Rūjienas novada Lodes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000856

Adrese:

Lieplejas, Lode, Lodes pag., Rūjienas nov., LV-4248

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64234267 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Rūjienas mājas lapa
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēka
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maija Jostsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2551

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.03.2016

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0720

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.02.2004

Piederība

Iestādes piederība:

Rūjienas pilsētas bibliotēka

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

735A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1917

Sākums:

Lodes pagasta bibliotēka dibināta 1917.gada. Bibliotēka ir atradusies dažādās vietās un ēkās. Pašreiz bibliotēka atrodas pašā Lodes centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, pasta nodaļu, kultūras namu. Bibliotēkas un pārējās telpas 2009.gadā pilnībā izremontētas. Telpas ir ērti pieejamas apmeklētājiem, kā arī iedzīvotājiem un apmeklētājiem ratiņkrēslos un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, jo izveidota uzbrauktuve ērtākai iekļuvei ēkā.

Darbība:

Radīta moderna un kvalitatīva informācijas vide. Apmeklētājiem sniedzam pakalpojumus bibliotekārā un informatīvā jomā – gan papīra formātā, gan elektroniski. Bibliotēka nodrošina bezmaksas pieeju fondiem un informācijas tehnoloģijām. Lodes pagasta bibliotēkā 2016.gadā notika akreditācija.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 13:00
Otrdiena Slēgts
Trešdiena 08:00 16:00 No plkst 10:00-14:00 Bibliotekāros pakalpojumus nodrošina Rūjienas pilsētas bibliotēkas bibliotekāre
Ceturtdiena 08:00 12:00
Piektdiena 08:00 12:00
Papildu informācija:

Bibliotēkas pakalpojumi pieejami arī pagasta pārvaldes darba laikos.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Datori un internets Datoru un interneta izmantošana bez maksas.
2 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbu, kuri nav Lodes pagasta bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA)
3 Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas un uzziņas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām
4 Datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā: Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšanas un izdrukas pakalpojums A4 lapa no vienas puses - 0,09
2. Kopēšana un izdrukas pakalpojums A4 lapa no abām pusēm - 0,18
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1700

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēka atrodas pašā Lodes centrā vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, pasta nodaļu, kultūras namu. Bibliotēkas un pārējās telpas 2009.gadā pilnībā izremontētas. Telpas ir ērti pieejamas apmeklētājiem, kā arī iedzīvotājiem un apmeklētājiem ratiņkrēslos un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, jo izveidota uzbrauktuve ērtākai iekļuvei ēkā.

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

83

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

69

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

4

Pārējie:

65

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

384

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

374

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

10

Virtuālais apmeklējums:

50

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1364

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

7

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1014
Seriālizdevumi 350
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 8

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 27
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 19

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

403

Izslēgto dokumentu kopskaits:

411

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

3903

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 159 107 3296
Seriālizdevumi 244 304 578
Audiovizuālie resursi 6
Pārējie dokumenti 21
Elektroniskais krājums (summa) 2
Citi elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2 1 186

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1