Raunas novada Raunas pagasta Rozes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000232

Adrese:

Rozes, Rozes, Raunas pag., Raunas nov., LV-4131

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26617582 @
Novada domē 64107343 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Raunas novada domes mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Sociālie tīkli Raunas pagasta Rozes bibliotēka
Sociālie tīkli Raunas pagasta Rozes bibliotēka
Sociālie tīkli Rozes bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Digna Soboļeva

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000057973

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

26.02.2003

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0763

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

270A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1958

Darbība:

Raunas novada Raunas pagasta Rozes bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 14:00 18:00
Ceturtdiena 08:00 17:00
Piektdiena 09:00 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datu bāzes Letonika, Filmas.lv, Periodika.lv
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Printēšana A4 - 0.14
2 Kopēšana A4 - 0.08
3 SBA Pasta izmaksas
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

64

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

64

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

126

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

98

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2588

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1683

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

905

Virtuālais apmeklējums:

317

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3498

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

240

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1900
Seriālizdevumi 1598
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 274

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 25
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 15
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA):
SSBA Skaits
Kopējais starptautisko SBA skaits
No ārvalstu bibliotēkām saņemtie dokumenti 0
Uz ārvalstu bibliotēkām nosūtītie dokumenti 0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

563

Izslēgto dokumentu kopskaits:

336

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

6922

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 136 69 5558
Seriālizdevumi 427 267 1346
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 4
Nošizdevumi 12
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 0 0 10
Bērnu grāmatas 17 40 1080

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1