 (bez PVN)
2. Kopēšana un datorizdruka Krāsains (pamatā teksts) A4 EUR 0.83 (bez PVN)
3. Kopēšana un datorizdruka Krāsains (pilnkrāsu) A4 EUR 1.65 (bez PVN)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1986

Teritorijas kopējā platība (m2):

9090

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

139

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

20

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

313

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

107

Pārējie:

206

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5670

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

4376

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1294

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4012

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

309

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1765
Seriālizdevumi 2247
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 305

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 28
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

632

Izslēgto dokumentu kopskaits:

442

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6829

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 165 38 5767
Seriālizdevumi 467 404 1059
Audiovizuālie resursi 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 34 649

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1