Talsu novada Uguņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000780

Adrese:

Avoti, Uguņciems, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3284

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63254556 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Talsu Galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Švalbe

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009113532

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0648

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

23.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

239A

Akreditācijas datums:

26.09.2013

Akreditācijas termiņš:

26.09.2018

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1924

Sākums:

1924.gads

Darbība:

Uguņu bibliotēkas misija ir būt par informācijas piegādātāju un padomdevēju klientam. Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt visiem bibliotēkas lietotājiem brīvu, neierobežotu literatūras un informācijas saņemšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 08:30 12:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
2. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)
3. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana 1 melnbalta lappuse 0,07
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana 1 krāsaina lappuse 0,43- 1,42
3. Datorizdruka 1 melnbalta lappuse 0,14
4. Datorizdruka 1 krāsaina lappuse 0,28 - 1,42
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1909

Teritorijas kopējā platība (m2):

527

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

61

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

8

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

135

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

62

Pārējie:

73

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1328

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

826

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

502

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7553

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2301

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2870
Seriālizdevumi 4683
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1097

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

523

Izslēgto dokumentu kopskaits:

384

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4449

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 3757 178 3935
Seriālizdevumi 547 345 384 508
Audiovizuālie resursi 1 1
Elektroniskie resursi 5 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 528 44 572

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

18

Tematiskie pasākumi:

6