Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012958

Adrese:

Salas pamatskola, Smelteri, Saunas pag., Preiļu nov., LV-5326

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65326400 29193839 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zita Pastare

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2144

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.12.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1052

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3663

Akreditācijas datums:

12.10.2018

Akreditācijas termiņš:

11.10.2024

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde. Nodrošina literatūras un informācijas pieejamību, sniedzot bibliotekāros pakalpojumus, uzziņas skolēniem un skolotājiem, absolventiem, skolēnu vecākiem, jebkuram, kam tas ir nepieciešams. Skolas bibliotēka iesaistās izglītības procesā, mācot skolēniem orientēties izglītības plūsmā. Bibliotēka palīdz skolēniem lietderīgi pavadīt brīvo laiku, veicina lasīšanu, pozitīvo domāšanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 09:00
Otrdiena 15:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 09:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Dažādas konsultācijas un uzziņas tematiskos jautājumos Piedāvā jaunākās mācību literatūras un darba burtnīcu piedāvājumu no dažādām izdevniecībām.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1964

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Pašvaldības īpašums
Teritorijas kopējā platība (m2):

27000

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

25

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

3

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

70

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

52

Pārējie:

18

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

308

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

72

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

236

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

860

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

324

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 860
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 486
Bērnu grāmatas 374

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

759

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4586

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 759 4586
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 294 1673

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Datubāžu kopskaits:

0