Dobeles novada Krimūnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000291

Adrese:

Krimūnas, Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719

Darbojās 2020.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754336 25488423 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

686A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku Krimūnās dokumentos atrodamas jau 1923.gadā. Krimūnu pienotavas ēkas otrā stāvā līdz 1939.gadam darbojusies Krimūnu bibliotēkas biedrības bibliotēka ar 50 biedriem un 1200 sējumu. Visus kara un pēckara gadus bibliotēkas Krimūnās nav. 1970. gada nogalē atvēra Krimūnu bibliotēku, kas strādāja tikai pēdējos 2 mēnešus. Tā kā precīzs datums nav fiksēts, par Krimūnu bibliotēkas oficiālo dibināšanas datumu uzskata 1971.gada 4.janvāri, kad veikts pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā

Darbība:

Bibliotēka savu darbību veic, pamatojoties uz Bibliotēku likumu, bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas un IT izmantošanas noteikumiem, kā arī citiem bibliotēkas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30-13:00 Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena, bibliotēka apmeklētājiem slēgta

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Iespieddarbu saņemšana un rezervēšana
2. Datoru, interneta un WI-FI izmantošana
3. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana. Datorizdruka. Melnbalts A4 - EUR 0,12
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana. Datorizdruka. Krāsains A4 - EUR 0,83
3. Skenēšana 1 lapa - EUR 0,21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2020
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Bezmaksas Wi-Fi:

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

5

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2020.gadā:

81

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

28

Pārējie:

53

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1398

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1142

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

256

Virtuālais apmeklējums:

10

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1290

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

98

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 711
Seriālizdevumi 567
Pārējie dokumenti 12
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 98

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 42
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 40
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 2

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

440

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Dokumentu kopskaits krājumā 2020.gada beigās:

6579

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 166 4696
Seriālizdevumi 273 1834
Audiovizuālie resursi 27
Pārējie dokumenti 1 22
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 32 613

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2020.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 3
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 2
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Reproducēšanas iekārtas

Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Līdz gada sākumam Atskaites gada laikā Gada beigās (kopā)
Attēlizdevumi 70 10 80