Ķekavas novada Katlakalna bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000704

Adrese:

Pļavniekkalna iela 35, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 67938631 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Ķekavas novada pašvaldības vietne
Sociālie tīkli Facebook.com - Katlakalna bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ķekavas novada bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daiga Dinsberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90010199928

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

27.12.2013

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1628

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

13.09.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

707A

Akreditācijas datums:

17.11.2016

Akreditācijas termiņš:

17.11.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1907

Sākums:

Bibliotēka dibināta 1908.gada 24.martā. Tā dibināta kā biedrības bibliotēka ar lasītāju zāli, kurai jau tai laikā bija 42 lasītāji. 1909.gada avīzes "Dzimtenes Vēstis" 16.numurā var lasīt, ka bibliotēka darbojusies ļoti aktīvi un ar labiem panākumiem. Tika rīkoti sarīkojumi, teātra izrādes, priekšlasījumu vakars, zaļumu svētki un bajari.

Darbība:

Bibliotēkas misija: nodrošināt mūžizglītības pieejamību iedzīvotājiem, padarīt informācijas resursus pieejamus ikvienam interesentam, saglabāt vietējās nozīmes kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 12:00 19:00
Otrdiena 09:00 17:00
Trešdiena 13:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 17:00
Piektdiena 09:00 16:00
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1895

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

153,2

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

726

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

302

Pārējie:

424

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4791

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3006

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1785

Virtuālais apmeklējums:

1984

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

13827

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

2527

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 10795
Seriālizdevumi 3024
Audiovizuālie resursi 2
Kartogrāfiskie materiāli 6
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 1
Bērnu grāmatas 3390

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 114
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 38
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 76

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1405

Izslēgto dokumentu kopskaits:

559

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

15346

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 717 400 12032
Seriālizdevumi 675 149 3301
Audiovizuālie resursi 4 3 4
Kartogrāfiskie materiāli 5 4 8
Nošizdevumi 4 3 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 5 5
Bērnu grāmatas 204 7 1610

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 6
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

3

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 1
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Kopējamo iekārtu kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda