Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013167

Adrese:

Skola 1, Pampāļi, Pampāļu pag., Saldus nov., LV-3882

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29133928 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Pampāļu pamatskolas mājaslapa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

2112900409

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.02.2000

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1145

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

29.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3617

Akreditācijas datums:

04.06.2018

Akreditācijas termiņš:

03.06.2024

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1878

Sākums:

1878. gadā pie Pampāļu muižas uzceļ lepnu skolas namu. Tā sākas Pampāļu skolas vēsture. 1936. gadā skolu pārbūvē, jo tā ir kļuvusi par šauru 300 bērniem. 1944. g. rudenī kara laikā skolu sagrauj, tā nodeg. No 1945. g. skolas mājvieta – Celmenieku mācītājmuižas dzīvojamā māja. Skolas vadītāji 1878. – 1958. – Jānis Ķermelis, Augusts Goliāts, Ansis Ziemelis, Alfrēds Brūns. 1960. gada februārī sākas mācības tagadējā skolas ēkā. Skolas dvēsele, direktors Valdis Strazdovskis, skolu vada no 1958. līdz 1965. gadam. 1970. – 1989.g. skolas direktore ir Gaida Strazdovska. Skolā veidojas kabinetu sistēma. Darbu uzsāk skolas muzejs. 1989. – 2000. g. skolu vada direktors Ojārs Pētersons. 1. stāva gaiteni apgleznoja jaunie mākslinieki. Iekārtota datorklase. No 2000. gada Pampāļu pamatskolas direktore ir Ingrīda Vanaga.

Darbība:

Skolā tiek īstenotas - Pamatizglītības programma, Profesionāli orientēta virziena pamatizlītības programma, Speciālās pamatsizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, Pirmsskolas izglitības programma. Izglītības procesa efektivitātes paaugstināšana, akcentējot sadarbību, radošumu un informāciju tehnoloģiju izmantošanu. 1. Sekmēt skolēnu individuālo izaugsmi, attīstot skolēnu erudīciju un radošumu. 2. Piedalīties datorikas programmas aprobācijā. 3. Pilnveidot IKT izmantošanas iespējas mācību procesā. 4. Veidot vispusēju skolas - skolēnu vecāku - pagasta iestāžu sadarbību. 5. Izstrādāt skolas attīstības plānu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 14:00 15:00
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena 14:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Krājuma pieejamība lasītājiem
2. Periodika uz vietas
3. Iespēja strādāt pie datora
4. Interneta pieslēgums
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Ēkas:
Nosaukums Adrese Īpašuma forma Uzcelšanas gads Kultūras pieminekļa nr. Galvenā ēka
Saldus nov., Pampāļu pag., Skola 4 Pašvaldības īpašums 1960
Teritorijas kopējā platība (m2):

116009

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

47

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

68

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

45

Pārējie:

23

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

58

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

15

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Virtuālais apmeklējums:

20

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

840

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

657

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 815
Seriālizdevumi 15
Elektroniskie resursi 10
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 780
Bērnu grāmatas 112

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

8

Izslēgto dokumentu kopskaits:

47

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4978

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 47 4699
Seriālizdevumi 7 153
Audiovizuālie resursi 1 122
Elektroniskie resursi 4
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 94 1380
Bērnu grāmatas 3319

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 2
Darbiniekiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

1

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1