Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013084

Adrese:

Ozolciema iela 26, Rīga, LV-1058

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67892272 @
Skolā 67675805 @ 67676674
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Rīgas 94. vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Elita Kaļva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90002202488

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

21.12.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0064

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.10.2003

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3307

Akreditācijas datums:

31.05.2016

Akreditācijas termiņš:

30.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1989

Sākums:

Rīgas 94. vidusskolas bibliotēka dibināta un savu darbību uzsākusi 1989. gada rudenī vienlaicīgi ar skolas atklāšanu.

Darbība:

Bibliotēkas galvenie darbības virzieni: - izglītības programmu īstenošanai nepieciešamo mācību grāmatu, darba burtnīcu un citu dokumentu komplektēšana, uzskaite, apstrāde, glabāšana, uzturēšana un izsniegšana; - skolēnu un pedagogu bibliotekārā un informatīvā apkalpošana; - skolēnu lasītprasmes veicināšana; - informatīvo prasmju mācīšana.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 15:30
Otrdiena 08:30 15:30
Trešdiena 08:30 15:30
Ceturtdiena 08:30 15:30
Piektdiena 08:30 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Lasītavas pakalpojumi Grāmatu un citu materiālu rezervēšana SBA Datori ar interneta pieslēgumu un Wi-Fi bezmaksas izmantošana Iespieddarbu kopēšana/ datorizdrukas Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumos esošo materiālu izsniegšana lietošanai mājās Uzziņu izdevumu, tematisko klipu, mācību materiālu, periodisko izdevumu izmantošana uz vietas lasītavā Grāmatu un citu materiālu rezervēšana pēc lietotāju pieprasījuma Bibliotēkā neesošu grāmatu un citu materiālu pasūtīšana no citām bibliotēkām
Uzziņas un konsultācijas Pasākumi un izstādes Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām, tematisku, faktogrāfisku un bibliogrāfisku uzziņu izpilde Tematisku izstāžu un lasīšanu veicinošu pasākumu organizēšana
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1989

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

164

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

680

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

605

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

24120

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

5000

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

31189

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

27749

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 26884
Seriālizdevumi 4285
Audiovizuālie resursi 4
Kartogrāfiskie materiāli 15
Attēlizdevumi 1
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 20300
Bērnu grāmatas 4930

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 19
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 14

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

3727

Izslēgto dokumentu kopskaits:

2837

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

14778

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 13888 3427 2537 14778
Seriālizdevumi 300 300
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 12094 3327 2537 12884

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

7

Tematiskie pasākumi:

8