Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Vispārējās un profesionālās izglītības iestādes bibliotēka >> Profesionālās izglītības iestāžu

ISIL kods:

LV-BIB-013497

Adrese:

Valmieras iela 19, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Skolā 29415137 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
www.ctdv.lv
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Ineta Daiktere

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB1996

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 8:00 16:00
Otrdiena 8:00 16:00
Trešdiena 8:00 15:00

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana
Konsultācijas Bezmaksas konsultācijas darbam ar datu bāzēm, konsultācijas darbam ar datoru un internetu
Materiālu priintešana Bezmaksas materiālu printēšanas pakalpojumi
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1960

Ēkas funkcionalitāte

Ir 3 fāzu elektrības pieslēgums:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

52

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Pārējie:

0

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

0

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

0

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

0

Izslēgto dokumentu kopskaits:

0

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4782

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4771
Seriālizdevumi 0
Audiovizuālie resursi 0
Mikroformas 0
Kartogrāfiskie materiāli 0
Nošizdevumi 0
Attēlizdevumi 0
Rokraksti 0
Nepublicētie dokumenti 0
Pārējie dokumenti 0
Elektroniskie resursi 11
Sīkiespieddarbi 0
Braila raksta dokumenti 0
Patenti 0

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

0

Printeru kopskaits:

0

Skeneru kopskaits:

0

Kopējamo iekārtu kopskaits:

0

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

0

Bibliotēkas vietne

Pamatinformācija bibliotēkas vietnē pieejama:

Latviešu valoda
Krievu valoda
Angļu valoda