Pārgaujas novada Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012570

Adrese:

Dzelmes 5, Raiskums, Raiskuma pag., Pārgaujas nov., LV-4146

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 64107934
Bibliotēkā 26471141 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Rence

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4423901099

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

13.12.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1094

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

22.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1957

Sākums:

Skolu 1957. gadā dibinājis profesors, bērnu ķirurgs Aleksandrs Bieziņš bērniem ar fiziskās attīstības traucējumiem - kustību un atbalsta traucējumiem no visas Latvijas.

Darbība:

Bibliotēka ar saviem krājumiem apkalpo skolēnus, kuri mācās pēc 5 izglītības programmām, kā arī pedagogus, skolas darbiniekus. Skolēnu vecākus apkalpo lasītavā.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 12:30
Pirmdiena 16:30 19:00
Trešdiena 8:00 12:30
Trešdiena 16:30 19:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Krājumi Pieejami mācību grāmatu, mācību burtnīcu un vingrinājumu, metodiskās literatūras, uzziņu literatūras, nozaru literatūras, daiļliteratūras, nošizdevumu, periodisko izdevumu (avīžu, žurnālu), spēļu krājumi.
Lasītava Izmantojama individuāli un darbam grupās mācību uzdevumu, projektu izstrādei, sabiedrisko pienākumu veikšanai, interešu izzināšanai, dalībai bibliotēkas spēlēs un konkursos. Pēc pieprasījuma tiek veidotas nodarbības.
Internets Bibliotekāres datorā mācību un uzziņu informācijai, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei.
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs ar skolas sadaļu. Kopkatalogs izmantojams arī attālināti.
Datorizdruka Pēc pieprasījuma veic bibliotekāre no interneta mācību, uzziņu, dzīves mācības, projektu nedēļas, skolas konkursu un pulciņu vajadzību izpildei - vēlams bez attēliem un uz lietotāja papīra.
Uzziņas, konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku, tās izmantošanas iespējām, informācijas atrašanu reģiona kopkatalogā, citās bibliotēkās un internetā, tematisku un faktogrāfiisku uzziņu izpilde.
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu rezervēšana, nodošanas termiņu pagarināšana kopkatalogā, kā arī pa tālruni skolā 64107934, 29489591, e-pastu bibliotēkā bibliot@raiskint.apollo.lv
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

66

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

28

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

152

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

103

Pārējie:

49

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

485

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

155

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

330

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2931

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

768

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2838
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 49
Nošizdevumi 27
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 12
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1073
Bērnu grāmatas 509

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

236

Izslēgto dokumentu kopskaits:

672

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

17622

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 32 272 17502
Seriālizdevumi 130 130
Audiovizuālie resursi 1 1
Kartogrāfiskie materiāli 62 62
Nošizdevumi 7 1 42
Attēlizdevumi 1 1
Pārējie dokumenti 269 11
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 18 155 7577

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 1
Darbiniekiem 1
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1