Kandavas novada Zantes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000810

Adrese:

Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Kandavas nov., LV-3134

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta padomē 28708028 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irīna Buta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374420

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1302

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

728A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1893

Sākums:

Latvijas Valsts Vēstures fonda dokumentos redzams, ka Zantes Draudzīgās biedrības bibliotēka tika dibināta 1893. gadā.

Darbība:

Zantes pagasta bibliotēka nodrošina vietējo iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 10:00 17:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 10:00 17:00
Ceturtdiena 11:00 18:00
Piektdiena 10:00 17:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmatošana Brīva pieeja jebkuram bibliotēkas krājuma eksemplāram. Izsniedz izdevumus gan uz mājām, gan lasīšanai uz vietas
2. Datoru un bezmaksas interneta lietošana Lietotājiem ir iespēja iepriekš pieteikties pie sev vēlama datora, sev vēlamā laikā
3. Sniedz informacionālos pakalpojumus Sagatavo un sniedz uzziņas pēc lasītāju pieprasījuma un vēlmēm izmantojot, gan tradicionālos, gan interneta uzziņu avotus. Arī bibliogrāfiskās uzziņas
4. Konsultācijas datoru un inetrnta lietōšanā Pēc lietotāju pieprasījuma apmāca datoru programmu un interneta resursu izmantošanu
5. Pasākumi Organizē literārus, tematiskus, kulturālus lasīšanas veicināšanas un literatūras popularizēšanas pasākumus gan pieaugušo, gan bērnu auditorijai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana (melnbalta) A 4 formāta lapas 1 puse - 0.15 EUR
2. Printēšana(melnbalta) A 4 formāta lapas 1 puse - 0.15 EUR
3. Kopēšana (krāsaina) A 4 formāta lapas 1 puse 0,28-1,42 centi - 1.50 EUR
4. Skenēšana 1 vienība - 0.50 EUR
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

128

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

208

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

111

Pārējie:

97

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

2728

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1213

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1515

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3601

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

914

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2033
Seriālizdevumi 1568
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 600
Bērnu grāmatas 314

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 58
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 28
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 30

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

437

Izslēgto dokumentu kopskaits:

990

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

7029

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 122 666 5815
Seriālizdevumi 315 324 1207
Elektroniskie resursi 7
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 51 52 486

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1