Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-013096

Adrese:

Sporta iela 1, Mālpils, Mālpils nov., LV-2152

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 67925340 29339218 @ 67925340
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Mālpils novada vidusskola
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anda Vecroze

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

4313902967

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

24.07.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1940

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.08.2013

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

2412

Akreditācijas datums:

07.04.2015

Akreditācijas termiņš:

08.04.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1982

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 16:30
Otrdiena 08:00 16:30
Trešdiena 08:00 16:30
Ceturtdiena 08:00 16:30
Piektdiena 08:00 16:30

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Internets
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana A4 0,10 viena puse 0,15 abas puses
Kopēšana A3 0,20 viena puse 0,30 abas puses
Printēšana melnbalts A4 0,10 no vienas puses
Printēšana krāsains A4 0.30 no vienas puses
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1982

Teritorijas kopējā platība (m2):

6017

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

89,5

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

25

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

402

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

327

Pārējie:

75

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

8465

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1244

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

7221

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

7327

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

3991

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6921
Seriālizdevumi 218
Audiovizuālie resursi 9
Kartogrāfiskie materiāli 38
Attēlizdevumi 2
Pārējie dokumenti 136
Elektroniskie resursi 3
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3332
Bērnu grāmatas 1595

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1212

Izslēgto dokumentu kopskaits:

114

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

27513

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 25392 1167 114 26445
Seriālizdevumi 796 796
Audiovizuālie resursi 187 3 190
Kartogrāfiskie materiāli 34 35 69
Pārējie dokumenti 6 4 10
Elektroniskie resursi 3 3
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 9219 593 1 9811
Bērnu grāmatas 1208 116 6 1318

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

3

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

21

Tematiskie pasākumi:

13