Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000591

Adrese:

Tomes pamatskola, Tome, Tomes pag., Ķeguma nov., LV-5020

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65067970 @
Bibliotēkā @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Ķeguma novada dome
Citas iestādes vietne Ogres Centrālā bibliotēka
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Sociālie tīkli SIA Draugiem.lv
Sociālie tīkli Facebook
Sociālie tīkli Twitter
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Agita Freiberga

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1456

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

42 B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1922

Sākums:

13.10.1922: Ķeguma novada bibliotēkas Tomes bibliotēka no 18.01.2010

Darbība:

Bibliotēka ir vietējās sabiedrības, izglītības un sabiedrisko aktivitāšu atbalsta centrs, novada vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanas centrs.Tā ir aktuālas literatūras bibliotēka.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:00 18:00
Otrdiena 08:00 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 08:00 15:00
Piektdiena 08:00 15:00
Papildu informācija:

slēgta sestdienās, svētdienās

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Bibliotēkas apmeklēšana un lietotājiem paredzēto pakalpojumu, iekārtu un aprīkojuma izmantošana, lietotāju reģistrācija bibliotēkā Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiska pieejamība
2 Bibliotēkas lietotāja kartes izsniegšana, iespieddarbu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas bibliotēkas lasītavā Bibliotēka piedāvā 22 lasītāju vietas
3 Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem, kartotēkām un citām informācijas meklēšanas sistēmām un to izmantošana
4 Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana
5 Bibliotēkas un literatūras popularizēšanas pasākumi
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana no bibliotēkas krājumiem:
1.1. A4 lappuse 0.07 eirocenti
1.2. A4 lappuse (no abām pusēm) 0.10 eirocenti
1.3. A3 lappuse 0.10 eirocenti
1.4. A3 lapa (no abām pusēm) 0.14 eirocenti
.
2. Kopēšana no klienta materiāliem:
2.1. A4 lappuse 0.08 eirocenti
2.2. A4 lappuse (no abām pusēm) 0.12 eirocenti
2.3. A3 lappuse 0.12 eirocenti
2.4. A3 lapa (no abām pusēm) 0.17 eirocenti
.
3. Izdrukas no bibliotēkā pieejamiem informācijas resursiem
3.1. A4 Melnbalts teksts 1 lappuse 0.10 eirocenti
3.2. A4 Melnbalts teksts abas puses 0.15 eirocenti
3.3. A3 Melnbalts teksts 1 lappuse 0.15 eirocenti
3.4. A3 Melnbalts attēls 1 lappuse 0.30 eirocenti
.
4. Izdrukas no klienta informācijas resursiem:
4.1. A4 Melnbalts teksts 1 lappuse 0.12 eirocenti
4.2. A4 Melnbalts teksts abas puses 0.18 eirocenti
4.3. A3 Melnbalts teksts 1 lappuse 0.18 eirocenti
4.4. A3 Melnbalts attēls 1 lappuse 0.36 eirocenti
.
5. Skanēšana no bibliotēkas krājumiem Teksts/ attēls 1 lappuse - 0.21 eirocenti
6. Skenēšana no klienta materiāliem Teksts/ attēls 1 lappuse - 0.25 eirocenti
7. Uzziņu sagatavošana, izmantojot krājumu vai internetu 1 uzziņa - 0.71 eirocenti
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Tīmekļvietne
www.kegumanovads.lv
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

91,7

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

22

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

75

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

9

Pārējie:

66

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1402

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1335

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

67

Virtuālais apmeklējums:

1998

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1275

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

86

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 810
Seriālizdevumi 465
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 85

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 27
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 21
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

340

Izslēgto dokumentu kopskaits:

249

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

3363

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 129 248 2855
Seriālizdevumi 211 1 506
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 3 116
Bērnu grāmatas 14 123 370

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2