Ogres novada Ciemupes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000587

Adrese:

Liepu gatve 12, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65068710 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājaslapa
Citas iestādes vietne Ogres novada pašvaldības mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli Instagram
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Liene Kainaize

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1450

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

36B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1948

Sākums:

Ciemupes bibliotēka ir dibināta 1948. gadā. Kopš 2004. gada tā ir Ogres CB struktūrvienība. Ciemupes iedzīvotājiem un citiem interesentiem sniedz bibliotekāros un informacionālos pakalpojumus.

Darbība:

Bez iespiestās literatūras, lietotājiem pieejams bezmaksas internets, arī brīvpieejas bezvadu internets WIFI, skenēšanas, printēšanas un kopēšanas maksas pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 09:00 18:00
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 18:00
Piektdiena 09:00 17:00
Papildu informācija:

No pirmdienas līdz trešdienai pusdienu pārtraukums no 13:00 līdz 14:00.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori ar interneta pieslēgumu
2. Bezvadu internets (WiFi)
3. Datubāzes - News.lv, Lursoft, Letonika
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. A4 formāta kopija un izdruka no bibliotēkas krājuma 1 lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,07 (bez PVN), EUR 0,10 (bez PVN)
2. A4 formāta kopija un izdruka (ar attēlu līdz 1/2 lappusei) no bibliotēkas krājuma 1 lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,15 (bez PVN), EUR 0,23 (bez PVN)
3. A4 formāta kopija un izdruka (ar attēlu lielāku par 1/2 lappuses) no bibliotēkas krājuma 1 lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,30 (bez PVN), EUR 0,45 (bez PVN)
4. A3 formāta kopija no bibliotēkas krājuma 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,15 (bez PVN), EUR 0,23 (bez PVN)
5. A3 formāta kopija (ar attēlu līdz 1/4 lappuses) no bibliotēkas krājuma 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,30 (bez PVN), EUR 0,45 (bez PVN)
6. A3 formāta kopija (ar attēlu lielāku par 1/4 lappuses) no bibliotēkas krājuma 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,60 (bez PVN), EUR 0,90 (bez PVN)
7. A4 Skenēšana no bibliotēkas krājuma 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,15 (bez PVN), EUR 0,23 (bez PVN)
8. A4 formāta kopija un izdruka no apmeklētāju dokumentiem 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,09, EUR 0,12
9. A4 formāta kopija un izdruka (ar attēlu līdz 1/2 lappuses) no apmeklētāju dokumentiem 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,18, EUR 0,28
10. A4 formāta kopija un izdruka (ar attēlu lielāku par 1/2 lappuses) no apmeklētāju dokumentiem 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,36, EUR 0,54
11. A3 formāta kopija no apmeklētāju dokumentiem 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,18, EUR 0,28
12. A3 formāta kopija (ar attēlu līdz 1/4 lappuses) no apmeklētāju dokumentiem 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,36, EUR 0,54
13. A3 formāta kopija (ar attēlu lielāku par 1/4 lappuses) no apmeklētāju dokumentiem 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,73, EUR 1,09
14. A4 Skenēšana no apmeklētāju dokumentiem 1.lpp. - ar Ogres Novadnieka Karti EUR 0,18, EUR 0,28
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

67

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

180

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

59

Pārējie:

121

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2237

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1685

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

552

Virtuālais apmeklējums:

290

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3699

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

439

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2219
Seriālizdevumi 1460
Audiovizuālie resursi 20
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 115

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 122
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 110
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

462

Izslēgto dokumentu kopskaits:

719

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

5370

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 239 539 4244
Seriālizdevumi 223 180 1091
Audiovizuālie resursi 35
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 8 70
Bērnu grāmatas 38 52 543

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2

Reproducēšanas iekārtas

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1