Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012532

Adrese:

Mežgaļu skola, Brunavas pag., Bauskas nov., LV-3907

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 63946148 @
Bibliotēkā 29766175 @
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ruta Šteinberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4512901311

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.03.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1116

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

24.03.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

3012

Akreditācijas datums:

23.12.2014

Akreditācijas termiņš:

22.12.2020

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1942

Sākums:

1942.

Darbība:

Īsteno pamatizglītības programmu (2101 11 11), Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, Pirmsskolas izglītības programmu (0101 11 11), Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem (0101 55 11).

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 15:00
Ceturtdiena 08:30 15:00
Piektdiena 08:30 15:00
Papildu informācija:

Grāmatu maiņa notiek visu dienu pirms stundām un jebkurā stundu starplaikā.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Mācību grāmatu un daiļliteratūras izsniegšana un pieņemšana Skolas bibliotēka pilnībā nodrošina skolēnus ar mācību grāmatām un nepieciešamo literatūru mācību satura apguvei (obligātā daiļliteratūra). Sadarbība ar Ceraukstes bibliotēku un Bauskas CB grāmatu nomā, izpildot skolēnu vēlmes un pieprasījumu.
2. Žurnālu lasīšana un izsniegšana Skolēnu un vecāku aktīva interese par jaunākajiem žurnāliem.
3. Lasītāju iesaistīšana grāmatu lasīšanas veicināšanas pasākumos, Bērnu un jauniešu žūrijā. Iepazīstināšana ar jaunāko Latvijā izdoto literatūru un aktīva iesaistīšana lasīšanas veicināšanas programmā. Veidot prasmi daiļdarbu vērtēšanā.
4. Pēcpusdienās galda spēļu un atpūtas telpa Skolēniem brīvā laika pavadīšanas vieta līdz skolēnu autobusam: galda spēles, žurnālu un grāmatu lasīšana, sarunas.
5. Ievadnodarbības Jaunāko klašu skolēnu iepazīstināšana ar bibliotēkas krājumu, tā izkārtojumu un bibliotēkas lasītāju noteikumiem.
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1942

Teritorijas kopējā platība (m2):

1674

Papildu informācija par infrastruktūru:

Bibliotēkas krājums ir savietots vienā mācību telpā ar dabaszinātņu kabinetu.

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

28

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

69

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

54

Pārējie:

15

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2102

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1452

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

650

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3494

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2380

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2134
Seriālizdevumi 1360
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1191
Bērnu grāmatas 943

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

200

Izslēgto dokumentu kopskaits:

36

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

7943

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 154 7740
Seriālizdevumi 42 36 42
Audiovizuālie resursi 3 160
Elektroniskie resursi 1 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 58 5426
Bērnu grāmatas 96 2314

Informācijas tehnoloģijas

Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

0