Kandavas novada Zantes pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000810

Adrese:

Skolas iela 8, Zante, Zantes pag., Kandavas nov., LV-3134

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Pagasta pārvaldē 28708028 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Kandavas novada dome
Elektroniskais katalogs Tukuma bibliotēkas el. kopkatalogs
Citas iestādes vietne Latvijas kultūras datu portāls
Citas iestādes vietne Tukuma bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irīna Buta

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009374420

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

07.07.2010

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1302

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

07.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

728A

Akreditācijas datums:

22.06.2017

Akreditācijas termiņš:

22.06.2022

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1893

Sākums:

Latvijas Valsts Vēstures fonda dokumentos redzams, ka Zantes Draudzīgās biedrības bibliotēka tika dibināta 1893. gadā.

Darbība:

Zantes pagasta bibliotēka nodrošina vietējo iedzīvotāju bibliotekāro, bibliogrāfisko un informacionālo apkalpošanu.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 9:00 16:00
Otrdiena 10:00 17:00
Trešdiena 9:00 16:00
Ceturtdiena 10:00 17:00
Piektdiena 9:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas krājuma izmatošana Brīva pieeja jebkuram bibliotēkas krājuma eksemplāram. Izsniedz izdevumus gan uz mājām, gan lasīšanai uz vietas
2. Datoru un bezmaksas interneta lietošana Lietotājiem ir iespēja iepriekš pieteikties pie sev vēlama datora, sev vēlamā laikā
3. Sniedz informacionālos pakalpojumus Sagatavo un sniedz uzziņas pēc lasītāju pieprasījuma un vēlmēm izmantojot, gan tradicionālos, gan interneta uzziņu avotus. Arī bibliogrāfiskās uzziņas
4. Konsultācijas datoru un inetrnta lietōšanā Pēc lietotāju pieprasījuma apmāca datoru programmu un interneta resursu izmantošanu
5. Pasākumi Organizē literārus, tematiskus, kulturālus lasīšanas veicināšanas un literatūras popularizēšanas pasākumus gan pieaugušo, gan bērnu auditorijai
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Kopēšana - Melnbalta A4 formāta lapas 1 puse - 0.15 EUR
2. Printēšana - Melnbalta A4 formāta lapas 1 puse - 0.15 EUR
3. Kopēšana - Krāsaina A4 formāta lapas 1 puse 0,28-1,42 - 1.50 EUR
4. Skenēšana 1 vienība - 0,50 EUR
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

128

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

119

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

48

Pārējie:

71

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1426

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

932

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

494

Virtuālais apmeklējums:

328

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2397

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

791

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1384
Seriālizdevumi 1013
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 669
Bērnu grāmatas 122

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 15
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 5
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 10

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

523

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1627

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5925

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 147 1625 4337
Seriālizdevumi 376 0 1583
Elektroniskais krājums (summa) 0 2 5
Citi elektroniskie resursi 0 2 5
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 24 108 402

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1