LNKC struktūrvienības Lielvārdes pilsētas bibliotēkas filiālbibliotēka "LĀČPLĒSIS"

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000594

Adrese:

Raiņa iela 50-9, Lielvārde, Lielvārdes nov., LV-5070

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65053644 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas Bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Lielvārdes novada mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Monika Rudzīte

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000024883

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

29.02.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1461

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

47 B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

30.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1968

Sākums:

1967.gada nogalē Lielvārdes ciemata IK pieņēma lēmumu par bibliotēkas izveidošanu kolhoza "Lāčplēsis" teritorijā. 1968.gada 16.jūnijā Kaibalas 8-gadīgajā skolā veras durvis Lāčplēša bibliotēkai ar 1749 grāmatām. Darba gaitā bibliotēkas vadītāja Alvīne Deksne izveido 4 pārvietojamās bibliotēkas un grāmatu izsniegšanas punktu kolhoza "Lāčplēsis" kantora - kluba ēkā. 1993.gadā bibliotēka pārceļas uz īres telpām Lāčplēša centrā "Koknešos". 2001.gadā Lielvārdes pilsētas dome dāvina bibliotēkai 3 istabu dzīvokli un pirmo datoru.

Darbība:

Ģimenes bibliotēka ar nelielu, bet vispusīgu literatūras krājumu mācībām, izklaidei. Darbojas bērnu radošās darbnīcas, notiek senioru klubiņa tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, derīgo padomu stundas par aktuālām tēmām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 18:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pēdējā ceturtdiena - metodiskā darba diena (bibliotēka apmeklētājiem ir slēgta). Jūnijā, jūlijā un augustā - sestdienās bibliotēka ir slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datu bāzes Piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft Laikrakstu bibliotēka
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana.
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 65053644, e-pastu biblio.lacplesis@inbox.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana.
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Lāčplēša bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde.
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Melnbaltas fotokopijas izgatavošana/ printēšana 1 lp. A4 formāts viena puse EUR 0.12
2. Melnbaltas fotokopijas izgatavošana/ printēšana 1 lp. A4 formāts abas puses EUR 0.18
3. Melnbaltas fotokopijas izgatavošana/ printēšana 1 lp. A3 formāts viena puse EUR 0.24
4. Melnbaltas fotokopijas izgatavošana/ printēšana 1 lp. A3 formāts abas puses EUR 0.36
5. Krāsainu fotokopiju izgatavošana/ printēšana 1 lp. A4 formāts (līdz 25% noklājums) EUR 0.48
6. Krāsainu fotokopiju izgatavošana/ printēšana 1 lp. A4 formāts (līdz 50% noklājums) EUR 0.85
7. Krāsainu fotokopiju izgatavošana/ printēšana 1 lp. A4 formāts (līdz 75% noklājums) EUR 1.33
8. Krāsainu fotokopiju izgatavošana/ printēšana 1 lp. A4 formāts (līdz 100% noklājums) EUR 1.69
9. Attēla un teksta skenēšana 1 vienība EUR 0.24
10. Starpbibliotēku abonementa pakalpojums (SBA) Iespieddarbu pasūtīšana no citām valsts un pašvaldību bibliotēkām Pēc Latvijas Pasta izcenojuma atkarībā no pakas svara
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1996

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

13

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

655

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

323

Pārējie:

332

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5982

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3697

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2285

Virtuālais apmeklējums:

4614

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13085

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1912

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 6966
Seriālizdevumi 6119
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1087

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 22
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 5

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

990

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1261

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

9170

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 439 697 7812
Seriālizdevumi 550 562 1356
Audiovizuālie resursi 1
Nošizdevumi 1 2 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 25 196
Bērnu grāmatas 81 156 1056

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 9
Darbiniekiem 3
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

5

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 3
Pašu veidotās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2