Ikšķiles novada Tīnūžu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000589

Adrese:

Kraujas, Tīnūži, Tīnūžu pag., Ikšķiles nov., LV-5015

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65068989 28372843 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Elektroniskais katalogs Ogres reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ogres Centrālās bibliotēkas mājas lapa
Citas iestādes vietne Ikšķiles novada mājas lapa
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Sociālie tīkli Tiīnūžu bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Zenta Počkaja

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1452

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

28.05.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

38B

Akreditācijas datums:

31.10.2018

Akreditācijas termiņš:

31.10.2023

Vispārīgs raksturojums

Sākums:

1935. gads

Darbība:

Attīstīt bibliotēku par izglītības, informācijas, kultūras un sabiedriskās saskarsmes centru, nodrošināt operatīvus un kvalitatīvus vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus informācijas pakalpojumus, sniegt atbalstu vietējās sabiedrības attīstībā. Nodrošināt valsts un pašvaldību institūciju sagatavotās un publicētās informācijas pieejamību.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 11:00 19:00
Otrdiena 11:00 18:00
Trešdiena 11:00 18:00
Piektdiena 11:00 17:00
Papildu informācija:

Ceturtdiena - organizatoriskā darba diena

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft
2 Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
3 Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav Tīinūžu bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot SBA
4 Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņa pagarināšana, kā arī izdevumu rezervēšana pa tālruni 65068989, 28372843, e-pastu tinuzu.biblioteka@ikskile.lv
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana, printēšana, skenēšana A4 - EUR 0.08
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2019
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

76

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2019.gadā:

374

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

152

Pārējie:

222

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

4157

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2814

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

1343

Virtuālais apmeklējums:

71

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

10456

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

1853

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 4248
Seriālizdevumi 6208
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 3
Bērnu grāmatas 1501

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 12
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 1
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 11

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

1278

Izslēgto dokumentu kopskaits:

944

Krājumu kopskaits 2019.gada beigās:

10429

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 564 192 8974
Seriālizdevumi 714 752 1450
Audiovizuālie resursi 3
Kartogrāfiskie materiāli 1
Nošizdevumi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 4 5 140
Bērnu grāmatas 161 47 1669

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2019.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 6
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 5
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

4

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Pašu veidotās 2

Bibliotēkas tīmekļvietne

Pamatinformācija bibliotēkas tīmekļvietnē pieejama:

Latviešu valoda

Reproducēšanas iekārtas

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1