Riebiņu novada Kotļerovas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000628

Adrese:

Kotļerova, Kotļarova, Silajāņu pag., Riebiņu nov., LV-5330

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326848 28785984 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Riebiņu novada dome
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Marija Zahareviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000268897

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

23.10.2008

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0062

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

482A

Akreditācijas datums:

10.11.2015

Akreditācijas termiņš:

10.11.2020

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1950.gads

Darbība:

Riebiņu novada Kotļerovas bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes vieta visiem mikrorajona iedzīvotājiem, nodrošinot visus lietotājus ar informāciju darbam, mācībām, atpūtai. Tās bezmaksas pakalpojumus var izmantot jebkurš bibliotēkas apmeklētājs, neatkarīgi no vecuma vai citiem nosacījumiem

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 17:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Konsultācijas bezmaksas konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Starpbibliotēku abonements iespieddarbu pasūtīšana,kuri nav bibliotēkas krājumā
Pasākumi un izstādes jaunieguvumu apskatu un izstāžu organizēšana
Uzziņas tematisku un faktogrāfisku uzziņu sniegšana
Datu bāzes bezmakasas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā"Lursoft laikrakstu bibliotēka" un "Letonika"
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana Printēšana Teksta kopēšana vai izdruka--melnbaltā A4 formāta lapas viena puse Teksta kopēšana vai izdruka-melnbaltā A4 formāta lapas abas puses Krāsainā A4 formāta lapas viena puse Krāsainā A4 formāta lapas abas puses Attēla kopēšana vai izdruka melnbaltā A4 formāta lapas viena puse Attēla kopēšana vai izdruka melnbaltā A4 formāta lapas abas puses Attēla kopēšana vai izdruka krāsainā A4 formāta lapas viena puse Attēla kopēšana vai izdruka krāsainā A4 formāta lapas abas puses Skolēniem, studentiem, pensionāriem un invalīdiem( uzrādot apliecību) maksas pakalpojumiem 30% atlaide Visi kopēšanas un izdrukas pakalpojumi , ja klientam ir savs papīrs 0,08 (EUR) par vienību bez PVN 0,12 (EUR) par vienību bez PVN 0.25(EUR) par vienību bez PVN 0.50(EUR) par vienību bez PVN 0,17 (EUR) par vienību bez PVN 0,25 (EUR) par vienību bez PVN 0.50(EUR) par vienību bez PVN 0.91 (EUR) par vienību bez PVN par 0.03 (EUR) lētāki
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1950

Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

69

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

8

Pārējie:

61

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1000

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

944

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

56

Virtuālais apmeklējums:

208

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1567

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

81

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 657
Seriālizdevumi 880
Pārējie dokumenti 30
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 65

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 43
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 39
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 4

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

335

Izslēgto dokumentu kopskaits:

53

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3505

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 110 53 3031
Seriālizdevumi 224 468
Audiovizuālie resursi 1 5
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 2 322

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1