Dobeles novada Krimūnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000291

Adrese:

Krimūnas, Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754336 25488423 @
Informācija internetvietnēs:
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

686A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku Krimūnās dokumentos atrodamas jau 1923.gadā. Krimūnu pienotavas ēkas otrā stāvā līdz 1939.gadam darbojusies Krimūnu bibliotēkas biedrības bibliotēka ar 50 biedriem un 1200 sējumu. Visus kara un pēckara gadus bibliotēkas Krimūnās nav. 1970. gada nogalē atvēra Krimūnu bibliotēku, kas strādāja tikai pēdējos 2 mēnešus. Tā kā precīzs datums nav fiksēts, par Krimūnu bibliotēkas oficiālo dibināšanas datumu uzskata 1971.gada 4.janvāri, kad veikts pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā

Darbība:

Bibliotēka savu darbību veic, pamatojoties uz Bibliotēku likumu, bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas un IT izmantošanas noteikumiem, kā arī citiem bibliotēkas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pusdienas pārtraukums 12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Bibliotēkas pamatpakalpojumi Iespieddarbu saņemšana un rezervēšana Datoru, interneta un WI-FI izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 melnbalts EUR 0,10
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana Datorizdruka Melnbalts A4 EUR 0,10
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana Datorizdruka Krāsains A4 EUR 0,80
4. Skenēšana 1 lapa EUR 0,20
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

142

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

65

Pārējie:

77

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

5004

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2875

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

2129

Virtuālais apmeklējums:

264

Sociālo tīklu apmeklējums:

25107

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

3328

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

851

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1780
Seriālizdevumi 794
Pārējie dokumenti 754
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 563

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 162
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 123
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 39

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

398

Izslēgto dokumentu kopskaits:

1837

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5986

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5828 126 1280 4674
Seriālizdevumi 1582 272 557 1297
Audiovizuālie resursi 1 1
Pārējie dokumenti 8 8
Elektroniskie resursi 6 6
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 1187 48 71 1164

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 8
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 7
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

37

Tematiskie pasākumi:

10