Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Vispārizglītojošo dienas skolas

ISIL kods:

LV-BIB-012948

Adrese:

Skolas iela 3, Stabulnieki, Stabulnieku pag., Riebiņu nov., LV-5333

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 65226503 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Anita Betlere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

1812900360

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

10.06.2005

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1037

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.03.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

1789

Akreditācijas datums:

23.04.2014

Akreditācijas termiņš:

23.04.2019

Vispārīgs raksturojums

Darbība:

Izglītības un informācijas iestāde

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 12:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 16:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu izmantošana.
2. Grāmatu un preses materiālu izsniegšana un saņemšana Izsniedz un pieņem mācību, daiļliteratūras, nozaru un preses materiālus tekošā mācību gada garumā.
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Teritorijas kopējā platība (m2):

1660

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

30

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

10

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

37

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

30

Pārējie:

7

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

146

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

22

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

124

Virtuālais apmeklējums:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

335

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

294

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 335
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Mācību grāmatas 312
Bērnu grāmatas 23

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

22

Izslēgto dokumentu kopskaits:

469

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

5858

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 22 469 5818
Audiovizuālie resursi 40
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Mācību grāmatas 22 469 3141
Bērnu grāmatas 631

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi: