Ikšķiles novada Tīnūžu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000589

Adrese:

Kraujas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65068989 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ikšķiles novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Tiīnūžu bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zenta Počkaja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1452

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

38B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1935. gads

Darbība:

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena - organizatoriskā darba diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Tīinūžu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana, kā arī izdevumu rezervēšana pa tālruni 65068989, e-pastu tinuzu.biblioteka@ikskile.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
Kopēšana, printēšana, skenēšana A4 A3 EUR 0.08 EUR 0.16
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1962

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

347

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

150

Pārējie:

197

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4163

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2670

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1493

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10388

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1959

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3979
Seriālizdevumi 6409
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 1620

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 6
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1311

Izslēgto dokumentu kopskaits:

977

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10091

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 579 221 8602
Seriālizdevumi 732 756 1484
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 2 2 141
Bērnu grāmatas 152 5 1555

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2