Riebiņu novada Kastīres bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000625

Adrese:

Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu nov., LV-5329

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65326452 26171132 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Preiļu galvenā bibliotēka
Citas iestādes vietne Riebiņu novada dome
Elektroniskais katalogs Preiļu reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Silvija Kotāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90001882087

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.01.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0181

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

06.12.2005

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
,,Bašķi" Bašķi, Rušonas pag., Riebiņu nov.

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

555A

Akreditācijas datums:

10.09.2020

Akreditācijas termiņš:

10.09.2025

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1972

Sākums:

Pamatojoties uz pirmo ierakstu inventāra grāmatā, Preiļu rajona Rušonas pagasta 2.bibliotēka -dibināta 1972.gada 1.augustā.LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā bibliotēka reģistrēta 2005.gada 6.decembrī ar Nr.BLB0181 iegūstot nosaukumu-Riebiņu novada Kastīres bibliotēka.

Darbība:

Bibliotēka ir kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kuras bezmaksas pakalpojumus ir tiesības izmantot ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Bibliotēka piedāvā: bezmaksas pieeju interneta resursiem, bezvadu internetu, nozaru literatūru, daiļliteratūru un bērnu literatūras krājumu. SBA, novadpētniecības materiālus, tematiskās mapes. Bibliotēka sadarbojas ar Rušonas pamatskolu un pirmsskolas iestādi. Tiek organizēti pasākumi un izstādes.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 12:00 20:00
Ceturtdiena 08:30 17:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 08:00 14:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Abonētās datu bāzes Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā-Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
2. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
3. Starpbibliotēku abonements (SBA) Iespieddarbus,kas nav pieejami Kastīres bibliotēkas krājumā, var pasūtīt no citām bibliotēkām
4. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēkas izmantošanas iespējām. Tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
5. Materiālu izsniegšana lasīšanai mājās Iespieddarbu un citu bibliotēkas krājumā pieejamo materiālu izsniegšana lasīšanai mājās
6. Pasākumi un izstādes Lasīšanu popularizējošu un tematisku pasākumu un izstāžu organizēšana
7. ,,3TD e-grāmatu bibliotēka" Grāmatu elektroniskā lasīšana reģistrētajiem lietotājiem
8. Izdevumu rezervēšana Izdevumu nodošanas termiņu pagarināšana
9. www.filmas.lv Iespēja skatīties Latvijas filmas
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

22050

Papildu informācija par infrastruktūru:

2009.gada maija mēnesī Kastīres bibliotēka pārcēlās uz jaunām telpām Rušonas pamatskolā

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

74,05

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

197

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

63

Pārējie:

134

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5357

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3336

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2021

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3442

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

954

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2664
Seriālizdevumi 738
Pārējie dokumenti 40
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 544

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 16
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 16

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

478

Izslēgto dokumentu kopskaits:

778

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6180

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 193 298 5276
Seriālizdevumi 284 480 869
Audiovizuālie resursi 24
Kartogrāfiskie materiāli 2
Pārējie dokumenti 1 4
Elektroniskais krājums (summa) 5
Citi elektroniskie resursi 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 81 43 1413

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1