Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000591

Adrese:

Tomes pamatskola, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., LV-5020

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65067970 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Iestādes vietne Ķeguma novada dome
Citas iestādes vietne Ogres Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ogres Centrālās bibliotēkas elektroniskais katalogs
Sociālie tīkli SIA Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Freiberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1456

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

42 B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

13.10.1922: Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka no 18.01.2010

Darbība:

Bibliotēka ir vietējās sabiedrības, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu atbalsta centrs, novada vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas centrs.Tā ir aktuālas literatūras bibliotēka.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

slēgta sestdienās, svētdienās

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1 bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība
2 bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā bibliotēka piedāvā 22 lasītāju vietas
3 lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana
4 bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5 bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1 kopēšana no bibliotēkas krājumiem A4 lappuse A4 lappuse ( no abām pusēm) A3 lappuse A3 lapa ( no abām pusēm) 0.07 eirocenti 0.10 eirocenti 0.10 eirocenti 0.14 eirocenti
2 kopēšana no klienta materiāliem A4 lappuse A4 lappuse ( no abām pusēm) A3 lappuse A3 lapa ( no abām pusēm) 0.08 eirocenti 0.12 eirocenti 0.12 eirocenti 0.17 eirocenti
3 Izdrukas no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem A4 melnbalts teksts 1 lappuse A4 melnbalts teksts abas puses A3 melnbalts teksts 1 lappuse A3 melnbalts attēls 1 lappuse 0.10 eirocenti 0.15 eirocenti 0.15 eirocenti 0.30 eirocenti
4 Izdrukas no klienta informācijas resursiem A4 melnbalts teksts 1 lappuse A4 melnbalts teksts abas puses A3 melnbalts teksts 1 lappuse A3 melnbalts attēls 1 lappuse 0.12 eirocenti 0.18 eirocenti 0.18 eirocenti 0.36 eirocenti
5 Skanēšana no bibliotēkas krājumiem teksts/attēls 1 lappuse 0.21 eirocenti
6 Skenēšana no klienta materiāliem teksts/attēls 1 lappuse 0.25 eirocenti
7. Uzziņu sagatavošana izmantojot krājumu vai internetu 1 uzziņa 0.71 eirocenti
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
www vietne
www.kegumanovads.lv
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1924

Kultūras pieminekļa Valsts aizsardzības Nr.:

8223

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

80

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

15

Pārējie:

65

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1265

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1177

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

88

Virtuālais apmeklējums:

1670

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1233

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

86

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 616
Seriālizdevumi 617
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 51

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 23
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 13
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

252

Izslēgto dokumentu kopskaits:

226

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

3272

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 152 226 2974
Seriālizdevumi 100 296
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 1 119
Bērnu grāmatas 21 5 479

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2