Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000167

Adrese:

Skolas iela 1, Rekova, Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26167724 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Bibliotēkas vietne Rekavas bibliotēka
Elektroniskais katalogs Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Kokoreviča

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009135281

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

30.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0605

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

21.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

864

Akreditācijas datums:

07.09.2015

Akreditācijas termiņš:

06.09.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1955

Sākums:

Pie Loginu ciema padomes 1955.gadā tika dibināta bibliotēka ar nosaukumu „Loginu ciema bibliotēka”. Loginu ciema bibliotēka tika dibināta pamatojoties uz Abrenes rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmumu Nr. 119 „Par jaunu kultūras-izglītības iestāžu atvēršanu Abrenes rajonā” 24.maijā 1955.gadā.

Darbība:

Rekavas bibliotēkas misija ir lietotājorientēta bibliotēka, kas nodrošina ikvienu apmeklētāju ar nepieciešamo informācijas resursu pieejamību un pozitīvu kultūrvidi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Otrdiena 8:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Ceturtdiena 8:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Piektdiena 8:30 17:30 Pusdienu pārtraukums 12:00 - 13:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Grāmatas dažāda veida literatūras izmantošana (bērnu un jauniešu, daiļliteratūra, nozaru literatūra)
2. Periodiskie izdevumi avīžu un žurnālu izmantošana (21 nosaukums)
3. Datori un internets datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmanatošana
4. Elektroniskais kopkatalogs reģionālā kopkataloga un kultūrvēstures datu bāzes izmantošana
5. Uzziņas un konsultācijas konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko uzziņu izpilde, konsultācijas datoru un interneta izmantošanā
6. Izstādes dažādas tematiskās literatūras un cita veida izstādes
7. Starpbibliotēku abonements iespieddarbu pasūtīšana izmantojot starpbibliotēku abonementu
8. Abonētās datubāzes piekļuve Letonikas un Lursoft laikrakstu bibliotēkas datubāzei
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

2011

Teritorijas kopējā platība (m2):

742,1

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

131,1

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

14

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

264

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

135

Pārējie:

129

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3520

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1248

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2272

Virtuālais apmeklējums:

2238

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5812

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2743

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1659
Seriālizdevumi 4153
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 701

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

585

Izslēgto dokumentu kopskaits:

877

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6549

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 212 537 4996
Seriālizdevumi 372 340 1522
Audiovizuālie resursi 1 21
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 45 9 600

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda