Ciblas novada Felicianovas bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000524

Adrese:

Vecā iela 5, Felicianova, Ciblas pag., Ciblas nov., LV-5709

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 65729371 26305593 @ 65729046
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Latvijas bibliotēku portāls
Citas iestādes vietne Ludzas reģiona bibliotēku kopkatalogs
Citas iestādes vietne Ciblas novada mājaslapa
Sociālie tīkli draugiem.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Lilita Šendo

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90000079326

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

08.04.1996

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0558

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

19.01.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

384A

Akreditācijas datums:

21.11.2014

Akreditācijas termiņš:

21.11.2019

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1959

Sākums:

Atvērta 1959. gadā kā pārvietojamā bibliotēka. 2009. gadā pēc projekta veikta ēkas rekonstrukcija un bibliotēkas kosmētiskais remonts. Bibliotēka ir reģistrēta Bibliotēku reģistrā, ir VID nodokļu maksātāju uzskaitē.

Darbība:

Bibliotēka ir galvenais informācijas un kultūrizglītības centrs lauku apvidū, kuras mērķis ir informācijas sabiedrības veidošana vietējā līmenī. Bibliotēka ir atpazīstama apkalpes teritorijas iedzīvotāju vidū ar krājuma kvalitāti, sniegtajiem pakalpojumiem, lietotājiem piedāvātām iespējām.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 08:30 16:00
Otrdiena 08:30 16:00
Trešdiena 08:00 16:00
Ceturtdiena 12:00 16:00
Piektdiena 09:00 16:00
Papildu informācija:

pusdienu pārtraukums: 12:00 - 13:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes. Bezmaksas piekļuve datu bāzēm internetā - Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.
2. Apmācības un konsultācijas. Bezmaksas apmācības darbam ar elektronisko katalogu un konsultācijas darbam ar datoru un internetu
3. Jaunieguvumu apskats. Reizi ceturksnī bibliotēkā ir izstāde un notiek apskati par jaunākajām grāmatām un citiem materiāliem.
4. Starpbibliotēku abonements. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu (SBA).
5. Uzziņas un konsultācijas. Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisko uzziņu izpilde.
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1954

Teritorijas kopējā platība (m2):

600

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

78

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

11

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

157

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

43

Pārējie:

114

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1807

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

1441

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

366

Sociālo tīklu apmeklējums:

5389

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

5467

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

623

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 2429
Seriālizdevumi 3038

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 233
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 190
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 43

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

364

Izslēgto dokumentu kopskaits:

236

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

5892

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 5634 126 5760
Seriālizdevumi 236 236
Audiovizuālie resursi 2 2
Pārējie dokumenti 130 130
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 897 30 927

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

38

Tematiskie pasākumi:

11