Ogres novada Ciemupes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000587

Adrese:

Liepu gatve 12, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65068710 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Ogres novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Kainaize

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1450

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

36B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Ciemupes bibliotēka ir dibināta 1948. gadā. Kopš 2004. gada tā ir Ogres CB struktūrvienība. Ciemupes iedzīvotājiem un citiem interesentiem sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus.

Darbība:

Bez iespiestās literatūras, lietotājiem pieejams bezmaksas internets, arī brīvpieejas bezvadu internets WIFI, skenēšanas, printēšanas un kopēšanas maksas pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

No pirmdienas līdz trešdienai pusdienu pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
Datori ar interneta pieslēgumu Bezvadu internets (WiFi) Datubāzes - News.lv, Lursoft, Letonika
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
A4 formāta melnbalta kopija un izdruka 1 lpp. EUR 0.07
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 20%) 1 lpp. EUR 0.30
A4 formāta dokumenta skenēšana 1 lpp. EUR 0.14
A3 formāta melnbalta kopija 1.lpp. EUR 0.14
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 40%) 1.lpp. EUR 0.55
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 60%) 1.lpp. EUR 0.97
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 80%) 1.lpp. EUR 1.04
A4 formāta krāsu kopija un izdruka (lapas pārklājums 100%) 1.lpp. EUR 1.28
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1970

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

169

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

60

Pārējie:

109

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1964

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1421

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

543

Virtuālais apmeklējums:

400

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3693

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

452

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2128
Seriālizdevumi 1563
Audiovizuālie resursi 2
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 173

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 26
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 23
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

464

Izslēgto dokumentu kopskaits:

226

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

5627

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 209 106 4544
Seriālizdevumi 252 120 1048
Audiovizuālie resursi 3 35
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 1 77
Bērnu grāmatas 34 2 557

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1