Krimuldas novada Inciema bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000702

Adrese:

Straupes iela 4, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov., LV-2145

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67957719 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Krimuldas novada pašvaldības vietne
Elektroniskais katalogs Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Sarma Jurgelāne

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009131557

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.07.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1625

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

757A

Akreditācijas datums:

25.10.2016

Akreditācijas termiņš:

25.10.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1945

Sākums:

1945.gads

Darbība:

Inciema bibliotēka ir kultūras informācijas un izglītības iestāde, kuras darbības mērķis bibliotekāro, bibliogrāfisko pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 19:00
Trešdiena 09:00 17:30
Ceturtdiena 13:00 17:30
Piektdiena 09:00 17:00
Sestdiena 09:00 13:00
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

124

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

160

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

31

Pārējie:

129

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1256

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1081

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

175

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3025

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

128

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1983
Seriālizdevumi 1042
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 366

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 5
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 3
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

564

Izslēgto dokumentu kopskaits:

256

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6636

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 277 190 5498
Seriālizdevumi 287 66 1132
Audiovizuālie resursi 3
Nošizdevumi 1
Attēlizdevumi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 69 3 895

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2