Kombuļu pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000405

Adrese:

Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pag., Krāslavas nov., LV-5656

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Edīte Saviča-Stola

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000013042

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

16.02.1996

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

26.04.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

746A

Akreditācijas datums:

16.05.2017

Akreditācijas termiņš:

15.05.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1944

Sākums:

1944.

Darbība:

Bibliotēka pagastā ir svarīgs informācijas, izglītības, kultūras centrs ujn saskarsmes centrs.Bibliotēka veic grāmatu, periodikas, elektronisko un citu dokumentu uzkrāšanu, glabāšanu un sistematizēšanu, kā arī nodrošina informācijas izmantošanas iespējas Kombuļu pagasta iedzīvotājiem un citiem interesentiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Trešdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Ceturtdiena 08:00 16:00 Pusdienu pārtraukums 12:00-12:30
Piektdiena 08:00 13:00
Sestdiena 08:30 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru un interneta pieslēgumu un bezvadu interneta izmantošana
Preses izdevumi Laiikrakstu un žurnālu lietošana
Uzziņas un konsultācijas Uzziņas un konsultācijas par krājumu, uzziņu sagatavošana
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1977

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

82

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

98

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

25

Pārējie:

73

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1615

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1495

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

120

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3862

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

194

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2025
Seriālizdevumi 1837
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 90

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 66
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 63
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 3

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

582

Izslēgto dokumentu kopskaits:

585

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4726

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 218 207 3682
Seriālizdevumi 362 378 1024
Audiovizuālie resursi 2 19
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 6 36 318

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

2

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda