Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012958

Adrese:

Salas pamatskola, Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65326400 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Preiļu novada izglītības pārvalde
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zita Pastare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2144

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.12.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1052

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3663

Akreditācijas datums:

12.10.2018

Akreditācijas termiņš:

11.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 15:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Dažādas konsultācijas un uzziņas tematiskos jautājumos
2. Piedāvā jaunākās mācību literatūras un darba burtnīcu piedāvājumu no dažādām izdevniecībām
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Salas pamatskola Smelteri, Saunas pagasts Preiļi novads LV-5326 Pašvaldības īpašums 1964
Teritorijas kopējā platība (m2):

25

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

56

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

13

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

160

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

64

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

96

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

393

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

330

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 393
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 330
Bērnu grāmatas 63

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

20

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

4650

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 20 4650
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 20 1737

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi: