Burtnieku novada pašvaldības Rencēnu pagasta 2. bibliotēka

Uzņēmums

Nozare/Objekta veids:

Bibliotēkas >> Publiskā bibliotēka >> Pašvaldību

ISIL kods:

LV-BIB-000861

Adrese:

Kantoris, Lizdēni, Rencēnu pag., Burtnieku nov., LV-4232

Darbojās 2018.gadā:

Kontaktinformācija:
Veids Tālrunis Mobilais tālrunis E-pasts Fakss
Bibliotēkā 26335559 @
Informācija internetvietnēs:
Veids WWW adrese
Citas iestādes vietne Burtnieku novada mājas lapa
Elektroniskais katalogs Valmieras bibliotēku un VIA kopkatalogs
Citas iestādes vietne Valmieras bibliotēkas mājas lapa
Bibliotēkas vadītājs/direktors:

Daina Jēkabsone

Reģistrācijas dati

Reģistrācijas nr. LR Uzņēmumu reģistrā:

9000170484

Reģistrācijas datums LR Uzņēmumu reģistrā:

22.09.2009

Reģistrācijas nr. LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

BLB0727

Reģistrācijas datums LR Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā:

16.02.2004

Iestādes akreditācija

Akreditācijas apliecības nr.:

738A

Akreditācijas datums:

05.09.2016

Vispārīgs raksturojums

Dibināšanas gads:

1949

Sākums:

Bibliotēka sākusi darboties 1949.gada aprīlī Rencēnmuižā ar nosaukumu Sauliešu bibliotēka. 1955.gadā pārvietota uz Lizdēniem.

Darbība:

Bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas centrs, kas nodrošina bibliotekāros pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam. Bibliotēka ir vieta, kuras redzeslokā ir visu vecuma grupu iedzīvotāji ar dažādu izglītības līmeni un interešu spektru, kur ikviens apmeklētājs ir gaidīts un saņem savām interesēm un vēlmēm atbilstošus pakalpojumus. Bibliotēka ir vietējās sabiedrības informācijas aprites vieta.

Apmeklētājiem pieejamais darba laiks

Darba laiks:
Diena No līdz Papildu informācija
Otrdiena 08:30 17:00
Trešdiena 11:30 20:00
Ceturtdiena 11:30 20:00
Piektdiena 08:30 17:00
Sestdiena 10:00 15:00
Papildu informācija:

Katra mēneša pirmā piektdiena ir metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Pakalpojumi

Bezmaksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts
1. Abonētās datubāzes Bezmaksas piekļuve abonētajām datubāzēm internetā - Letonika, Lursoft "Laikrakstu bibliotēka"
2. Apmācības un konsultācijas Bezmaksas apmācības darbam ar datoru un internetu
3. Datori un internets Datoru ar interneta pieslēgumu un bezvadu interneta bezmaksas izmantošana
4. Izdevumu rezervēšana, nodošanas termiņa pagarināšana Grāmatu un citu materiālu nodošanas termiņu pagarināšana pa tālruni 26335559, e-pastu lizdenubiblioteka@inbox.lv. Grāmatu un citu materiālu rezervēšana saņemšanai konkrētā bibliotēkā, nodošanas termiņu pagarināšana
5. Starpbibliotēku abonements Iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt, izmantojot starpbibliotēku abonementu(SBA)
6. Uzziņas un konsultācijas Konsultācijas par bibliotēku un tās izmantošanas iespējām, tematisku un faktogrāfisku uzziņu izpilde
7. Lasītāju reģistrēšana Lasītāju reģistrēšana, lietotājvārda un paroles izsniegšana
Maksas pakalpojumi:
Nr. Pakalpojums Apraksts Cena
1. Kopēšana Dokumentu kopēšana: A4 formāts A3 formāts 0.07 0.14
2. Printēšana Dokumentu izdruka: A4 formāts 0.09
3. Skenēšana Dokumentu skenēšana:A4 formāts 0.23
Informācija par pakalpojumiem iestādes internetvietnē:
Pārskata periods
2018
Statistikas dati tiek ielādēti!

ĒKAS

Ēkas īpašuma forma:

Pašvaldības īpašums

Ēkas uzcelšanas gads:

1985

Teritorijas kopējā platība (m2):

6586

Ēkas funkcionalitāte

Telpas pieejamas cilvēkiem ar kustību traucējumiem:

Bibliotēkas telpas

Telpu kopplatība (m2):

100

Lietotāju vietu skaits bibliotēkā:

12

Lietotāji

Aktīvo lietotāju kopskaits 2018.gadā:

103

Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

22

Pārējie:

81

Apmeklējumi

Fizisko apmeklējumu kopskaits:

1038

Fiziskais apmeklējums - Pieaugušie:

681

Fiziskais apmeklējums - Bērni un jaunieši līdz 18 gadiem:

357

Virtuālais apmeklējums:

160

Izsniegumi

Izsniegumu kopskaits:

1715

No kopējā izsnieguma skaita - bērniem un jauniešiem līdz 18 gadiem:

352

Bibliotēkas izsniegums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Skaits
Grāmatas 1324
Seriālizdevumi 391
Bibliotēkas izsniegums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Skaits
Bērnu grāmatas 76

Starpbibliotēku abonements

Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA):
SBA Skaits
Kopējais iekšzemes SBA skaits 10
No citām Latvijas bibliotēkām saņemtie dokumenti 4
Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtītie dokumenti 6

Bibliotēkas krājums

Jaunieguvumu kopskaits:

505

Izslēgto dokumentu kopskaits:

304

Krājumu kopskaits 2018.gada beigās:

4737

Bibliotēkas krājums pa dokumentu veidiem:
Bibliotēkas dokumentu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Grāmatas 162 4336
Seriālizdevumi 343 304 343
Audiovizuālie resursi 5
Nošizdevumi 2
Pārējie dokumenti 49
Elektroniskie resursi 2
Bibliotēkas krājums pa grāmatu veidiem:
Grāmatu veidi Jaunieguvumi Izslēgtie dokumenti Perioda beigās
Bērnu grāmatas 16 1124

Informācijas tehnoloģijas

Datoru skaits 2018.gada beigās:
Datori Skaits
PAVISAM 10
Darbiniekiem 2
Lasītājiem 8
Bezmaksas Wi-Fi:

Integrētā bibliotēku informācijas sistēma:

ALISE

Datubāžu kopskaits:

2

Datubāžu skaits pa veidiem:
Datu bāžu veidi Datubāžu skaits
Abonētās 2
Printeru kopskaits:

1

Skeneru kopskaits:

1

Multifunkcionālo iekārtu kopskaits:

2