Burtnieku novada pašvaldības Valmieras pagasta bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000864

Adrese:

Viestura laukums 1, Valmiermuiža, Valmieras pag., Burtnieku nov., LV-4219

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 20229901 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Burtnieku novada mājaslapa
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājaslapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un ViA kopkatalogs
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Irēna Jekševica

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

90009114148

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

11.08.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0731

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.02.2004

Iestādes piederība

Juridiskais statuss:

Pašvaldības iestāde

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

601A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Akreditācijas termiņš:

04.09.2021

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1946

Sākums:

1946.gada 15.oktobris

Darbība:

Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informacionālā visu iedzīvotāju apkalpošana neskatoties uz viņu tautību, sociālo stāvokli vai rasi.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 09:00 18:00
Trešdiena 09:00 19:00
Ceturtdiena 09:00 18:00
Piektdiena 10:00 18:00
Sestdiena 10:00 14:00
Papildu informācija:

Mēneša pirmā piektdiena metodiskā diena. Bibliotēka lietotājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1.Bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu izsniegšana. 2.Grāmatu un citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas. 3Lietotāju apmācība un konsultāciju sniegšana par bibliotēkas krājumiem un citiem informācijas resursiem. 4.Interneta izmantošana. 5.Kopēšana. 6.Printēšana. 7.Skenēšana. 8.SBA pakalpojumi. 9.Nakts abonements. 10. Abonētās datu bāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka 1.Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde. 2.Grāmatu in citu dokumentu izsniegšana līdzņemšanai vai izmantošanai uz vietas, termiņu pagarināšana, rezervēšana. 3.Bezmaksas apmācības un konsultācijas darbam ar datoru un internetu. Ekskursijas pa bibliotēku. 4.Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvada interneta bezmaksas izmantošana. 5.Kopēšanas pakalpojumi-melnbaltie un krāsainie(A4). 6.Printēšanas pakalpojumi-melnbaltie un krāsainie(A4). 7.Skenēšanas pakalpojumi-krāsainie un melnbaltie(A4), nosūtīšana uz e-pastu. 8.Iespieddarbu, kuri iztrūkst bibliotēkas krājumā, var pasūtīt izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA). 9.Uzziņu literatūras un periodisko izdevumu izsniegšana lietotājiem no 18:00 līdz 10:00.
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2017
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1966

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

57

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

9

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2017.gadā:

324

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

94

Pārējie:

230

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

3973

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

3281

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

692

Virtuālais apmeklējums:

335

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

4712

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

395

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 3501
Seriālizdevumi 1211
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 143

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 46
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 34
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 12

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

515

Izslēgto dokumentu kopskaits:

451

Krājumu kopskaits 2017.gada beigās:

4746

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 4364 223 151 4436
Seriālizdevumi 300 292 300 292
Audiovizuālie resursi 7 7
Nošizdevumi 3 3
Pārējie dokumenti 6 6
Elektroniskie resursi 2 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Perioda sākumā Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 812 30 5 837

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2017.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 4
Darbiniekiem 1
Lasītājiem 3
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

4

Bibliotēkas darba kvalitāte

Izstāžu kopskaits 2017.gadā:

30

Tematiskie pasākumi:

2