Smiltenes novada bibliotēkas Variņu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000836

Adrese:

Oktobra iela 13, Variņi, Variņu pag., Smiltenes nov., LV-4726

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64722347 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Valkas, Smiltenes, Strenču novadu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Smiltenes novada dome
Citas iestādes vietne Smiltenes novada bibliotēka
Citas iestādes vietne Valkas novada Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Madara Antēna

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000034307

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

04.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0457

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.01.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Smiltenes novada bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

348A

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

07.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1951

Sākums:

Variņu bibliotēka dibināta 1951. gadā, toreiz kā Sebru ciema bibliotēka. 1954. gadā Sebru ciemu pievieno Palsmanes ciemam un bibliotēka maina nosaukumu uz Palsmanes ciema 2. bibliotēku. 1990. gada 18. oktobrī ir AP dekrēts, ka tiek izveidots Variņu pagasts un bibliotēka iegūst patreizējo nosaukumu- Variņu pagasta bibliotēka.

Darbība:

Variņu bibliotēka ir kultūras un izglītības informācijas centrs, kas apkalpo Variņu pagasta iedzīvotājus, Variņu pamatskolu un PII "Saulīte".

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 16:30
Otrdiena 8:30 16:30
Trešdiena 8:30 16:30
Ceturtdiena 8:30 16:30
Piektdiena 8:30 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (melnbalta) A4 formāts 1 lapa 0.07 EUR (ar PVN)
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana/datorizdruka (krāsaina) A4 formāts 1 lapa 0.30 EUR (ar PVN)
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1965

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

120

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

201

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

136

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3672

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1989

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1683

Virtuālais apmeklējums:

63

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3881

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

698

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2467
Seriālizdevumi 1236
Pārējie dokumenti 178
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 493

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 17
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

375

Izslēgto dokumentu kopskaits:

585

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4247

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 99 397 3640
Seriālizdevumi 266 186 585
Audiovizuālie resursi 1 5
Pārējie dokumenti 10 10
Elektroniskie resursi 1 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 22 84 495

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

3

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda