Dobeles novada Krimūnu bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka

ISIL kods:

LV-BIB-000291

Adrese:

Krimūnas, Krimūnas, Krimūnu pag., Dobeles nov., LV-3719

Darbojās 2019.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 63754336 25488423 @
Informācija tīmekļvietnēs:
Veids Tīmekļvietne
Iestādes vietne Dobeles novada Centrālā bibliotēka
Citas iestādes vietne Dobeles novads
Elektroniskais katalogs Dobeles, Auces un Tērvetes novadu bibliotēku kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Jolanta Rubene

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009167361

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

05.10.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1524

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

09.07.2004

Piederība

Juridiskais statuss:

Bibliotēkas struktūrvienība

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

686A

Akreditācijas datums:

31.08.2016

Akreditācijas termiņš:

31.08.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1971

Sākums:

Pirmās ziņas par bibliotēku Krimūnās dokumentos atrodamas jau 1923.gadā. Krimūnu pienotavas ēkas otrā stāvā līdz 1939.gadam darbojusies Krimūnu bibliotēkas biedrības bibliotēka ar 50 biedriem un 1200 sējumu. Visus kara un pēckara gadus bibliotēkas Krimūnās nav. 1970. gada nogalē atvēra Krimūnu bibliotēku, kas strādāja tikai pēdējos 2 mēnešus. Tā kā precīzs datums nav fiksēts, par Krimūnu bibliotēkas oficiālo dibināšanas datumu uzskata 1971.gada 4.janvāri, kad veikts pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā

Darbība:

Bibliotēka savu darbību veic, pamatojoties uz Bibliotēku likumu, bibliotēkas nolikumu, bibliotēkas un IT izmantošanas noteikumiem, kā arī citiem bibliotēkas darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 10:00 18:00
Trešdiena 10:00 18:00
Ceturtdiena 10:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Papildu informācija:

Pārtraukums 12:30-13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība
1. Bibliotēkas pamatpakalpojumi Iespieddarbu saņemšana un rezervēšana Datoru, interneta un WI-FI izmantošana
2. Abonētās datu bāzes Letonika, Lursoft
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Pieejamība .
1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana A4 melnbalts EUR 0,12
2. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana Datorizdruka Melnbalts A4 EUR 0,12
3. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana Datorizdruka Krāsains A4 EUR 0,83
4. Skenēšana 1 lapa EUR 0,21
Informācija par pakalpojumiem iestādes tīmekļvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1957

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

71,4

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

7

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

121

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

59

Pārējie:

62

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3192

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

2374

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

818

Virtuālais apmeklējums:

37

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

2457

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

221

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1586
Seriālizdevumi 829
Pārējie dokumenti 42
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 221

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 219
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 212
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 7

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

427

Izslēgto dokumentu kopskaits:

879

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

6143

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 130 491 4857
Seriālizdevumi 297 388 1238
Audiovizuālie resursi 27
Pārējie dokumenti 21
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 27 20 616

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 5
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 4
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

1

Digitalizācija

Digitalizēto objektu skaits:
Digitalizēts Perioda sākumā Atskaites gada laikā Perioda beigās
Attēlizdevumi 0 60 60