Drustu pagasta Gatartas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000218

Adrese:

Palejas, Drustu pag., Raunas nov., LV-4132

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 64129680 27877794 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Raunas novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Cēsu reģiona pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Cēsu Centrālā bibliotēka
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Maira Strazdiņa

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000058555

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

14.03.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0748

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

18.02.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Ārējās apkalpošanas punkti:
Nosaukums Adrese
Gatartas pansionāts Gatartas pansionāts, Drustu pagasts, Raunas novads, LV-4132

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

262A

Akreditācijas datums:

12.09.2014

Akreditācijas termiņš:

12.09.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1911

Sākums:

1911

Darbība:

Lasītāju apkalpošana, grāmatu iun periodikas izsniegšana uz mājām, informācijas uzziņu sniegšana, palīdzība bibliotēkas apmeklētājiem apgūt datora un interneta lietošanas prasmes. Kopēšanas, printēšanas, skenēšanas pakalpojumi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 15:00 19:00
Otrdiena 08:00 12:00
Ceturtdiena 15:00 19:00
Sestdiena 08:00 12:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1 Lasītāju apkalpošana - grāmatu un periodikas izsniegšana uz mājām
2 Lasītāju apkalpošana un informācijas uzziņu sniegšana
3 Datora un interneta izmantošana bez maksas
4 Piekļuve datu bāzēm www.letonika.lv un news.lv
5 Bibliotēkas fondā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas piepasīšana no citām bibliotēkām
6 Iespēja patstāvīgi (ar bibliotekāra palīdzību) apgūt datora un interneta prasmes
7 Portālā www.filmas.lv skatīties latviešu filmas
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1 Kopēšana A4 melnbalta 1 lapa A4 krāsaina 1 lapa A4 melnbalta 1 lapa abas puses A4 krāsaina 1 lapa abas puses A3 melnbalta 1 lapa A3 krāsaina 1 lapa A3 melnbalta 1 lapa abas puses A3 krāsaina 1 lapa abas puses 0.08 0.14 0.13. 0.26 0.15 0.29 0.27 0.52
2 Printēšana A4 melnbalta 1 lapa A4 krāsaina 1 lapa 0.14 0.36
3 Skenēšana 0.14
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1975

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

90

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

15

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

204

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

19

Pārējie:

185

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3704

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3294

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

410

Virtuālais apmeklējums:

80

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

9042

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

295

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 5412
Seriālizdevumi 3616
Nošizdevumi 3
Pārējie dokumenti 11

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 252
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 33
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 219

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

485

Izslēgto dokumentu kopskaits:

279

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

10698

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 172 46 9489
Seriālizdevumi 303 233 1173
Audiovizuālie resursi 1
Kartogrāfiskie materiāli 5
Nošizdevumi 18
Attēlizdevumi 1
Pārējie dokumenti 10 10
Elektroniskie resursi 1
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 20 843

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2